Osmanlı Tarihi ile ilgili sorular...

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve abdulkadir tarafından 12 Nisan 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve
  sonuncunun adları nelerdir?
  Cevap : 36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin
  Soru 2 : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde
  Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu
  olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların
  bir çınar şeklinde büyüyüp, hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada
  okumaları ve okutmaları, onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır.
  Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir?
  Cevap : Şeyh Edabali
  Soru 3 : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir?
  Cevap : Ertuğrul Gazi
  Soru 4 : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca.
  Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini,
  yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir.
  Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur.
  Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa
  fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna
  bir düstur olan, bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren, Osmanlının
  kurucusu kimdir?
  Cevap : Osman Gazi
  Soru 5 : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para
  bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir
  Cevap : Orhan Gazi
  Soru 6 : Orhan Gazinin oğlu, Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin
  kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan
  eden, Edirne’yi başkent yapan, yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve
  10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde
  savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen
  bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir?
  Cevap : I. Murat (Murat Hüdavendigar)
  Soru 7 : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet, İsa. Musa, Mustafa,
  Ertuğrul Çelebi, Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları
  10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda
  I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında
  padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir?
  Cevap : Fetret devri (Boş devir)
  Soru 8 : Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır.
  Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini
  “Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti.
  Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında
  vefat eden Şeyhülislam kimdir?
  Cevap : Molla Fenari
  Soru 9 : Osmanlı padişahlarının dördüncüsü, I. Murat’ın oğludur. Babasının
  Kosova’daki şahadetinden sonra 1390 da tahta oturmuş, Aydın oğulları,
  Saruhan oğulları, Karaman oğulları ve Menteşe beyliğini mağlup edip,
  Tokat, Sivas ve Kayseri’yi Osmanlıya kattı. Anadolu hisarını yaptırdı,
  Niğbolu’da 130000 haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında
  1402 yılında Timur’un ordusuna yenilerek esir düştü. 1403 yılında vefat etti.
  Kendisinden sonra evlatları arasında kardeş kavgalarından dolayı Osmanlı
  Fetret devri yaşandı kimdir bu talihsiz padişah?
  Cevap : Yıldırım Beyazıt
  Soru 10: Ankara savaşında Timur’a yenilgiden sonra kahrından ölen Yıldırım
  Beyazıt’ın oğlu olan ve tarihe Osmanlının ikinci kez kurucusu diye geçen,
  babasının ölümünden sonra kardeşleri ile mücadelesi sonucunda tahta geçmiş,
  zamanında Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu iddia eden İslam tarihinde
  düzmece Mustafa olayı diye bilinen hadise ile uğraşmış, Osmanlıyı tüm
  isyanlardan kurtararak İmparatorluğu tatlı bir raya oturtarak evladı
  Sultan Murat’a bırakmış olan Osmanlı padişahı kimdir?
  Cevap : Sultan Çelebi Mehmet
  Soru 11: Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan, zamanının büyük alimleri olan
  Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde
  yetişen, sonunda İstanbul’un fethi gibi büyük bir zaferi gerçekleştiren ve
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan,
  Sırbistan, Moro, Eflak, Midilli, Bosna, Karaman ve Arnavutluğu Osmanlı
  sınırlarına katmış, Otluk beli hükümdarını mağlup edip, Trabzon Rum
  İmparatorluğunu ortadan kaldırmış hükümdardır. İki İmparatorluk,
  dört krallık, iki prenslik yıkan, 21 yaşında iken İstanbul’un fatihi olmuş olan
  bu büyük padişah kimdir?
  Cevap : Fatih Sultan Mehmet Han
  Soru 12: Mısır’da ilmini keşfeden Molla Yegan tarafından Osmanlı ülkesine getirtilip
  padişahla tanıştırılmış, Padişah II. Murat ise onu oğlu Fatih’in yetiştirilmesi
  için ona hoca olarak tayin etmiş ve bu sayede İstanbul’u fetheden komutan
  yetiştirilmiştir. İcazetini büyük hadis alimi İbni Hacer-il Askalani’den almış
  sonunda Osmanlının kadılık ve Şeyhülislamlığını yapmış bu alim kimdir?
