Program Geliştirmenin Planlanması

Konusu 'Kpss Eğitim Bilimleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 23 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Program Geliştirmenin Planlanması
  Program geliştirme işlemi bir süreçtir. Dört ana süreçten oluşur.

  Program Geliştirmenin Planlanması
  Çalışma Gruplarının Oluşturulması

  I. Grup: Program Karar ve Koordinasyon Grubu: Üst Kurul-bürokratlar, Karar verici

  II. Grup: Program Çalışma Grubu: Program geliştirme uzmanı. Ölçme uzmanı,Konu alanı uzmanları (öğretmenler), Alan Uzmanı (üniversite öğretim elemanları)

  III. Grup: Program Danışma Grubu: Eğitim bilimi uzmanlarından oluşur.

  İhtiyaç Belirleme Süreci: İhtiyaç belirleme çalışmaları program geliştirenlere programın kapsamı, izlenecek sıra ve programın diğer öğeleri ile ilgili kararları vermede; programların hedeflerinin gerçek ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını ortaya koymada yardımcı olur. İhtiyaç belirleme bir süreçtir. Bu süreç beş aşamadan oluşur:

  1. Hazırlık

  2. Bilgi toplama

  3. Bilgilerin analizi

  4. Bilgilerin rapor edilmesi

  5. Bilgilerin kullanılması

  İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları
  Farklar Yaklaşımı
  Bu yaklaşım gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. Olması gereken özellikler - olan özellikler: Fark

  Demokratik Yaklaşım
  İhtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Çoğunluğun isteklerine göre ihtiyaç belirlenir.

  Analitik Yaklaşım Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Mevcut durumdan yararlanılarak geleceğe yönelik durumlar hakkında karar verilir. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır. Anahtar kelimesi gelecektir.

  Betimsel Yaklaşım: Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgilenilir. Bir nesnenin yokluğu, eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı, sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Anahtar kelimeler: Bilgi ve Becerilerin varlığı ya da yokluğu
  İhtiyaç Belirleme Teknikleri

  Delphi Tekniği
  Yazılı olarak ortak çoğunluğun ihtiyacı belirlenir.

  Anket, e-mail, mektup, yazılı mülakat gibi araçlar kullanılabilir.

  Ekonomik ve hızlı bir süreçtir.

  Bireyler gruptan etkilenmeden kendi öznel yargılarını ifade ederler.

  Progel-Dacum Tekniği: Program geliştirme ( Development a currilum ) kavramının kısaltmasıdır. Bir alandaki ihtiyaçlar gerçek alanda o alanın uzmanı, erbabı ile birlikte belirlenir. Usta-Erbap-Uzman

  Gözlem: Bir alandaki ihtiyaçlar işin yapıldığı doğal ortamında gözlemlenir ve gözlem işlerine aktarılarak listelenir. İzleme süreci
  Meslek Analizi Bir mesleği oluşturan bilgi, beceri ve tutumlar analiz edilerek çözümlenir ve bireylerin ne tür özelliklere ihtiyaç duyacakları belirlenir. Diğer teknikler şunlardır:

  Ölçme araçları-Testler
  Görüşme-Grup toplantıları
  Kaynak tarama
  Literatür tarama
  Raporları değerlendirme
  Mevcut programı inceleme
   


Sayfayı Paylaş