Seçimlerin Beş Yılda Bir Yapılmasının İstisnaları

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Seçimlerin Beş Yılda Bir Yapılmasının İstisnaları
  1982 TC Anayasasının 77. maddesine göre TBMM seçimleri beş yılda bir yapılır. Bunun beş istisnası vardır:

  1.Erken seçim
  TBMM seçimleri beş yılda bir yapılasındaki istisnalardan biridir. Meclis, beş yıllık vazife süresi içinde her hangi bir tarihte süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir. Madde 96’ya göre karar yetersayısı toplantıya katılanların yarıdan fazlasıdır.

  2.Ara seçim
  TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay için de yapılmasına karar verilir.Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

  Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM’de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak seçimlerde 127. maddenin 3. fıkrası (… milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.) uygulanmaz.

  3.Meclisin kendiliğinden fesholması
  TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. 102. maddeye göre cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilir. 1982’den önce cumhurbaşkanı seçimlerinde bir devre kısıtlaması getirilmediğinden uzun süre cumhurbaşkanı seçilememiş, bunu önlemek için 102. maddeyle cumhurbaşkanı seçimlerinin dört (4) devrede tamamlanması, dördüncü devrede de cumhurbaşkanı seçmek mümkün olamazsa meclis seçimlerinin kendiliğinden (bir karara gerek olmadan) yenilenmesi öngörülmüştür.

  4.Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesi
  TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. 116. maddeye göre Bakanlar Kurulunun kuruluşta güvenoyu alamaması ve gensoru görüşmeleri sırasında veya başbakanın vazife sırasında güvenoyu talep etmesi hallerinde güvensizlik oyuyla düşürülmesi durumlarında 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde, cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyuyla düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde veya yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanı seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.turkeyarena.net Yenilenme kararı resmi gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

  5.Seçimlerin ertelenmesi
  TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. 78. maddeye göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM seçimlerinin bir yıl ertelenmesine karar verilebilir. Savaş sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem yenilenebilir.
   


Sayfayı Paylaş