Reaksiyon Tipleri Nedir

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 24 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Reaksiyon Tipleri Nedir
  1. Asit – Baz reaksiyonları
  • Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.
  HCI + NaOH ® NaCI + H2O
  • Asit oksitlerin bazlarla, bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur. CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 + H2O
  • Anhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur. 2NH3 + H2SO4 ® (NH4)2SO4
  • Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur, CO2 gazı açıga çıkar.
  CaCO3 + 2HCI ® CaCI2 + CO2(g) + H2O
  2. Metallerin asitlerle reaksiyonu
  • Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.
  Mg + 2HCI ® MgCI2 + H2(g)
  Zn + 2HCI ® ZnCI2 + H2(g)
  • Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.
  Cu + HCI ® Reaksiyon vermez
  Ag + HCI ® Reaksiyon vermez.
  • Yarısoy metallere (Cu – Hg – Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.
  Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g), seyreltik HNO3 den NO(g) elde edilir.
  3. Metallerin bazlarla reaksiyonu
  Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al, Zn, Sn, Pb …) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.
  Zn + 2NaOH ® Na2 ZnO2 + H2(g)
  AI + 3NaOH ® Na3AIO3 + 3/2 H2(g)

  4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu
  Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C – H – O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.
  C3H6 + 9/2 O2 ® 3CO2 + 3H2O
  C2H5 OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O

  5. Yer değiştirme reaksiyonları
  Aktiflik: Metallerin elektron verebilme, ametallerin elektron alabilme kabiliyetine aktiflik denir.
  Aktif olan bir metal daha pasif olan metal katyonu ile yer değiştirir.
  Fe(k) + 2AgNO3(ag) ® Fe(NO3)2(ag) + 2Ag(k)
  • Aktif olan bir ametal daha pasif olan ametal anyonu ile yer değiştirir.
  2NaI + Br2 ® 2Na Br + I2
  • Anyon ve katyon her ikisi de yer değiştirir.
  AgNO3 + NaCI ® AgCI + NaNO3
  6. Aktif metallerin su ile reaksiyonu
  Li K Ba Sr Ca Na gibi aktif metallerin su ile reaksiyonundan hidrojen gazı açıga çıkarken metal hidroksit oluşur.
  Na + H2O ® NaOH + 1/2 H2(g)
  7. Analiz (Ayrışma) Reaksiyonları
  Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmasına analiz denir.
  Aşağıdaki denklemler analiz reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.
  CaCO3 + ısı ® CaO + CO2(g)
  elektroliz
  H2O ¾¾¾® H2 + 1/2 O2
  8. Sentez (Birleşme) reaksiyonları
  Birden fazla maddenin birleşerek yeni özellikte yeni bir madde oluşturması olayına sentez denir.
  H2 + 1/2 O2 ® H2O
  N2 + 3H2 ® 2NH3
   


Sayfayı Paylaş