Şehzade Mustafa İçin Yazılan Şiirler

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 3 Nisan 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  Şehzade Mustafa İçin Yazılan Mersiye

  I. bend


  1. Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı
  Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı

  1. Meded, meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı.
  Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Han'ı yakaladılar ve
  boğdular.


  2. Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı
  Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı

  2. Onun güneş gibi parlak olan yüzü battı ve maîye-
  ti bozuldu. Osmanoğullarını hîle ile günaha sok
  tular.


  3. Geçerler idi geçende o merd-i meydânı
  Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı

  3. Padişahın yanında o yiğidin sözü geçtikçe onu
  çekiştirirlerdi. Nihayet devir padişahını felek, on
  ların yönlendirmek istedikleri tarafa döndürdü.


  4. Yalancımın kun bühtanı bugz-ı pinhânı
  Akıtdı yaşumımı yakdı nâr-ı lıicrânı

  4. Yalancının kuru iftirası ve gizli düşmanlığı gözümüzün
  yaşını akıttı, gönlümüzde ayrılık ateşi yaktı.


  5. Cinayet etmedi cânî gibi anıın câm
  Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı

  5. Zavallı şehzade caniler gibi bir cinayet işlememiş-
  ken, belâ seline düşüp boğuldu. Bütün yanında bu
  lunan yakınları darmadağın oldu.


  6. N'olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm
  Yazuklar ana reva görmedi bu rayı gözüm

  6. Keşke şu olayı gözüm görmemiş olsaydı. Doğrusu
  ya, şehzade hakkındaki hükmü doğru ve uygula-
  nan cezayı adalete uygun görmedim.  II. bend

  1. Tonandi ağlar ile nurdan menâra dönüp
  Güşâde hatır idi şevk ile nehâra dönüp

  1. Şehzade beyaz bir elbise giymiş, bu haliyle nurdan
  bir minareye dönmüştü. Babasını göreceği için mutluluktan parlayan yüzü gündüzü andırıyordu.


  2. Göründi halka dıraht-ı şükûfezâra dönüp
  Ütag u haymeleri karlu kûhsâra dönüp

  2. Şehzade halka çiçek açmış bir ağaç gibi göründü,
  otağ ve çadırları da karlı dağlara benziyordu.


  3. Tururdı şâh-ı cihan hiddet ile nâra dönüp
  Yürürdi kullan yamnea lâle-zara dönüp

  3. Cihan padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman
  hiddetten ateşe dönmüştü, yanında yürüyen adanılan
  da bir lâle tarlasını andırıyordu.


  4. Müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp
  El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karâra dönüp

  4. Padişahın çadırları bedenlerle süslenmiş, ak
  hisara dönmüştü. Şehzade ise sevincinden güneş
  gibi yerinde duramaz bir haıe gelmiş ve el Öpmek.
  için otağa doğru yürümüştü
  (Beden: gövde, hile duvarı ve büyük çadırların etrafına
  çekilen bezden perde mânâsına gelir. Burada, bu
  son mânâyla ilgilidir).

  5. Tolmdı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp
  Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp

  5. Ay parçası gibi şehzade bath, babasının otağından
  dönüp gelmedi. Sonra onun cenazesini görenler
  yağmur yağdıran bahar bulutu gibi ağlasınlar.


  6- Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ
  Dehânma düşen olur hemîşe nâ-peydâ

  6- Bu dünya çadırı, dâima ağzına düşenin görünmez
  olduğu iki başlı bir ejderhadır.  III. bend


  1, O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum
  Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm

  1. Ayın ondördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı
  olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı
  telef etti.


  2. Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm
  Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm

  2. Gök yüzünde birer yara gibi görünen yıldızlar
  şehzadenin, hasretiyle dövündü kaldı. Osmanlı
  ülkesi onun ayrılığı akşamında hasretle yandı
  tutuştu, gözleri yaşlarla doldu.


  3. Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum O
  mâhı ince hayâl ile etdiler ma'dûm

  3. Hüzün ve keder hücumu Konya halkına karalar
  giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, us
  taca entrikalarla yok ettiler.


  4. Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm
  Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum

  4. Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi şehzadenin
  boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise
  ona boyun eğdi.


  5. Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-ma'lûm
  Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum

  5. Hatası görülmemiş ve günahı bilinmem işken öldü-
  öldürülen şehzâde, ne mübarek ve manen ne mutlu
  bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır!


  6. Yıkıldı yer yüzine aslına rücû etdi
  Saadet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi

  6. Şehzâde yer yüzüne yığılıp kaldı ve aslı olan top
  rağa döndü. Şehîdlik mutluluğuyla İlâhî makam
  civarına gitti.
   


Sayfayı Paylaş