  Cevap : Molla Gürani
  Soru 13: Fatih Sultan Mehmet’in “Zamanın Ebu Hanifesi” diye tarif ettiği, Osmanlı
  medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık
  gibi ulvi görevi yürütmüş olan, büyük fıkıh kitaplarından “Gürer ve Dürer”
  isimli kitapların sahibi bu alimimiz kimdir?
  Cevap : Molla Hüsrev
  Soru 14: Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı padişahlarından biri vardı ki,
  halifelik gibi o yüce makamı Abbasilerden alıp Osman oğullarına geçtiğini
  Halep şehrinde bir Cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu padişah Fatih’in
  torunudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de
  ezeli rakibi olan Şah İsmail’i ortadan kaldırmış, sırtında çıkan bir çibandan
  dolayı vefat eden, Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük padişah kimdir?
  Cevap : Yavuz Sultan Selim Han
  Soru 15: Osmanlının en yüksek döneminin padişahı, Bağdat ve ünlü Mohaç zaferinin
  kahramanıdır. 25 yaşında padişah olmuş, zamanında Osmanlı İmparatorluğu
  14 393 000 km kareye ulaşmış, iki saatlik bir savaşla Macar devletini yıkmış
  bir padişah olduğu gibi saraya kadın elinin bulaşmasına göz yumması hatasının
  sonucunda Yavuz kadar dirayetli şehzadenin katline zemin hazırlamıştır.
  Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri, Barbaros Hayrettin Paşa , Piri Reis
  ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip, Avrupalının “Muhteşem Süleyman”
  lakabını verdikleri, Yavuz Sultan Selim’in de oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare
  eden bu padişah kimdir?
  Cevap : Kanuni Sultan Süleyman
  Soru 16: Yavuz ve Kanuni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki, kendisine has
  cevap verme üslubu ile tanınırdı. Yavuz Sultan Selim’in huzurunda konuşurken
  “Allah zalimleri sevmez” diye söze başlardı. İlmini Molla Hüsrev’den almış bu
  alimin kendine has cevap üslubu şöyle idi: Kendi odasından aşağı bir zembil
  indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar oda yukarı alır ve
  soruların cevaplarını yazar, zembile bırakır ve zembili tekrar aşağı indirirdi.
  Halkta sorularının cevabını Şeyhülislamlarından böylece almış olurlardı. Bu
  hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan ve Osmanlı tarihine geçen bu
  alimimizin adı nedir?
  Cevap : Zembilli Ali Efendi
  Soru 17: II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış olan Afyonlu “Hattın
  Güneşi” ünvanını kazanmış, Osmanlı devletinin en büyük hattını
  (güzel yazısını) yazan hattattır. En büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman
  adına yazdığı büyük boy Kur’an’ı Kerim’dir. Kabri İstanbul Sütlüce’de
  Caferebat tekkesinde olan Osmanlının bu büyük hattatı kimdir?
  Cevap : Ahmet Karahisari
  Soru 18: Mikrobu ilk keşfeden alimdir. İlmini Hacı Bayram Veli’den almış, Tıp,
  Matematik, Astronomi, Biyoloji gibi ilimlerde asrın en ünlülerinden olup,
  Osmanlı medresesinin müderrisi (prof.) olmuş, bitkilerden ilaç yapan bir
  otorite idi. Mikrobu keşfetti diye okutulan Pastör’den 450 yıl önce yaşamış
  ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo, Kolera, Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle
  görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını
  bildirmiştir. İslam tarihinde İstanbul’un manevi Fatihi olarak tanınan ve Eba
  Eyyup El Ensari’nin mübarek kabirlerini bulan aynı zamanda Fatih Sultan
  Mehmet’i yetiştiren İslam alimimiz kimdir?
  Cevap : Akşemseddin Hazretleri
  Soru 19: Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası olan ve kardeşi
  Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir?
  Cevap : II. Beyazıt
  Soru 20: Osmanlı İmparatorluğunun 30 yıllık Şeyhülislamı olmuş, ilmini babası ve
  İbni Kemal’dan almış, zamanında 2. Ebu hanife ünvanını almış, Kanuni,
  III. Selim, III. Murat, III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur.
  Kanuni ona: “Halde haldaşım, sinde sindaşım, doğru yolda yoldaşım ve
  ahiret gardaşım” dediği fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı kimdir?
