Papaganlar Hakkinda Bilgi

Konusu 'Hayvanlar Alemi' forumundadır ve Pelin tarafından 15 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

 1. Pelin Super Moderator  Papaganlar Hakkında Bilgi

  [​IMG]

  PAPAĞANLAR

  Papağan denilince derhal sıcak iklimler aklımıza gelirse de, fosil kalıntıları, bu kuşun çok eski çağlarda Avrupa'da ve Asya'nın tropikal kuşak dışındaki bölgelerinde de yaşadığını göstermektedir. Papağanın sayısız çeşitleri vardır. Ufak bir serçe iriliğinde olanları olduğu gibi, iri ara'lar gibi uzunluğu 90 santimi geçenleri de bulunur. Bunların hepsi «Psittaciformes» takımının üyesi olup genel yapı bakımından dikkate değecek derecede benzer kuşlardır. Hâkim renkleri yeşildir, bu urba, kırmızı, sarı, mavi, beyaz ve siyah renklerin de katılmasıyle türüne göre değişmeye uğrar. Renk ve şekil itibariyle eşsiz, uzun tüyler papağanın gösterişini artırır.turkeyarena.com
  Papağanın en dikkate değer özelliği, yırtıcı kuşlarınkinden de kuvvetli, olağanüstü çengelli gagasıdır. Bu gaga çoğu zaman çentiklidir. Gaganın alt yarısı kısa, kalın ve yukarı kıvrıktır. Bu kısım, insan çenesindekilere benzeyen enine bağlarla kafatasma bağlıdır. Papağanın boynu kısa, başı oldukça iridir. Ayaklarında ilginç bir tertip göze çarpar: Birinci ve dördüncü parmaklar arkaya doğru uzamış olduğundan, kuş, ayaklarından, yiyecek tutmada el gibi yararlanabilir. Bu özelliğe pek az kuşta rastlanır. Bekleneceği üzere, papağanlar bu tertip sayesinde kolaylıkla yürür ve ağaca tırmanırlar.
  Bu kuşların güçlü bir uçuşu vardır: Çift veya sürü halinde uçar ve bu arada boğuk ve ahenksiz çığlıklar salıverirler. Yuvalannı korurken tıslarlar, başka zamanlarda tiz ıslıklar öttürürler.turkeyarena.com Tabiattayken başka hayvanlarla insanları taklit etmezler. Fakat esaret hayatında birçok türleri, insanların konuşmasını, hatta gülmesini ve ağlamasını, köpeklerin havlamasını ve çocukların çığlıklarını taklit ederler. Ağızlarından çıkan kelimelerin anlamım şüphesiz bilmezler, ama onlara sabahleyin «Günaydın», akşamları ise «Tünaydın» demek öğretilebilmiştir. Demek oluyor ki bu kuşlar, öğrendikleri kelimeler ve cümlelerle günün belli zamanları veya başka şartlar arasında bağlantı kurmayı başarabilmektedirler. Papağanların şahadetinin bazı davalara yön değiştirttiği söylenir. Papağanın taklit kabiliyetinden yazılarında ilk defa bahseden yazar, Milattan ünce 400 sularında Ktesias olmuştur. Yazar, bu tarihlerde Yunanistan'a getirilen Afrika papağanlarını anlatmıştır. Romalılar da İmparator Neron zamanında papağanları kaplumbağa kabuğu ve gümüşten kafeslerin içinde beslerlerdi.

