Peygamberimizin Güzel Sözleri ve Öğütleri

Konusu 'İle İlgili Sözler' forumundadır ve hakan788 tarafından 22 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. hakan788 Well-Known Member


  Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Güzel Sözleri Hadisleri

  (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

  138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

  Affetmek, zaferin zekâtıdır.

  Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

  Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

  Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

  Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

  Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

  Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

  Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

  Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

  Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

  Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

  Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

  Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

  Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

  Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.

  Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

  Cahiller cesur olurlar.

  Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

  Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

  Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

  Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

  Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

  Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

  Duâ ibâdetin ta kendisidir.

  Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

  Dünyada bir garip veya bir yolcuymuş gibi yaşa

  Dünyada iki yüzlü olanlar, kıyamet günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.

  Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

  Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

  Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

  Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

  Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

  Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

  Evlat kokusu, cennet kokusudur.

  Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

  Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

  Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

  Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

  Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

  Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

  Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

  Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki,

  Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

  Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti

  Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

  Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

  Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

  Hikmetin başı, Allah korkusudur.

  İlme mâni olmak helâl olmaz.

  İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.

  İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.

  Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

  İnsan dilinin altında gizlidir.

  İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.

  İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

  İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

  İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

  İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

  İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

  Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

  Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

  Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

  Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

  Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

  Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

  Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;

  Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.

  Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan onalânet eder.

  Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

  Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir: Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

  Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

  Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

  Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

  Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

  Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

  Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

  Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

  Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

  Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

  Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

  Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.

  Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

  Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

  Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.

  Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

  Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,

  Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

  Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

  Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

  Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

  Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

  Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

  Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

  Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

  Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

  Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,

  Pişmanlık, tövbedir.

  Resulullah (sav) rüşvet alana da verene de lanet etti.Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.

  Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

  Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

  Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

  Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

  Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

  Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

  Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

  Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

  Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

  Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

  Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

  Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

  Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

  Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

  Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

  Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

  Ya Ali, benden sonra yola gidenler, senin gösterdiğin yoldan giderlerse selamete ererler.

  Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun.

  Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

  Ya hayır konuş, ya da sus.

  Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

  Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,

  Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

  Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
   


Sayfayı Paylaş