Peygamber Efendimiz'in(sallallahu aleyhi vesellem) Tevazu ile İlgili Sözleri

Konusu 'Peygamber Efendimiz(SAV)' forumundadır ve abdulkadir tarafından 23 Kasım 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  Peygamber Efendimiz (sav)'in Tevazu ile İlgili Sözleri

  Allah için mütevazi olanı Allah yüceltir Böbürleneni Allah alçaltır Allah'ı çok ananı Allah sever
  (İbn Mace İhya'u Ulum'id-Din Huccetü'l-İslam, İmam Gazali, cilt 4, s 655)

  Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzelliği sever Kibir ise hakkın ibtali (hükümsüz bırakılması), insanların tahkiri (hor görülmesi)dir
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 15 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s 24)

  Kişi kendisini halktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de, onların başına gelen musibete duçar olur
  ((Tirmizi, Birr 61, (2001); Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 15 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s 28) )

  İnsanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdadlarıyla övünmekten vazgeçerler, yahut da Allah katında, burnuyla pislik yuvarlayan Mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler Allah Teala Hazretleri sizden cahiliye kibirini temizledi Artık o, muttaki bir mümin veya bedbaht bir facirdir İnsanların hepsi Hz Adem'in evlatlarıdır Adem ise topraktan yaratılmıştır
  (Ebu davud, Edeb 120, (5116); Tirmizi, Menakıb (3950, 3951); Kütüb-i
  Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 15 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s 29)

  Bir adam nefsinin hoşuna giden birtakım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibire düşmüştü ki, birden yere battı Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek
  (Buhari, Libas 5; Müslim, Libas 49, (2088); Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 15 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s 32)

  "Allah Teala hazretleri, bana: Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin "
  (Iyaz Ibnu Himar r a : Ebu Davud, Edeb 48, Kütüb-i Sitte, 16 Cilt , sf 360)

  …Malik'e İbn Umer'den şöyle haber veriyorlardı: Rasulullah (S): "Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen kimseye Allah (merhamet bakışı ile) bakmaz" buyurmuştur
  (Sahih-i Buhari, Cilt 13, syf 5846)

  Harise ibnu Vehb el-Huzai şöyle demiştir: Ben Peygamber(S)'den işittim: "Size cennet ehline delalet edip bildireyim: Her zaif olan insanlar tarafından zaif görülen (mütevazı') mümindir O şayet Allah bir şey üzerine yemin etse, Allah muhakkak onu yemininde gerçek çıkarırdı Size cehennem ehlini de bildireyim: Onlar da her katı yürekli, kibirli ve hileci, ululuk taslayan kimselerdir " buyuruyordu
  (Sahih-i Buhari, Cilt 14, syf 6537)

  Ebu Said(-i Hudri) (r a )'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s a v ) şöyle buyurdu, demiştir: "Kim Allah Sübhanehu (rızası) için bir derece tevazu (alçak gönüllülük) ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir Kim de Allah (rızası) hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın "
  (Mace Cilt10, Syf 448)

  Iyaz bin Himar (r a )’den rivayet edildiğine göre: Peygamber (s a v ) onlara bir konuşma yaparak şöyle buyurmuştur:
  "Allah (Azze ve Celle): Birbirinize karşı alçak gönüllülük ediniz ki hiç kimseye üstünlük taslamasın, diye bana vahiy etti ”
  (Mace Cilt10, Syf 453)
   


 2. ot-gu Genel Sorumlu

  bazılarını anlamada zorlandım, daha güzel tercüme edilmiş olsa idi ;)
   
 3. abdulkadir Well-Known Member

  Hangilerinin anlaşılmadığını bildirirseniz yardımcı olurum.
   
 4. ot-gu Genel Sorumlu

  cümleler biraz düşük, onun için anlaşılmakta zorlanılabilinir demek istemiştim ;)
   
 5. abdulkadir Well-Known Member


  Bir adamın hoşuna gidecek güzel bir elbiseyle,saçları yapılmış (yani göze hoş gelecek şekilde taramış veya düzeltmiş) şekilde yürürken böbürlenirse (üstünlük taslarsa ya da kendi halini diğer insanlardan üstün görürse) Allah (c.c) indinde değeri öyle düşer ki ki yer batmışta Kıyamete kadar orada çıpınacak sanarsın.Tabi tövbe edip o halinden kurtulabilir.
   
 6. abdulkadir Well-Known Member

  Birbirinize karşı alçak gönüllülük edin ki hiç kimse birbirine karşı üstünlük taslamasın....
   

Sayfayı Paylaş