  Konuşma kabiliyeti, on beş ile seksen yıl arasında oynayan uzun ömrü, uysallığı ve şakacılığı sayesinde papağan, en sevilen evcil kuşlardan biri olmuştur. Fakat öldürücü psittakoz (papağan hastalığı) hastalığını insanlara bulaştırması sebebiyle, bir zamanlar gözden düşmüştü. Bu ender virüs hastalığı başka kuşlar tarafından da bulaştınlabilir. Modern antibiyotiklerin geliştirilme si psittakoz'un tehlikesini azaltmıştır.
  Afrika gri papağanı ve Güney Amerika'nın yeşil «Amazona» papağanları »konuşmalarıyle» ün salmışlardır. Fakat bu türlerin üyelerinden bazılarının, konuşmayı kolaylıkla öğrenmelerine karşılık, bazılarının katiyen konuşmamaları dikkate değer.
  Amerika'nın ilk kâşifleri, yerlilerin kulübelerinin önünde evcil papağanlar görmüşlerdi. Papağan, tıpkı bizim köylerimizdeki kümes hayvanları gibi, bu orman içindeki yerli köylerinin alışılmış manzaralarındandı.Şu farkla ki papağanlar insanların hayatına, kümes hayvanlarında asla rastlanmayan bir derecede katılmaktadırlar. Tabiat bilgini Schomburgk'un anlattığına göre, papağanlarla maymunların özellikle çocuklara sempatisi dikkate değer. Tabiat bilgini, oynayan kızılderili çocuklarının arasına mutlaka papağanlarla maymunların da karıştığına dikkat etmişti.turkeyarena.com
  Papağan başka alanlarda da kabiliyet gösterir. Meselâ, erkeklerle kadınlar, ev halkıyla yabancıları mükemmel ayırt eder. Bir papağanın erkek mi, yoksa dişi mi olduğunu anlamak, özellikle iri türlerde gayet kolaydır. Papağan bir erkeğin sevgi gösterilerine karşılık verirse mutlaka dişidir, yok, kızarsa erkektir. Bazen de bir papağan bir insana sebepsiz yere antipati duyar ve bu duygusu zamanla hafifleyeceğine daha da kuvvet bulur. Papağan terbiye etmek isteyenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekir.

  Bir ağaç üzerinde otlardan ve dallardan büyük bir yuva bina eden Güney Amerika'nın bir türünün dışındaki bütün papağanlar, yumurtalarını, kendi kazdıkları, ya da başka kuşlara ait olup sahip çıktıkları oyukların içine yumurtlarları Bu oyuk çürüyen bir odunun içinde, termit yuvalarında, ağaç kütüklerinin altında, toprağın içinde veya kayalardaki yarıklarda olabilir. Papağanlar yuva yapmada ender olarak malzemeden yararlanırlar. Yumurtaları beyaz renktedir. İri türlerin yumurta sayısı iki veya üç, küçük türlerinki bir düzüneye kadardır. Kuluçka vazifesine erkek papağan da katılır. Yavrular yumurtadan çıktıkları vakit âciz durumdadırlar ve büyüklerinin kustuğu yiyecekle beslenirler. Papağanlar bir mevsimde birden fazla kuluçka çıkarabilirler.

  Arkadaş canlısı kuşlardır: turkeyarena.com Bir tek ağaç, birden fazla papağan ailesine barınak vazifesi görebilir. Bilenler, papağanların gürültülü gidiş gelişleriyle saat ayarlanabileceğim söylerler. Papağanlar çoğunlukla ceviz, tane ve meyva gibi yiyeceklerle beslenirler. Fakat esaret hayatında değişen şartlara ayak uydurmayı pek çabuk öğrenir ve her türlü yiyeceklerle beslenirler. Fakat esaret hayatında değişen şartlara ayak uydurmayı pek çabuk öğrenir ve her türlü yiyeceğe alışırlar.
  Birçok tabiat bilginleri papağanları fırçadilligiller ve gerçek papağanlar olmak üzere iki büyük gruba bölerler. Birinci gruba giren papağanların dilinin ucu, fırçayı hatıra getiren boynuzumsu liflerle kaplıdır. Fırçadilligillerin 90 türü Avustralya'da, Polinezya'da, Yeni Gine'de, Molük ve Küçük Sunda adalarında yaşarlar. «Lori» ve «nestor» tipi papağanlar bu gruba girerler.
  Düz bir dil ve üst gaganın alt yüzünde enine veya çapraz oluklar, Avrupa dışındaki bütün kıtalarda bulunan çok daha kalabalık gerçek papağanların şaşmaz alâmetleridir. Baykuş papağanları, kakadu'lar, aralar, güdük kuyruklu papağanlar, Afrika gri papağanları, yarasa papağanlar, muhabbet kuşları sayısız papağan gruplarının en ilginçleridir.