  Cevap : Ebussuud Efendi
  Soru 21: Sultan Abdülhamit tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne
  kalesini kahramanca koruyup adını tarihe “Plevne Kahramanı” diye yazdıran,
  padişah tarafından da kendisine “Gazi” ünvanı verilen paşamız kimdir?
  Cevap : Gazi Osman Paşa
  Soru 22: İtalya’yı fethe memur edildiğinde Otronto’yu fethederek Osmanlıyı Avrupa’ya
  tanıtmış, Kırım hanlığını alarak Kara denizi Osmanlı gölü haline getirmiş,
  Ege ve Yunan adalarının da fatihi olan sarayda sadrazamlığa kadar yükselmiş
  kendi adına İstanbul’da cami inşa edilmiş olan Osmanlı paşası kimdir?
  Cevap : Gedik Ahmet Paşa
  Soru 23: Uludağ eteklerinde çömlekçilik ederek geçimini temin eden, Bursa’nın
  manevi mimarı, Yıldırım Beyazıt’ın bazı yanlış davranışlarından kurtulmasına
  vesile olmuş bir evliyadır. Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra Osmanlının
  ikinci mimarı denen Çelebi Mehmet’in en büyük yardımcısı idi. Ömrü boyunca
  babasının tavsiyesi ile yaşadı. Babasının tavsiyesi şöyle idi: “Peygamberi ana ve
  babadan daha çok seveceksin. Soyunla övünmeyeceksin. Ağzından hiç yalan
  çıkmayacak. Her gününü son günmüş gibi karşıla. İlim öğrenecek ve asla
  üşenmeyeceksin. Ak sakallı da olsan kılıç çekmeyi bırakmayacaksın. Selam
  vermeden hiç bir topluluğa girmeyeceksin. Nikahsız olduğun bir kadınla asla
  oturmayacaksın. Hadisler sana tefsir olacak, Kur’an’ı Kerim en büyük yol
  göstericindir. Hayat her yanı ile okuldur. Bir yerde hayır bulursan yerleş,
  kötülükten kaç, unutma ki elinde en büyük silahın Hz. Allah (c.c.)’a edeceğin
  duadır.” Bursa’da veba hastalığından vefat edip cenazesi Hacı Bayram-ı Veli,
  Molla Fenari gibi şahsiyetlerin iştiraki ile Bursa’ya defnedilen bu büyük veli kimdir?
  Cevap : Emir Sultan
  Soru 24: 1489-1588 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş
  mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş, 1000 taneye ulaşan eserlerini
  bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan, 81 Cami, 400’den fazla Mescit,
  55 Medrese, 26 Darul Kurra, 16 Kervan saray, 33 Saray, 14 İmaret,
  32 Hamam, 12 Mahzen, 8 Köprü, yüzlerce türbe, küçük köprü, hastane vs..
  yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük
  eseri ile birlikte söyleyiniz?
  Cevap : Mimar Sinan, eserleri; Edirne Selimiye Camii, İstanbul Süleymaniye Camii
  Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun ilerleyişi 1071 yılında Malazgirt’le başlayıp,
  1683 Viyana kuşatması ile neticelenir. Kimdir Viyana kuşatmasının komutanı?
  Cevap : Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  Soru 26: Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta
  yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği “Kitab-ı Bahriye” isimli
  eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının
  haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit
  eder. O, dünya haritasını 1550’li yıllarda çizdiğinde, Amerika’yı keşfettiği
  söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika’dan başka
  daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15.yüzyılda söz eden Osmanlının
  ünlü denizci kimdir?
  Cevap : Piri Reis
  Soru 27: Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije
  kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki, bir avuç asker ile 100000
  kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan
  ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının
  imajını düşmana vermiş, daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin
  fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve
  savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup
  göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun.
  Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden
  dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan
  Kanije kahramanı bu paşa kimdir?
  Cevap : Tiryaki Hasan Paşa
  Soru 28: Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir
  denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi.
  Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o
  donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına
  geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan
  bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?
  Cevap : Turgut Reis
  Soru 29: Sultan Abdülmecit’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, Sırpları
  ve Karadağı susturan hükümdar, Meşrutiyeti ilan eden, Ermeni komitecilerinin
  arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün
  bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın, Yahudilerin, Ermenilerin
  ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri, Osmanlının son padişahlarından
  olan cennet mekan padişahımız kimdir?
