Sabır İle İlgili Kıssalar Hadisler Sözler

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve CAN tarafından 6 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  Sabır İle İlgili Ayetler Kıssalar Hadisler ve Sözler

  Sabır İle İlgili Ayetler

  1- "Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin! Ne var ki bu huşu duyanların dışındakilere şüphesiz ki çok zordur."
  Bakara 45

  2- "Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin! Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir."
  Bakara 153

  3- "Andolsun ki sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz; öyleyse sabredenleri müjdele."
  Bakara 155

  4- "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir! Fakat iyilik, o kimselerin iyiliğidir ki, Allah’a ve ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtuluşuna vermişlerdir. Namazı kılmış, zekât vermiş, ahitleştikleri zaman, ahitlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlıdırlar. İşte doğruyu söyleyenler onlardır; takva sahibi olanlarda onlardır."
  Bakara 177

  5- "Calut askerleriyle karşılaştıkları zaman da:
  ‘Rabbımız bize bol sabır ver, sebatımızı arttır ve kâfir olan bu kavme karşı bize yardım et,’ demişlerdi."
  Bakara 250

  6- "Size daha hayırlısını haber vereyim mi? Rabbımız şüphesiz ki biz iman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyerek sabreden, sadık olan, ibadetlerinde ve itaatlerinde sürekli olan, mallarını Allah’ın yolunda harcayan ve seher vaktinde Allah’tan mağfiret dileyen muttakiler için Allah’ın katında tertemiz eşler ve altından ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır."
  Âl-i İmran 15, 16, 17

  7- "Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenlerle sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?"
  Âl-i İmran 142

  8- "Mallarınız ve canlarınız konusunda, herhalde imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de, müşriklerden de, muhakkak eza verici söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir."
  Âl-i İmran 186

  9- "Ey iman edenler! Sabredin! (Düşman karşısında) sebat gösterin! Allah’ın yolunda aralıksız CİHAD ederek nöbet tutun! Ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa erebilesiniz."
  Âl-i İmran 200

  10- "Rabbimizin, bize gelmiş olan ayetlerine inandığımız için bizden öc alıyorsun. (Ey) Rabbimiz, üzerimize sabır boşalt ve bizi Müslümanlar olarak öldür!"
  A’raf 126

  11- "Allah’a ve Rasulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin! Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider! Sabredin, şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir."
  Enfâl 46

  12- "Şimdi Allah sizde zaaf olduğunu bilmiş ve (yükünüzü) hafifletmiştir. Buna göre eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, ikiyüz kişiye galip gelirler; eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir."
  Enfâl 66

  13- "Kardeşleri sahte kana bulanmış Yusuf’un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları ise şöyle demişti: "Hayır nefislerinize size bir işi kolaylaştırmıştır. Artık benim için yapılacak iş güzel bir sabırdır."
  Yûsuf 18

  14- "Rablarının yüzü için sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık verenler ve kötülüğü iyilikle defedenler; işte ahiret yurdunda en güzel akibet bunlar içindir."
  Ra’d 22

  15- "Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun; işte (dünya) yurdun(un) akıbeti(olan Cennet) ne güzeldir!" (derler)
  Ra’d 24

  16- "Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde Allah’a neden tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere mutlaka sabredeceğiz. Bu sebeple mütevekkil olanlar, yalnız Allah’a tevekkül etsinler."
  İbrahim 12

  17- "Zulme uğradıktan sonra Allah’ın yolunda hicret edenleri biz, dünyada mutlaka güzel bir yere yerleştiririz. Hâlbuki bilmiş olsalar ahiret sevabı daha büyüktür. İşte bunlar, sabredenler ve Rablarına güvenip dayananlardır."
  Nahl 41, 42

  18- "Eğer (bir suçtan dolayı) cezan verecek olursanız, size yapılanın aynıyla cezalandırın. Sabrettiğiniz takdirde bu sabredenler için daha hayırlıdır."
  Nahl 126

