S7–200’de Hata Gidermek

Konusu 'Otomasyon' forumundadır ve oguzturk tarafından 23 Mart 2008 başlatılmıştır.

 1. oguzturk Administrator Staff Member


  S7200 hataları birincil (fatal) veya ikincil (nonfatal) olarak sınıflandırır. PLC > Information menü komutunu kullanarak PLC tarafından gönderilen hata kodlarını görebilirsiniz.

  [​IMG]

  Resim 56da hata kodlarını ve hatanın açıklamasını gösteren PLC Information diyalog kutusu görülmektedir.

  Last Fatal alanı, S7200 tarafından iletilen en son hatayı gösterir. RAM korunduğu sürece enerji kesilse bile bu değer saklanır. Bu alan ya CPU içeriği tamamen silinirse veya uzun bir enerji kesintisinden sonra RAM korunamamışsa silinir.

  Total Fatal alanı, hafızasının silinmesinden bu yana oluşan toplam hataların sayısıdır. RAM korunduğu sürece enerji kesilse bile bu değer saklanır. Bu alan ya CPU içeriği tamamen silinirse veya uzun bir enerji kesintisinden sonra RAM korunamamışsa silinir.

  Ek Cde S7200 hata kodları ve Ek Dde de hataları işlemek için kullanılabilecek SM bitleri anlatılmaktadır.

  İkincil Hatalar
  İkincil hatalar kullanıcı programının yapısı, bir komutun çalışması ve genişleme modülleriyle ilgili olağandışı durumları içerir. STEP 7-Micro/WINi ikincil hataları görüntülemek için kullanabilirsiniz. İkincil hatalar üçe ayrılır.


  Program derleme hataları
  Program yüklenirken S7200 tarafından derlenir (makina koduna çevrilir). Eğer S7200, bir derleme kuralının ihlalini görürse yükleme kesilir ve hata kodu oluşturulur. (Daha önce başarıyla derlenmiş ve yüklenmiş program CPUda kalır). Programınızı düzelttikten sonra yükleyebilirsiniz. Ek Cde derleme hatalarının listesi verilmiştir.
   


 2. oguzturk Administrator Staff Member

  Enerji ilk verildiğinde S7-200 her modülden giriş/çıkış konfigürasyon bilgilerini okur. Normal çalışma sırasında S7-200 her modülün durumunu düzenli olarak kontrol eder ve ilk enerji verildiği zamandaki bilgiyle karşılaştırır. Eğer bir fark görülürse, o modülle ilgili konfigürasyon hata bitini set eder. Hata düzeltilinceye kadar o modüle bilgi yazılmaz veya okunmaz.

  Modül durum bilgisi özel hafıza (SM) bitlerinde saklanır. Programınız bu bitleri okuyup değerlendirebilir. Giriş/çıkış hatalarını kullanmak için Ek Dde yer alan bilgilerini kullanabilirsiniz. SM5.0 global giriş/çıkış hata bitidir ve herhangi bir modülde hata olduğu sürece bu bit set kalır.

  Program İcra Hataları
  Programınız çalışırken de belli hatalar oluşturabilir. Bu hatalar bir komutun yanlış kullanılmasından veya komutun kullandığı verinin geçersiz olmasından kaynaklanabilir. Örneğin, program derlenirken geçerli bir adresi gösteren bir pointer, programın sonraki çalışmalarında geçerli olmayan bir adresi işaret edebilir. Bu, run-time denilen, program işlendiğinde ortaya çıkan programlama problemidir. Bu tarz bir hatada SM4.3 set edilir ve S7-200 RUN konumunda olduğu sürece set kalır (Ek Cde run-time programlama problemleri listesi yer almaktadır). Program icra hata bilgisi özel hafıza (SM) bitlerinde saklanır. Programınız bu bitleri okuyup değerlendirebilir. Giriş/çıkış hatalarını saptamak için Ek Dde yer alan bilgileri kullanabilirsiniz.

  İkincil hata oluştuğunda S7-200 STOP konumuna otomatik olarak geçmez. Olayı SM bitlerine saklar ve programıçalıştırmaya devam eder. Bununla birlikte, ikincil hata oluştuğu zaman programınızın CPUyu STOP konumuna getirmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnek program bunun yapılışını göstermektedir.

  [​IMG]

  Birincil hatalar S7-200’ün programınızın icrasını durdurmasına neden olur. Hatanın ciddiyetine bağlı olarak S7-200’ün herhangi bir veya tüm fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyebilir. Birincil hatalar sonunda gerçekleşmesi istenen, CPUnun hata nedeniyle beklenmeyen sonuçlara ulaşmasını engellemek ve emniyetli bir duruma ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle birincil arıza durumunda CPU STOP konumuna geçer, SF ve STOP LEDleri yanar, çıkış tablosunu devre dışı bırakarak tüm çıkışları sıfırlar. S7-200, hata giderilinceye kadar bu durumda kalır.


  Birincil hata giderildikten sonra S7-200’ü yeniden çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin:
  • Enerjiyi kapatıp açın.
  • Konum şalterini RUNdan TERM veya STOPa değiştirin.
  • PLC > Power-Up Reset menü komutunu seçerek S7-200’ü yeniden başlatın. Bu şekilde tüm birincil hatalar silinecektir.
  S7-200’ü yeniden başlatmak, tüm birincil hata koşullarını siler ve yeni baştan kontrol yapar. Eğer birincil hata devam ediyorsa veya başka bir birincil hata bulunursa yukarda anlatılan olaylar tekrar gerçekleşir, aksi durumda normal çalışma başlatılılır.


  Bazı hata koşullarında S7-200 ile iletişim kuramaz ve hata kodlarına erişemezsiniz. Bu durumda bir donanım arızası sözkonusu olduğundan S7-200’ün tamir edilmesi gerekir.
   

Sayfayı Paylaş