Permütasyon Konu Anlatımı

Konusu 'Matematik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Permütasyon Konu Anlatımı
  I. PERMÜTASYON
  A. SAYMANIN TEMEL KURALI
  1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.
  2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.

  B. FAKTÖRİYEL
  1den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.
  0! = 1 olarak tanımlanır.
  1! = 1
  2! = 1 . 2
  .................
  .................
  .................
  n! = 1 . 2 . 3 . ... . (n – 1) . n
  Ü n! = n . (n – 1)!
  Ü (n – 1)! = (n – 1) . (n – 2)! dir.

  C. TANIM
  r ve n sayma sayısı ve r £ n olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r lilerine bu kümenin r li permütasyonları denir.
  n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı,

  [​IMG]


  Ü 1) P(n, n) = n!
  2) P(n, 1) = n
  3) P(n, n – 1) = n! dir.

  D. TEKRARLI PERMÜTASYON
  n tane nesnenin; n1 tanesi 1. çeşitten, n2 tanesi 2. çeşitten, ... , nr tanesi de r yinci çeşitten olsun.
  n = n1 + n2 + n3 + ... + nr​
  olmak üzere, bu n tane nesnenin n li permütasyonlarının sayısı,

  [​IMG]


  E. DAİRESEL (DÖNEL) PERMÜTASYON
  n tane farklı elemanın dönel (dairesel) sıralanmasına, n elemanın dairesel sıralaması denir.
  n elemanın dairesel sıralamalarının sayısı :
  (n – 1)! dir.​

  n tane farklı anahtarın yuvarlak (halka biçimindeki) bir anahtarlığa sıralanmalarının sayısı :
  [​IMG]


  II. KOMBİNASYON
  TANIM
  r ve n birer doğal sayı ve r £ n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine, A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.
  n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı

  [​IMG]


  Permütasyonda sıralama, kombinasyonda ise seçme söz konusudur.

  [​IMG]  Ü n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:


  [​IMG]
  Ü Herhangi üçü doğrusal olmayan, aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;turkeyarena.net

  a) Çizilebilecek doğru sayısı


  [​IMG]
  b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan


  [​IMG]
  tane üçgen çizilebilir.
  Ü Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane doğru en çok

  [​IMG]

  farklı noktada kesişirler.

  Ü Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.​

  [​IMG]

  Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan
  [​IMG]tane paralelkenar oluşur.


  Ü Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en çok
  [​IMG] tane kesim noktası vardır.

  III. BİNOM AÇILIMI
  A. TANIM
  n Î IN olmak üzere,
  [​IMG]

  ifadesine binom açılımı denir.
  Burada;
  [​IMG]

  sayılarına binomun katsayıları denir.
  [​IMG]

  ifadelerinin her birine terim denir.
  [​IMG] ifadesinde[​IMG] katsayı, xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.​

  B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELLİKLERİ
  1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.
  2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin top-lamı n dir.
  3) Katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre, (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.turkeyarena.net
  4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;
  baştan (r + 1). terim :[​IMG]
  sondan (r + 1). terim :[​IMG]
  (x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+), 2. terimin işareti (–), 3. terimin işareti (+) ... dır.
  Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+), tek sayı olan terimin işareti (–) dir.

  Ü n Î N+ olmak üzere,
  (x + y)2n nin açılımında ortanca terim
  [​IMG]

  Ü n Î IN+ olmak üzere,
  (xm +[​IMG] )n açılımındaki sabit terim,
  ifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.
  Ü c bir gerçel sayı olmak üzere, (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için
  x = 0 ve y = 0 yazılır.
  Ü (a + b + c)n nin açılımında
  ak . br . cm li terimin katsayısı;

  [​IMG]
   


Sayfayı Paylaş