  Cevap : Sultan Abdülhamit Han Hazretleri
  Soru 30: I. Sultan Ahmet’in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir.
  1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl
  adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra
  etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini
  aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek)
  yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve
  çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye
  beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve
  imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir?
  Cevap : IV. Murat
  Soru 31: Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk
  padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e
  bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına:
  “Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç, eğer sen
  padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur.
  Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan
  II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların
  imar, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir?
  Cevap : II. Murat
  Soru 32: Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar
  mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti.
  Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi.
  Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni
  vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme.
  ” Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala
  papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile
  tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir?
  Cevap : Cem Sultan
  Soru 33: Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray
  işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina
  olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma
  oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu
  bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir
  tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip, devlet işlerine karışan bu kadın kimdir?
  Cevap : Hürrem Sultan
  Soru 34: Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu, Sokullu Mehmet paşanın
  yardımıyla devleti idare eden, Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine
  rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş, adına Edirne’de Selimiye
  Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir?
  Cevap : Sultan II. Selim
  Soru 35: Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardı ki, Ege
  ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir
  düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, İspanyol ve Cenevizlileri
  perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran
  Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin
  en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir?
  Cevap : Oruç Reis
  Soru 36: Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale ne denir?
  Cevap : Alem
  Soru 37: Bayrak, sancak taşıyan kimseye (bayraktar, sancaktara) Osmanlı da ne
  ad verilir?
  Cevap : Alemdar
  Soru 38: Osmanlı tarihinin en muzdarip padişahı olmuştur. 1922 yılında Malta’ya
  oradan da Hicaz’a geçmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek ruhaniyeti
  ile görüştü. Daha sonra Hicaz’dan San Marino şehrine geldi ve ömrünü
  orada tamamladı. Cenazesi de yaşantısı gibi muzdarip oldu, tabutuna
  müslümanların halifesi yazıldı. Vasiyeti Selahattin Eyyubi türbesine
  gömülmekti yer olmayınca Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi.
  Bir müddet sonra cami avlusundaki mezarlarda kaldırılarak park yapıldı.
  Mezarında bile rahat yüzü gösterilmemiş bir metrelik kabir dahi kendisine
  çok görülmüş olan Osmanlının son padişahı kimdir?
  Cevap : Sultan Vahdettin
  Soru 39: Osmanlılarda keşif yapan, tahrif veya yağma maksadıyla düşman memleket
  arazisine akın yapan kimseye ne denir?
  Cevap : Akıncı
  Soru 40: Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yere
  ne ad verilir
  Cevap : Babıali
  Soru 41: Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye)
  ne denir?
  Cevap : Beylerbeyi
  Soru 42: Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad
  verilirdi?
  Cevap : Beytülmal
  Soru 44: Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre
  çözen ve karar veren hakime ne ad verilir?
  Cevap : Kadı
  Soru 45: Bozulan ve ıslahı imkansız hale gelen yeniçeri ocağını kaldıran, yerine
  Asakiri-i Mansurei Muhammediye adı altında yeni bir ordu kuran,
  ilk modern tıp okulu olan Tıphane-i Amire’yi öğretime açan, Türkiye’de
  yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayı’nin çıkarılmasına
  öncülük eden, ilk nüfus sayımını yaptıran Osmanlı sultanı kimdir?
  Cevap : II. Mahmut
  Soru 46: Sultan Ahmet Camisinin mimarı kimdir?
  Cevap : Sedefkar Mehmet Ağa
  Soru 47: Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir?
  Cevap : Şehzade
  Soru 48: Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı kimdir?
  Cevap : Şeyhülislam
  Soru 49: Osmanlı padişahlarının imzası, nişan ve alameti olarak kullanılan sembole
  ne denir?
  Cevap : Tuğra
  Soru 50: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen en yüksek mevkisinde görev yapan
  yüksek rütbeli vezire ne ad verilir?
  Cevap : Sadrazam
  Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir?
  Cevap : Kapıkulu
  Soru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve
  kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir?
