RNA'nın Yapısı ve Özellikleri, Görevleri

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  RNA'nın Yapısı Çeşitleri ve Görevleri

  Eukoryatik hücrelerde nukleus, mitekondri , kloroplast, ribozom, sitoplazmada bulunur. Prokaryotik hücrelerde ise ribozom ve sitoplazmada bulunur. Yapıtaşları Adenin, Guanin, Urasil ve Sitozin’ dir.

  mRNA Özellikleri
  Mesajcı RNA (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

  - DNA üzerinde sentezlenir. Sentezine kalıp ödevi sadece tek zincir yapar diğeri tamamlayıcıdır.
  - Tek zincirdir. Düz zincir halindedir.
  - Anlamlı üçlü nucleotid dizisine kodon denir.
  Yapısındaki kodon sayısı en az sentezlenecek proteindeki aminoasit sayısı kadardır.

  Not: Alyuvarlarda DNA olmadığından yönetici molekül rolünü sentezlenmiş RNA’ lar yürütür. Ayrıca bazı yönetici molekül ve kalıtsal bilgileri taşıyıcı molekül RNA’ dır.

  Not: m-RNA’ nın okunması evrenseldir. Hayvansal protein sentezinde görev alan bir m-RNA bitki hücresine konursa yine hayvansal protein sentezler.

  - m-RNA belirli bir protein sentezi için özelleşmiştir.
  - m-RNA aynı tip proteinin sentezinde defalarca kullanılır. İhtiyaç bitince nucleotidlerde yıkılır.
  - RNA çeşitleri içinde oran olarak en az olanıdır. %5
  - Yapı özellikleri evrenseldir. Okunması da evrenseldir. (Transkripsiyon ve Translasyon)
  - Nucleotid dizilimi genin tersi tamamlayıcı dizinin aynısıdır. (Timin yerine Urasil bulunur.)
  - Sentezlenen m-RNA da gen bölgesinin ½ kadar nucleotit bulunur.
  - Okunması AUG veya GUG ile başlar UAA, UAG, UGA kodon ları ile sonlanır.
  - Bazı virüslerde kalıtsal bilginin saklanması ve yeni nesillere taşınmasını sağlar.

  Hücrelerde o an için var olan m-RNA çeşit sayısı

  Hücre Karakteri
  Aktif Gen Sayısı
  Sentezlenecek Protein Çeşit Sayısı na bağlıdır.

  - Bir türün farklı hücrelerinde var olan m-RNA çeşit sayısı farklıdır.
  - Kalıtsal bilgi (Sentezlenecek proteindeki a. a. sayısı, çeşidi, yeri, sıralanışı) m-RNA’ da ki nucleotit dizilişine göre belirlenir.
  - Kalıtsal bilginin hücrede kullanılması m-RNA aracılığıyla gerçekleşir. DNA ‘nın anlamlı nucleotit dizisi (Gen) den aldığı şifreye uygun olarak protein sentezine kalıplık eder.
  - Yapısında zayıf H bağları bulunmaz.

  rRNA Özellikleri
  Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA, mRNA'daki bilginin translasyon süreci sırasında amino asit dizisine çevrilmesi için taşıyıcı RNA (tRNA) ile etkileşmek ve uzayan peptit zincirine amino asit takmaktır. Hücre sitoplazmasında bulunan RNA'nın %80'i rRNA'dan oluşur.

  - Ribozom ların yapısında bulunur.
  - Nucleusta sentezlenir.
  - Sitoplazmada toplam RNA nın %80 ‘i kadardır.
  - Her çeşit proteinin sentezinde rol oynarlar.
  - Defalarca kullanılırlar.turkeyarena
  - Yapısında zayıf hidrojen bağları vardır.
  - Protein sentez bilgisinin adım adım okunmasında rol oynarlar.
  - m-RNA ve t-RNA nın ribozom lara bağlanmasını sağlar.

  tRNA Özellikleri
  Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür.

  - En küçük (en az nucleotit içeren) RNA dır.
  - Çözünür RNA dır.
  - Belirli bir amino aside özelleşmiştir.
  - Protein çeşidine özelleşme göstermez.
  - Değişik protein sentezinde defalarca kullanılır.
  - Amino aside özelleşme anti kodonla bağlantılıdır.
  - Hücrede en az 20 çeşit t-RNA vardır. En çok 61 olması beklenir.
  - Toplam RNA’ nın % 15’ ini oluşturur.
  - Toplam 70 nucleotitden oluşmuştur.
  - Yapısında zayıf H bağları bulunur.
   


Sayfayı Paylaş