  PAPUA LORİSİ
  (Vini papou)
  «Papua Lorisi» Avustralya bölgesinin fırçadilligillerinin tipik örneklerinden biridir. turkeyarena.com Yeni Gine'nin güneyinde çok yaygındır. Ağaçların tepelerinde sürü halinde yolculuk eder, bazen de tek büyük ağaçların en üst dallarına tüner. Güzel orta kuyruk tüyleri yarı yarıya yeşil ve koyu Sarı renklidir. Gagasiyle bacakları turuncumsu kırmızı, vücudunun büyük bir kısmı koyu kırmızı, sırtının ortası, kuyruğunun kaidesi ve kanatları parlak yeşildir. Başının arkasında ve sağrılarında parlak mavi bölgeler göze çarpar. Başının arkasını ve bacaklarını «pantolon» gibi örten tüylerin zifir gibi siyahı bu renk senfonisini tamamlar. Bu lori papağanları fırça gibi dillerinden, çiçeklerin özünü toplanmakta yararlanırlar. Lori papağanlarının ardıç kadar ufak olanları bulunduğu gibi, güvercin iriliğinde olanları da vardır,

  CÜCE PAPAĞAN
  (Micropsitta)
  «Cüce papağan», serçe iriliğindeki bazı ağaçkakanlardan ufak ve onlarla aşağı yukarı aynı görünüştedir. Ağaçkakanın kendine destek olarak kullandığı sert ve dikenli kuyruk onda da vardır, ayakları da ağaçların gövdesine tırmanabilmesine uygun bir şekil almıştır. Cüce papağan siyah tepeli ve koyu sarı yanaklı yeşil bir kuştur. Gerçek papağanlardandır.

  www.turkeyarena.com
   


 2. Pelin Super Moderator

  www.turkeyarena.com
  KÜKÜRT TEPELİ KAKADU
  (Cacatua galerita) ve BÜYÜK SİYAH KAKADU
  (Probosciger aterrimus)
  «Kükürt tepeli kakadu», Yeni Gine ormanlarının en gürültücü kuşları ve Avustralya bölgesi kakaduları'nın en canlı örnekleridir. Bütün gürültücülüklerine rağmen, son derece ürkek ve şüpheci olduklarından yanlarına yaklaşılması güçtür. Sürülerinin kendilerine gözcüler tayin ettikleri söylenir.
  Büyük siyah kakadu veya öbür adiyle ararakakadu mavimsi siyah renktedir ve kısmen çıplak yanakları vardır. Rengi, başından uzun, orak biçimli gagası ve başının tepesinde yukarıya ve arkaya doğru kıvrılmış tüylerden meydana gelen tacı ile göze çarpar.turkeyarena.com Son derece güçlü gagasından, çürüyen odunların içinden kurtları çıkarmakta ve meyvaların etini koparmakta faydalanır. Bütün papağanların en irileri arasında yer alır. Uzunluğu 72-77 santim gagasının uzunluğu 10,5 santimdir.

  KIRMIZI, MAVİ ve YEŞİL MAKO
  (Ara chloroptera)
  Bu kus, tropikal Amerika'da yasayan iri makolann ilginç bir örneğidir. Gerçek papağanların «ara» grubundan olan bu parlak kuş, Panama ile Bolivya arasındaki alanlarda bulunur. Başlıca renkleri, ismindende anlaşıldığı üzere kırmızı, mavi ve yeşildir. Kendi gibi renkli bir sürü akrabası vardır. Kırmızı, mavi ve yeşil mako, iri ve kuvvetli gagasıyle en sert Brezilya fıstıklarının kabuğunu kırabilir, sonra da gene gagası ve diliyle bunların etini çıkarıp yiyebilir. Mako'lar kaya oyuklarında ve ağaç kovuklarında yuva yaparlar.
  Ara grubuna giren papağanlar Meksika'nın kuzeyi ile Güney Brezilya ve Paraguay arasındaki Lâtin Amerika ülkelerinde yaşarlar, fakat Şili'ye kadar inmezler. Tek tük türleri And dağlarında 3 500 m. yüksekliğe kadar çıkar. Ara'lar çok iri papağanlardır.turkeyarena.com Yaygın türlerinden ararauna 97 santim, arakanga ise 86 santim uzunluğundadır. Aralar sakin, barışsever ve o nispette kabiliyetli papağanlardır. Eşlerin birbirine bağlılığı dillere destandır. Bu konuda şöyle bir gerçek olay anlatılmaktadır: Bir avcı, Paraguay'da bir arara öldürmüş ve kuşu atının eyerine bağlamıştı. Ölü papağanın eşi avcıyı başkentin ortalarındaki evine kadar takip etti ve orada birden hayat arkadaşının üzerine çoktü, günlerce bu yerinden kıpırdamadı ve ellenmesine ses çıkarmadı. Sonunda da o evde kaldı. Başka tabiat bilginlerinin tecrübeleri de, bir ara çiftinin sadece birbirleri ve yavruları için yaşadığını göstermektedir.

