Platon Özellikleri

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 6 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Platonun Özellikleri Nelerdir?

  Platon ya da İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen (MÖ 427 - MÖ 347), Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusudur. Bu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı. Platon, aynı zamanda Sokrates'in öğrencisiydi. Sokrates'e dair bilgilerin çoğu Platon'un diyaloglarından edinilmiştir. Asıl adı Aristokles olan düşünür, geniş omuzları ve atletik yapısı sebebiyle, Yunanca Platon (geniş) lakabı ile anıldı ve tanındı.

  Platon felsefe tarihinin ilk sistemli filozoflarından olup bilimden sanata, matematiğe kadar pek çok konu hakkında düşünceleri olan önemli bir filozoftur.

  Platon Platon Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında Eflatun olarak anılmaktadır.

  Eflatun felsefesi ile ilgili olarak mümkün olan en kısa tarifi vermek istersek, onun tıpkı Sokrates öncesi Doğa Filozofları gibi, mutlak ve değişmez olan ile değişen arasındaki ilintilerle ilgilendiğini söyleyebiliriz. İlk filozoflar, doğada mutlak ve değişmez olanı aramışlar, Eflatun ise hem doğada, hem de ahlak ve toplum yaşamında mutlak ve değişmez olanın peşinden koşmuştur.

  Doğru sanı (doğru algılama) ile bilgi, iki ayrı dünya yaratmıştır. Bir yanda meydana gelen ve yok olan, doğru sanının, göreceli gerçekliklerin dünyası, diğer yanda, sağlam ve sürekli, asıl gerçekliğin, idealar"ın dünyası. (Le monde sensible et le monde intelligible)

  Eflatun'un bilgi kuramının çıkış noktası Protogoras'çıdır. Bir şeyi bilen kişi, onu algılayan kişidir. Bu yüzden insan her şeyin ölçüsüdür.

  Algı, daima var olan bir şeydir. Bilgi olduğu için de şaşmaz diyor Protogoras. Eflatun bu görüşe, Herakleitos'un, var dediğimiz her şey, gerçekte oluş sürecinde olan bir nesnedir şeklindeki akış kuramı'nı katar. Eflatun,

  Bilgi bir algıdır; (hatta aslında bilgi, bir algılama yargısıdır.)
  İnsan her şeyin ölçüsüdür;
  Her şey akış halindedir :

  Eflatun özetlenebilecek kuramın, algılanan nesneler için doğru, gerçek bilgi açısından yanlış olduğu sonucuna varmıştır.

  Felsefi meseleleri inceleyen birçok düşünür tarafından yazılan incelemelerde, iyi, doğru ve güzel kavramları, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu özelliklerdir şeklinde dile getirilen Eflatun öğretisinin altında yatan düşünsel zincir budur.
   


Sayfayı Paylaş