Sened-i İttifak Nedir, Sened-i İttifak Özellikleri

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Sened-i İttifak Nedir, Sened-i İttifak Özellikleri
  Sened-i İttifak (29 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı nitelikler içeren bir anlaşmadır.

  II. Mahmut tahta geçtiğinde devletin otoritesi sarsılmış ve devlet zayıf düşmüştü. II. Mahmut'un ilk sadrazamı olan ve IV. Mustafa'yı tahttan indirerek kendisini tahta geçiren kişi olan Alemdar Mustafa Paşa devletin otoritesini yeniden kurmak için çabalara girişti. Bu amaçla Alemdar Mustafa Paşa ilk iş olarak Rumeli ve Anadolu'daki ayanı İstanbul'da toplayarak onlarla Sened-i İttifak adında bir anlaşmaya vardı. Sened-i İttifak imzalandı(1808). Buna göre;

  1-)Devlet ayanların varlığını kabul etti.
  2-)Ayanlar devlet otoritesini kabul edecek, verilen emirlere uyacaklardı.
  3-)Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklardı
  4-)Ayanlar kendi bölgelerindeki halka adaletli davranacaklardı
  5-)İstanbul’da isyan çıkarsa İstanbul’a gelip isyanı bastıracaklardı.

  ÖNEMİ:
  1-)Bu belge Osmanlı’nın ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf duruma geldiğini gösterir.

  2-)Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır. (Padişah kendi otoritesi dışında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir.)

  NOT:
  1-)Bu yönü ile İngilizler’in 1215’deki Magna Carta’ya benzemektedir.Ancak Magna Carta krala zorla imzalatılmasına karşın ittifakta böyle bir zorlama yoktur, padişahın iradesiyle imzalanmıştır.

  2-)Yeniçerilerin isyan etmesi üzerine II. Mahmut Sekban-ı Cedidi kaldırdı, isyan sona erdi.

  Sened-i ittifâkla, Mustafa Reşit Paşa tarafından îlân edilen Tanzîmât fermânı arasında bâzı benzerlikler vardır. Bunların en bârizi, her ikisinin de devleti ipotek altına almasıdır. Sened-i ittifak, devleti âyânlara bağlı kılarken, Tanzîmât fermânı yabancı devletlere ipotek etmiştir.
   


Sayfayı Paylaş