  19- "Sabret! Sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır. Onlara üzülme! Başvurdukları oyunlardan da endişeli olama!"
  Nahl 127

  20- "O da demişti ki: Şu bir gerçektir ki sen, benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. Zaten bilginle kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? Musa ise şöyle demişti: Beni inşallah sabreden bir kimse olarak göreceksin. Senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim."
  Kehf 67, 68, 69

  21- "Sana vahyolunana uy! Allah hükmünü verinceye kadar da sabret! O hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
  Yûnus 109

  22- "Başına gelmiş bir sıkıntıdan sonra kendisine bir hayır taddırarak ‘kötülük artık benden gitti der.’ O sırada kendisi son derece neşeli ve kibirlidir. Ancak sabredenler ve salih amel işleyenler böyle değildir. İşte bunlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır."
  Hûd 10, 11

  23- "Bunlar sana vahyettiğimiz gabya ait haberlerdir. Bundan önce ne sen nede kavmin bunları bilmiyordunuz. Bu itibarla sabret; akıbet, elbette Allah’tan sakınanlar içindir."
  Hûd 49

  24- "Sabret! Şüphesiz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez."
  Hûd 115

  25) “Onlarda şöyle demişti: Yoksa sen Yusuf musun? O da demişti ki: Ben Yusuf’um; buda kardeşim. Allah lutfetti. Şurası muhakkaktır ki, kim Allah’tan korkar ve sabrederse, Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”
  Yûsuf 90
   


 2. CAN Well-Known Member

  Peygamberimizin s.a.v in sabır hakkında söylediği sözler hadisler

  • Aşkını gizleyip, namusunu koruyarak sabreden, Cennete girer. [İbni Asakir]

  • İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır. [Deylemi]

  • Hak teâlâ, sevdiği kulu dertlere müptela kılar, o da sabrederse, ondan razı olur. [Deylemi]

  • Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allahü teâlâ sever. [Hakim]

  • Allahü teala sabredeni sever. [Taberani]

  • Allahü teâlâ buyurdu ki Kimin, bedenine, evladına veya malına bir musibet gelir, o da güzel sabrederse, Kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim. [Hakim]

  • Hak teâlâ, kendini sabretmeye zorlayanı sabretmeye muvaffak kılar. [Buhari]

  • Sevmediklerinize sabretmedikçe, sevdiklerinize kavuşamazsınız. [İ. Maverdi]

  • Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allahü teâlâyı iyi tanımış olmasındandır. [İ.Gazali]

  • En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir.[Tirmizi]

  • En şiddetli bela sabrın az olmasıdır. [Deylemi]

  • Yeminle söylüyorum, uğradığı zulme sabredenin Allahü teâlâ şerefini arttırır.) [Taberani]

  • Geçim sıkıntısına sabredeni Allahü teâlâ Firdevs Cennetine koyar. [Ebuşşeyh]

  • Kıt kanaat geçinecek kadar az rızka sabredenlere müjdeler olsun. [Deylemi]

  • Allahü teâlâ buyurdu ki: Benim hükmüme razı olmayan ve verdiğim musibete sabretmeyen benden başka Rab arasın.[Taberani]

  • Resulullah efendimiz, Allah'tan sabır isteyen birine buyurdu ki: Allah’tan bela mı istiyorsun, önce afiyet iste. [Tirmizi]

  • Sabır hazinedir.

  • Sabretmek, kurtuluşa, başarıya sebep olan güzel huydur. Sabır, Peygamberlerin hasletlerindendir. Bunun için atalarımız, (Sabır, acı ise de meyvesi tatlıdır), (Sabır selamettir), (Sabırla koruk helva olur) demişlerdir. Belalara sabretmek, kurtuluşa sebeptir.

  • Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü, (İman nedir?) diye sorulduğunda Peygamber efendimiz, Sabırdır buyurdu. [Deylemi]
   

Sayfayı Paylaş