  GRİ PAPAĞAN veya öbür adiyle JAKO (Psiîtacus erithacus)
  «Gri papağan» sayısız papağan çeşitlerinin en iyi tanınanlarından biridir. Güzel konuşmayı öğrendiği için, yakalanıp başka memleketlere çok gönderilir. Evlerde en çok beslenen papağanlardandır. Bu papağanların esaret hayatında seksen yıl yaşadıkları görülmüştür. Renkleri başka papağanlara göre sönük sayılır: Kül rengindedirler ve yalnız kuyrukları parlak bir aldır. Jako 31 santim uzunluğundadır. Gri papağanlar grubu üyelerine Afrika'dan başka, Madagaskar'la komşu adalarda ve yeni Gine'de rastlanır.

  KAROLINA PAPAĞANI
  (Conuropis carolinensis)
  «Karolina papağanı» Kuzey Amerika'da yaşayan biricik papağan olması dolayısıyle ilginçtir. Ne çare ki gerçek papağanların bu ufak üyesi, bu yüzyılın başlarında avcılar, tüy yağmacıları ve çiftçiler tarafından tüketilmiştir.turkeyarena.com 32 santim uzunluğundaydı. Tüylerinde sarı ve yeşil renkleri dikkati çekiyordu. Kama biçiminde sivri bir kuyruğu vardı. 1904 yılına kadar Birleşik Amerika'nın güneyinde pek boldu. Fakat bu tarihten sonra görülmez oldu. Başka bazı papağanlar gibi meyvalara dadanır ve çok kere bu yüzden vurulurdu.

  Muhabbet Kuşları ve Akrabaları
  Muhabbet kuşları, sevimli halleri sebebiyle kafes kuşu olarak çok değer bulan küçük Eski Dünya papağanlarıdır. Erkekle dişisi çok kere yan yana tüneyerek göğüslerini ve başlarım birbirine dayarlar. Bu türün erkeği dünyanın en iyi ve sadık kocası, türün dişisi ise gene dünyanın en müşfik karışıdır. Muhabbet kuşlarının en iyi bilinenlerinden biri, Afrika'nın pembe yüzlü muhabbet kuşu'dur (Agapornis roseicollis). Bu kuş daha çok yeşil olmakla beraber, alnı ve kuyruğu kırmızı, başının yanlan ile boynu ise pembedir. Bu muhabbet kuşlarının ilginç bir âdetleri vardır.turkeyarena.com Sırtlarının tüylerinin altına ot ve yuva yapımında kullanılan başka malzeme sıkıştırır ve seçtikleri ağaç kovuğuna böylece taşırlar. Ailenin iyi bilinen bir başka üyesi de Avustralya bruderigarı'dır (Melopsittacus undulatııs). Vücut uzunluğu 20-22 santim, kuyruk uzunluğu ise 10 santim olan bu muhabbet kuşu, siyah çizgili bir yeşil renktedir. Fakat mavi ve beyaz çeşitleri de yetiştirilmiştir. Aynı aileden olan Filipinlerin küçük yarasa papağanları, adlarım, uyuklarken baş aşağı asılmak âdetlerinden alırlar.
  www.turkeyarena.com
   

Sayfayı Paylaş