Peygamber Ne Demektir

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 29 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Peygamber ne demektir?

  Peygamber Farsçadan dilimize geçen bir sözcük olup, haber veren ve haber getiren, anlamina gelir. Terim olarak peygamber, "Allah tarafından gönderilen, onun emirlerini, öğütlerini ve vereceği her türlü bilgiyi insanlara ulaştırmakla ve açıklamakla görevlendirilen kimselere" denir.

  Peygamberler, Allah’ın insanlar arasından seçtiği mümtaz kişilerdir. Allah’ın dinini, yani emir ve yasaklarını insanlara duyurur. İman eden ve sâlih amel işleyenleri dünya ve âhirette mükâfatla müjdeler, kâfir olup kötü işler yapanları da azabla korkuturlar...

  Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

  “Biz Peygamberleri, ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın da habercileri olarak göndeririz”. (el-En’âm, 48)

  Peygamberler Allah’ın seçkin kullarıdır. İnsan çalışıp çabalamakla, istemekle peygamber olamaz. Peygamberlik, Allah vergisi bir makamdır.

  Peygamberler, insanlığın önderleridir. Kulluğun en yüce mertebesinde oldukları; nefsin arzularına uymaktan ve günahkârlıktan uzak bulundukları için, Kur’an’da bize onları örnek almamız, yollarından gitmemiz, kendilerine benzememiz emredilmiştir:

  “O Peygamberler, Allah’ın hidayete (doğru yola) eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü.” (el-En’âm, 90)

  “Gerçekten Allah’ın Resulünde, sizin için, Allah’ın rızasını ve âhiret gününü kazanmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için, güzel bir örnek vardır.” (el-Ahzâb, 21)

  Müslümanların her namazda tekrar ettikleri:

  “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet” duasındaki “nimet verilenler”in başında, “peygamberler” gelmektedir. Müslümanlar bu dualarıyla, Peygamberleri kendilerine örnek almakta, önder edinmektedirler.

  Bu örnek edinme sebebiyledir ki, peygamberler başka varlıklar içinden değil, insanlar arasından seçilmiştir.

  Zira insana en iyi rehberlik ve önderliği yine insanın yapacağı açık bir gerçektir.
   


Sayfayı Paylaş