Rüyada Ashab-ı Kiram Görmek

Konusu 'Rüya Tabirleri' forumundadır ve Aylinn tarafından 11 Mayıs 2010 başlatılmıştır.

 1. Aylinn Well-Known Member


  Rüyada Ashab-ı Kiram Görmek
  Sahabeleri topluca bir yerde görmek salih kimselerden olmaya, dünyada mütevazi yaşamaya, sahabelerden birini görmek iyi geçinmeye işaret eder.

  Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tâbi olmaya işarettir.

  Rüyada onları görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur masına delâlet eder.

  Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh ettiğ ini görmesi, cami, mescid, medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizliğine delâlet eder.
  O güzide sahabîleri görmek, zenginliğ e de işarettir. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. En güzel ganimet ise takvadır.

  Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te âlâ'dan gayrı her şeyden alâkayı kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete delâlet eder.

  Meselâ rüyada Hazret-i Ömer'i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı söylemeğe, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk'a vâsıl olmaya delâlet eder.

  Keza Hazret-i Osman'ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete işarettir. Hazret-i Osman (r.a.)'ın kendisine gülerek baktığını ve iltifat ettiğini görmek,
  dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

  Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü'nün mağara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir (r.a.)'i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna işarettir.

  İbn-i Şîrîn demiştir ki:
  - Hazret-i Ebû Bekir'i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete delâlet eder.

  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
  - Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin'i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delâlet eder.

  Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delâlet eder.u
  Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
  Rüyada Nebiler Nebisi'nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i
  Fâtıma (r.anha)'yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka, bütün işlerde muvaffakiyete delâlet eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve
  sürura, saadet ve selâmete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile tabir edilir.

  Resûl-i Ekrem efendimizin pâk zevcelerinden herhangi bir ini görmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalmağa, Aile saadetine ve bereketli rızka delâlet eder.
   


Sayfayı Paylaş