  Cevap : Orhan Gazi
  Soru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
  Cevap : Yavuz Sultan Selim Han
  Soru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
  Cevap : Sultan Abdülhamit Han
  Soru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan
  Osmanlı sultanı kimdir?
  Cevap : Fatih Sultan Mehmet
   


 2. abdulkadir Well-Known Member

  Soru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin
  de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak
  Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam
  dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir?
  Cevap : Gazneli Mahmut
  Soru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur.
  Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans
  topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş,
  Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu
  müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve
  Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek
  öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir
  Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine
  dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte
  savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip
  Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir?
  Cevap : Alparslan
  Soru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve
  siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir?
  Cevap : Atabey
  Soru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi.
  İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka
  Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında
  Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra
  Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti.
  Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski
  güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla
  birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir?
  Cevap : I. Kılıçarslan
  Soru 60: Selçukluların adil sultanıdır. Alparslan’ın oğludur. Karahanlılar’ın elindeki
  topraklarını geri aldı. Abbasi Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu
  İmparatorluğunu İslam ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli Veziri Nizamül
  Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına “El Sultanül Adil” adalet
  sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İmamı
  Kuşeyri ve İmamı Gazali gibi alimler onun yardımını gördü. Saray işlerine
  kadın sokmak gibi bir hata sebebi ile bir takım fitneler onun ve vezirinin
  başını yemiştir. Selçukluların altın döneminin bu sultanı kimdir?
  Cevap : Melik Şah
  Soru 61: Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır.
  Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla
  anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini
  yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu
  veziri kimdir?
  Cevap : Nizamül Mülk
  Soru 62: Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zamandır?
  Cevap : Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da
  Soru 63: Abbasi Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden, 23 yıllık halifelik
  dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur. Babası 3.Abbasi halifesi
  Mehdi Bin Ebu Cafer Mansur’dur. Kadısı İmamı Azam Hazretlerinin
  talebesi İmamı Yusuf idi. Bizans’a karşı devamlı zaferler elde etti.
  Zamanında Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna
  gönderdiği çalar saat hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak
  bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu Emin Bin Abbas
  halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir?
  Cevap : Harun Reşit
  Soru 64: Abbasi devletini kim yıktı?
  Cevap : Moğollar
  Soru 65: Emevi halifelerinin en büyüklerindendir. Adaleti ve dindarlığı kendisine
  ikinci Ömer dedirtmiştir. Zaten annesi Hz. Ömer’in torunudur. Emevilerin
  8. Halifesi olup geçmiş tüm Emevi hatalarını devlet adına tekrarlanmamasına
  çalıştı. Babasının varlığı sebebi ile çok zengin olan hanımına “Ey Fatıma!
  İnsanların başında bulunduğum için açlıktan ölenleri, umutsuz hastaları, zulüm
  görenleri, saygıya layık ihtiyarları düşünüyorum da kıyamette benden hesap
  isteneceğinden korkuyorum. Sana soyundan ve kardeşlerinden kalmış olan
  mücevherlerin hepsini devlet hazinesine vermeni rica etsem, kabul edermisin”
  diyerek tüm mal varlığını hazineye aktardı. Ama yine de ölümünden sonra
  nankör insanlar onun devamlı özel odacığında hazineden bir şeylerin
  aktarıldığının dedikodusunu yaptılar. Bunlara dayanamayan hanımı odasını
  insanlara açınca odacıkta, bir leğen, bir ibrik, bir tespih, bir seccade (post)
  ve tabanı çakıl dolu bir manzara ile karşılaştılar. İlk dört halife yanında ismi
  zikredilen (Raşit halifelerden), Emevilerin en üstün halifesi kimdir?
  Cevap : Ömer Bin Abdülaziz
  Soru 66: Eyyubi Devletinin kurucusudur. Yaptığı savaşlarda Mısır, Filistin, Suriye,
  Hicaz ve Yemen’in tek hakimi oldu. Ölümü hiçe sayan bir komutan ve onunla
  birlikte canlarını fedaya hazır askerleri ile birlikte, başında İngiliz komutan
  Richart’ın bulunduğu haçlı ordusunu dize getirdi. Kudüs’ü kimselere vermedi.
