Peter Drucker'a Göre Dünya

Konusu 'Kitap Özetleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ekim 2007 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  TurkeyArena

  ÖZET:

  Kitap, yönetim, sanayi organizasyonu, iş stratejisi, liderlik geliştirme ve çalışanların motive edilmesi konularında dünya çapında bir uzman olup, 29 adet kitabı bir çok dünya diline çevrilmiş ve 5 milyondan fazla satış yapmış olan Peter DRUCKER'ın fikirlerini tanıtmaktadır. Özelleştirme, bilgi işçisi, hedeflerle yönetim, post modern ve süreksizlik gibi kavramları ve buluşları çağdaş yönetim düşüncesinin hamurunu oluşturan Drucker elli yıldan beri şirketlere, müzelere, hayır vakıflarına, hastahanelere, küçük işletmelere, üniversitelere ve hükümetlere yönetim konusunda değerli tavsiyelerde bulunmaktadır. Kitap bölümler halinde hem Drucker'ın hayatını hem de o dönemlerde yazmış olduğu eserlerden alıntılar yaparak fikirlerini anlatmaktadır.
  Kitabın ilk bölümü 'kendine özgü bir eğitim' başlığı altında Peter Drucker'ın doğumu, okul yılları ve aldığı eğitimi anlatmaktadır. İkinci bölüm Drucker' ın yazarlık hayatının başlangıç yıllarından ve onun zamana ve dile karşı gösterdiği hassasiyetten bahsetmektedir. Drucker yöneticilere "zamanınızın değerini bilin" şeklinde öğütler verirken dil hakkında " dil iletişim değildir, yalnızca mesaj değildir. Dil özdür. İnsanlığı birarada tutan çimentodur. Dil topluluk ve ilişki yaratır..." demektedir. Üçüncü bölüm 1937 ve 1950 yılları arasında yazdığı Ekonomik İnsanın Sonu, Sanayi İnsanının Geleceği, Şirket Kavramı ve Yeni Toplum eserlerinin ışığı altında yeni toplum arayışındaki Drucker'ı anlatmaktadır. Drucker'ın bu yıllarda sanayi toplumu olma yönündeki görüşleri Amerika' dan çok Japonya' da yankı bulmuş ve O'nun fikirlerini sahiplenen Japon firmaları büyük başarılar yakalamışlardır. O yıllarda kendi deyimiyle "içerde olma, büyük bir şirketi insani, toplumsal ve politik bir organizasyon olarak, bütünleştirici bir mekanizma olarak içerden gerçek haliyle inceleme" kararı doğrultusunda General Motors'da işe başlamıştır. Orada yaptığı çalışmalar doğrultsunda Şirket Kavramı kitabını yayınlamıştır. Bu kitap yönetimde desantralizasyon kavramını tanıtması ile büyük ün kazanmıştır.1950 yılından sonra yayınladığı kitaplar otomasyondan dine,demografiden felsefeye kadar bir çok konuyu kapsayan çeşitli fikirlerden bahsetmiştir. Burada Drucker' ın bir organizasyonun su toplaması ile ilgili testi ilginçtir.Drucker bir organizasyonda insanlar için terfi etmek işlerini başarı ile yapmaktan daha önemli hale geldiği, organizasyon risk almaktan kaçınıp yapılan hatalarla ilgilendiği, çalışanların güçlü özelliklerini geliştirmekten çok zayıf yanlarını geliştirmeyle uğraştığı, iyi insan ilişkileri performans ve başarıdan önemli hale geldiği zaman organizasyon hastadır demektedir. Drucker yönetim kavramını 1954 yılında keşfetmiştir. O yıllarda yazdığı Yönetim Uygulaması kitabında bir yönetici hedefler belirler, organize eder,motive eder ve iletişim kurar,ölçütler belirleyerek değerlendirme yapar ve insanları geliştirir demektedir. Drucker yöneticilere bir denetçi gibi hareket etmekten vazgeçin ve yöneticilerinizi düz bir sekretere çevirmeyin tavsiyesinde bulunmaktadır. 1960'lı yıllarda yazdığı Süreksizlik Çağı isimli eseri hala zevkle okunan bir baş yapıttır. Bu kitapta anlattığı dört yeni endüstri; enformasyon endüstrisi, yeryüzündeki en büyük ekonomik kaynak olarak okyanuslar, malzeme endüstrisi ve megapollerden çıkacak endüstri, bugünlerde karşı karşıya olduğumuz gerçekler olarak ortaya çıkmıştır. Drucker 80'li yıllarda Yenilik ve Girişimcilik ve yönetimin sınırları kitaplarını yazmıştır. Drucker bilgi toplumu için eskisinden çok daha fazla insanın başarılı olabileceği ama aynı zamanda çok daha fazla insanında başarısız olabileceği bir toplum demektedir. Drucker yeni yüzyılda girişimcinin geri döneceğini savunmaktadır. Fakat ona göre yeni girişimci tek bir kişinin kendisinin idare edebileceği, denetleyebileceği ve hakim olabileceği bir işyeri kurması anlamında değil, tam tersine bir organizasyonu yeni baştan yaratma ve yönlendirme yeteneği anlamında bir girişimcilik olacaktır. Drucker halen konferanslar vermekte , büyük şirketler danışmanlık yapmakta ve kurduğu Drucker vakfının çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu vakıf para bağışında bulunmayan, onun yerine kar gözetmeyen organizasyonlar için bir bilgi bankası işlevi gören kural dışı bir vakıftır.
  Kitap 20. Yüzyılın önemli beyinlerinden birisi olan, The Economist tarafından " yönetim teorisinin çıkardığı en büyük düşünür" olarak nitelendirilen Drucker'ın biyografisi ve entelektüel portresidir. Kitap Drucker'ın altmış yılı aşkın bir sürede yazdığı eserlerini ve eserlerdeki temel fikir ve kavramları ele almıştır. Okuyucu çağın önemli dehalarından birisinin olağanüstü ölçüde etkili görüşlerinin ana hatlarını yakalama imkanına kavuşacaktır.
   


Sayfayı Paylaş