Şehzade Bayezid'in Şiirleri

Konusu 'Karışık Şiirler' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 24 Ocak 2016 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Öldürülen şairlerimizden Şehzade Bayezid (1525 - 25 Eylül 1561) , Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma şehzadelerindendir.Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş; sığındığı İran Şahı’nın sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür.

  Bayezid’in Şahi mahlasıyla yazdığı şiirleri, Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Şiirlerinde saltanat arzusu, aşk, günahlarından bağışlanması için yakarış konularını işler.

  Babasından affını dilemek için yazdığı şiirleri ve babasının yine şiir olarak verdiği karşılıklar meşhurdur. Divanının iki el yazma kopyası Millet Kütüphanesi Ali Emirî koleksiyonunda bulunur.

  Divanı Filiz Kılıç tarafından yeni Türk alfabesine aktarılmış, fakat bu aktarım fazla hatalı olduğu iddiasıyla eleştirilmiştir.

  Şehzade Bayezid'in yazdığı şiiri


  Gamzen okıyla sîne vü dil yâre yâredir
  Cevr-i rakîb ile ciğerim pâre pâredir

  Rahm eylemez figânına ben bî-dilin meded
  Benzer ki kalbi ol güzelin seng-i hâredir.

  Feryâd ü nâleme rahm itmedi seng-dil
  Hışm ü itâbı yine hemân bir karâredir.

  Bir bûsesi bahâsı lebinin çün cân ola
  Ölür dürülür aluruz anı ne çâredir.

  Mihr-i nigârı sanma ki sînende sakladın
  Eşkinde Şâhî gibi o âşikâredir.”


  Şehzade Beyazıd'ın Kanuniye yazdığı şiiri


  Ey seraser âleme Sultan Süleyman'ım baba,
  Tende Canım, Canımın içinde cananım baba,
  Bayezîd'ine kıyar mısın benim canım baba
  Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

  Enbiya ser-defteri yani ki Âdem hakkıçün,
  Hem dahi Musî ile îsî-i Meryem hakkıçün,
  Kainatın server-i ol Ruh-i âzam hakkıçün,
  Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

  Sanki Mecnun'um, bana dağlar başı oldu durak,
  Ayrılıp bilcümle mal ü mülkten düştüm ırak,
  Dökerim göz yaşını vâhasretâ, dâd-el-firak,
  Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

  Kim sana arzeyleye hâlim,
  eya şah-ı kerim, Anadan, kardeşlerimden ayrılıp kaldım yetim,
  Yok benim bir zerre isyanım sana,
  Hak'tır alîm, Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

  Bir nice ma'sumum olduğun şeha bilmez misin?
  Anların kanına girmekten hazer kılmaz mısın,
  Yoksa ben kulunla Hak dergahına varmaz mısın,
  Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

  Hak Taâlâ, kim cihanın şahı etmiştir seni
  Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni
  Gözlerim nuru oğullarımdan ayırma beni
  Bigünahım, Hak bilür devletlü sultanım baba

  Tutalım iki elim baştan başa kanda ola,
  Bu meseldir, söylenir kim kul günah itse n'ola
  Bayezîd'in suçunu bağışla, kıyma bu kula,
  Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.
   


Sayfayı Paylaş