  Ömrü boyunca “Ben Allah yolunun hizmetçisiyim” derdi. Haçlıların Kudüs
  hayalini kırması üzerine izin alarak ziyaret etmek zorunda kaldılar. Eyyubi
  devletinin kurucusu bu insan kimdir?
  Cevap : Selahaddin Eyyubi
  Soru 67: İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük komutanlar arasındadır.
  Allah (c.c.)’ın adını denizlerin ötesine yaymak hevesi ona İspanya’nın fethini
  nasip etmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik ve I. Velit zamanında yaşadı.
  7000 kişilik bir kuvvetle İspanya’nın fethine gönderildiğinde 711 yılında bu
  onun adı verilen boğazı karşıya geçtiğinde askerlerin hedefi daima ileri olsun
  diye geriye dönüş akıllarından çıkması için gemileri yaktırdı. İşte bu inançla
  Endülüs Emevi devletinin temelleri atıldı. İspanya’yı fethinde gemileri yakarak
  tanınan bu komutan kimdir?
  Cevap : Tarık Bin Ziyad
  Soru 68: Emevi devleti ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı?
  Cevap : Hicri 41 yılında kuruldu. Ve 132 yılında yıkıldı.
  Soru 69: 1995 yılı Ağustos ayında İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazını
  geçebilmek için karadan ve denizden şiddetli bir saldırı başlattılar. Boğazın
  savunma komutanı bir Alman generaldir ve hazırlamış olduğu savunma planı
  “bu bir savunma değil intihardır” diyen Osmanlı komutanı tarafından reddedilir.
  Bunun üzerine bu planı uygulamayı kabul eden M. Kemal hareket komutanlığına
  getirilir ve “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek, yaklaşık
  250000 şehit ve 400000 gaziye mal olan Çanakkale savaşını yönetir ve bu
  başarısından dolayı Alman Demir Haç ödülü ile ödüllendirilir. Boğazın genel
  savunma komutanı olan Alman general ve onun hazırladığı savunma planını
  reddeden Osmanlı paşası kimdir?
  Cevap : Liman Von Sanders - Fevzi Çakmak
  Soru 70: I. Dünya savaşı Almanya’nın dolayısıyla Osmanlı’nın da yenilmesiyle
  sonuçlanınca, Osmanlı İmparatorluğu; a-Boğazların denetiminin düşman
  devletlere devredilmesi, b-Ordunun dağıtılması, c-Ulaştırma ve
  haberleşmenin galip devletlere bırakılması ve Anadolu’nun işgaline zemin
  hazırlayan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakılır. Bu anlaşmanın tarihi
  ve adını söyleyiniz?
  Cevap : 30 Ekim 1918, Mondros Mütarekesi
  Soru 71: Mondros mütarekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı, halkın
  kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği
  kurumlar nelerdir?
  Cevap : Müdefa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayı Milliye
  Soru 72: İstanbul ve Anadolu işgal altında iken Osmanlıların genç subayları çeşitli
  vesilelerle İstanbul’da bir araya gelerek yurdun kurtarılması hususunda
  görüştüler. Kurtuluşun İstanbul’dan başlayacak bir hareketle mümkün
  olacağı görüşünde olan M. Kemal, Kazım Kara Bekir tarafından
  Anadolu’ya geçmesinin gerekliliği hususunda ikna edilir. Ancak Anadolu’ya
  geçişinin belli bir yetki ve görevle olmasını ister. Bu arada 15 Mayıs 1918 de
  İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Durumun vahameti üzerine padişah
  Vahdettin, M. Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak atar ve çok geniş bir bölgeyi
  denetleme, buradaki vali ve komutanlara emir verme yetkisi verir. 16 Mayıs
  1918 tarihinde Bandırma vapuru ile İngiliz gemilerinin denetiminde İstanbul’dan
  Samsun’a hareket eder. Anadolu’da büyün hazırlıkları tamamlanmış olan ilk
  büyük kongreye, delegelerin büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen
  Kazım Kara Bekir’in büyük gayretleriyle kabul edilir ve yurdun kurtuluşu
  konusunda çok önemli kararların alındığı bu kongreye başkan seçilir.
  Bu kongre hangi kongredir ve hangi tarihler arasında yapılmıştır.
