Pramitler, Koni ve Küre Konu Anlatımı

Konusu 'Geometri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 24 Ekim 2007 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Pramitler, Koni ve Küre
  PİRAMİTLER
  Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir.


  [​IMG]  T noktası piramidin tepe noktasıdır. Kapalı bölge ise piramidin tabanıdır. Piramit; tabanı oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi. Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramitdenir.

  T noktasının taban düzlemi üzerindeki dik izdüşümüne H dersek [TH] piramidin yüksekliği olur.
  |TH| = h biçiminde yazılır. [TA], [TB], [TC]… piramidin yanal ayrıtlarıdır.
  Piramitlerin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri kadardır.

  [​IMG]
  1.Kare Piramit


  [​IMG]

  Kare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur.  İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir.


  |PH| = h piramidin yüksekliğidir.

  Yan yüz yüksekliği |PK| dır.
  Tabanının bir kenarına a dersek

  [​IMG]

  Buradan yan yüz yüksekliği
  |PK|2 = h2 + ([​IMG] )2 olur.
  [​IMG]

  [​IMG]

  Tüm alan yan yüz alanları ile taban alanının toplamına eşittir.
  2. Eşkenar Üçgen Piramit


  Tabanı eşkenar üçgen olan piramitlere eşkenar üçgen piramit denir.

  [​IMG]

  Taban Alanı
  [​IMG]
  olduğundan
  [​IMG]

  3. Düzgün Dörtyüzlü  [​IMG]  Dört yüzü de eşkenar üçgenlerden oluşan cisimdir. Yükseklik, tabanı oluşturan üçgenin ağırlık merkezine iner.turkeyarena.net Bir ayrıtı a olan düzgün dörtyüzlünün
  Yarı yüz yüksekliği[​IMG]ve Cisim yüksekliği[​IMG] olur. Buradan

  [​IMG]

  [​IMG]
  4. Düzgün Sekizyüzlü
  Bütün ayrıtları birbirine eş ve yüzeyleri sekiz eşkenar üçgenden oluşan cisme düzgün sekizyüzlü denir.
  Bir ayrıtına a dersek yan yüz yüksekliği [​IMG] olur. Cismin, ortak tabanlı iki adet kare piramitten oluştuğunu düşünürsek piramitlerin yüksekliği; olur.

  [​IMG]

  Piramitin hacmi [​IMG] olduğundan;

  [​IMG]

  [​IMG]

  Yüzey şekilleri eşkenar üçgen olduğundan

  [​IMG]

  5. Düzgün Altıgen Piramit
  Tabanı düzgün altıgen olan piramide düzgün altıgen piramit denir.
  Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgenden oluşur.
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  KONİ
  Tabanı daire biçiminde olan piramide koni adı verilir.

  Taban alanı =
  [​IMG]
  olduğundan

  [​IMG]

  [​IMG]

  bulunur. Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgen oluşur.

  KONİ
  [​IMG]  Tabanı daire biçiminde olan piramite koni adı verilir.

  Burada;
  Taban yarıçapı |OB| = r
  Cisim yüksekliği |PO| = h olur.
  |PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir.
  POB dik üçgeninde,
  h2 + r2 = l2 bağıntısı vardır.
  Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.
  [​IMG]
  Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan,
  Yanal alan= pr2+prl
  Tüm alan bulunurken, taban alanı da ilave edilir.


  Tüm alan = šr2 + šrl

  • Daire diliminin merkez açısına a dersek
  [​IMG]oranı elde ederiz.
  • Yükseklikleri ve taban yarıçapları eşit olan iki cismin hacimleri de birbirine eşittir.
  [​IMG]  • Üçgensel şekiller bir kenarı etrafında döndürüldüğünde koni elde edilir.şekildeki ABC dik üçgeninin AB kenarı etrafında döndürülmesi ile |BC| yarıçaplı ve yüksekliği |AB| olan koni elde edilir.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Kesik piramitlerin hacimleri bulunurken cisim piramide tamamlanır.

  [O1B] // [O2D] olduğundan
  [​IMG]
  benzerliği vardır. Küçük koninin büyük koniye benzerlik oranı [​IMG]dir. Alanları
  oranı benzerlik oranının
  karesi olduğundan, alanlar oranı [​IMG] olur. Hacimler oranı ise benzerlik oranının küpüdür. r1 yarıçaplı küçük koninin hacmine V1, r2 yarıçaplı büyük koninin hacmine V2 dersek
  [​IMG]

  [​IMG]

  KÜRE
  Uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine küre yüzeyi denir. Küre yüzeyinin sınırladığı cisme küre adı verilir. Sabit noktaya kürenin merkezi, merkezin küre yüzeyine uzaklığına da kürenin yarıçapı denir.
  [​IMG]

  O merkezli R yarıçaplı kürede;

  [​IMG]

  Yüzey alanı[​IMG]

  1. Küre Dilimi
  [KL] çap
  m(AOB) = a
  şekildeki gibi kesilip çıkarılan küre diliminin hacmi
  [​IMG]
  [​IMG]

  2. Küre Kapağı
  [​IMG]

  Bir küre merkezinden |OP| uzaklıkta bir düzlemle kesildiğinde kesit alanının daire şeklinde olduğu görülür.turkeyarena.net Kesilip çıkarılan kısma küre kapağı denir. Kesitin merkezinden uzaklığına |OP|, kesitin yarıçapına r ve kürenin yarıçapına R dersek
  |OP|2 + r2 = R2eşitliği vardır. h = R - |OP|Küre kapağının alanı= 2pRhYandaki şekildeki gibi olan
  Küre parçasının haçmi
  [​IMG]

  [​IMG]
   
 3. Beta722 Well-Known Member

  muhteşem bir anlatım olmuş çok teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş