Rebiülevvel Ayında Yapılacaklar

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve ot-gu tarafından 1 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. ot-gu Genel Sorumlu


  Rebiülevvel Ayında Yapılacaklar İyi Ameller İbadet ve Dualar

  Özellikle Rebiülevvel 1. ve 12. geceleri için dua ve namazlarla süslememizi tavsiye eden İslam büyükleri bu ay için "Bahar" olduğuna işaret ederler.

  Rebiülevvel Ayının İlk Gecesinde Yapılması Gerekenler

  • Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddi ve manevi kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve adabına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

  • 2 rekat namaz kılınır: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz kılınır.

  Namazdan sonra her zamanki yaptığımız dualara şöyle son vermek tavsiye edilir;
  "Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin… El Fatiha."

  • 25 Kelime-i Şahadet
  • 101 Estağfirullah Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”
  • 1 Fatiha Şerif
  • 1 Amenerrasulü
  • 7 Elemneşrahleke-i Şerif
  • 11 İhlas-ı Şerif
  • 1 Muavezeteyn sureleri okunur.

  "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi mülham (küllühüm sıddıkün) el Fatiha."

  • En’am suresi okunur.

  Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı arasında 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunması tavsiye edilir.

  Rebiülevvel Ayı'nın On İkinci Gecesi Neler Yapılır?

  İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

  Namaz selâm ile tamamlandıktan sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

  Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur. Rebiül- evvel duası okunur.
   


Sayfayı Paylaş