  Cevap : Erzurum kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1918
  Soru 73: Erzurum kongresi kurtuluş hareketinin başlangıcı sayılabilecek bir
  organizedir. Bu kongrede alınan çok önemli kararlar nelerdir?
  Cevap : a-Ulusal sınırlarımız içindeki yurt topraklarımızın bir bütün olduğu,
  b-Yurdun yabancı işgalcilere karşı savunulacağı,
  c-İstanbul hükümetinin yetersizliği ve yeni bir hükümetin kurulması
  Soru 74: 11 Eylül 1920 - 01 Ağustos 1922 tarihleri arasında görev yapan I. İstiklal
  mahkemeleri kuruluş gayesinin dışında, o dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde
  oluşturan Hilafet orduları ile mücadele eder ve binlerce müslümanın katli ile
  sonuçlanan idam kararları verir. Bu mahkemelerin asıl kuruluş gayeleri nelerdir?
  Cevap : Vatana ihanet, asker kaçakları ve buna benzer vakıalara bakmaktır.
  Soru 75: 1919 ile 1920 yılları arasında, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halkın Hilafete
  ve Şeriata bağlılığını temsil eden ve çok kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar
  vuku bulur. Toplu intihar hariç katledilen insan sayısı 10000 kişi civarındadır.
  Meydana geldiği bölge veya öncülük eden şahısların adıyla anılan bu
  ayaklanmalar hangileridir?
  Cevap : a- Şeyh Recep İsyanı (Sivas)
  b- Şeyh Eşref İsyanı (Gümüşhane-Bayburt)
  c- Bozkır İsyanı
  d- Yozgat isyanı
  e- Konya İsyanı
  Soru 76: Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan
  karaları benimsediğini, direniş ruhunun İstanbul’da bile ne denli güçlendiğini
  anlayan galip devletler, 16 Mart 1920 de fiili olarak zaten işgal altında olan
  İstanbul’u resmen işgal ederler. Bunun üzerine Osmanlı Mebusan üyeleri,
  karakol cemiyeti aracılığı ile Anadolu’ya geçerler. Erzurum ve Sivas kongreleri
  delegeleri son Osmanlı Mebusan meclisi üyelerinin katılımı ile I. Türkiye Büyük
  Millet Meclisi kurulur. Bu meclis nerede ve ne zaman kurulmuştur?
  Cevap : Ankara’da 23 Nisan 1920 de
  Soru 77: 28 Nisan 1920 Azerbaycan için 70 sene sürecek kan, göz yaşı ve zulmün
  başlangıç tarihidir. Daha da acısı Azerbaycan parlamentosunda yaptığı bir
  konuşmasında “Rusların 10. ve 11.orduları gelecek, bizi (Türkiye’yi) işgalden
  kurtaracak, aman karşı koymayın” diyen M. Kemal’in elçisine inanarak,
  kendilerini işgale gelen Rus ordusunu çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile
  karşılamalarıdır. Azerbaycan’a giden ve bu elçi kimdir?
  Cevap : Halil Paşa
  Soru 78: Erzurum kongresinin devam ettiği sıralarda İstanbul hükümeti M. Kemal’in
  yakalanıp İstanbul’a getirilmesi için emir verir. Buna rağmen M. Kemal Erzurum,
  Sivas ve hatta Ankara’da ilk günlerinde koyu bir hilafet ve saltanat savunucusu
  olarak görülür ve bu maksatlarla kongrelerde görevlendirilir. Ancak özel
  sohbetlerde çok farklı şeyler söylemektedir. Erzurum kongresinin bittiği gün
  Mazhar Müfit’in hatıra defterine yazdıkları, bazı şeyleri çok önceden
  planladığının açık delili ve kendisine karşı, İslami kaygılarla açık bir muhalefetin
  ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biridir. M. Kemal o gün hatıra
  defterine neler yazmıştır.
  Cevap : a-Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacak, b-Padişah ve hanedan
  hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacak, c-Kadınların örtüsü
  kalkacaktır, d-Fes kalkacak ve medeni devletler gibi şapka giyilecektir.
  Soru 79: Dünya savaşını başlatan olay nedir?
  Cevap : Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Ferdinand’ın katledilmesidir.
  Soru 80: İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?
  Cevap : Miladi 1453 yılında
  Soru 81: 1878 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Fahri olarak cami imamlığı yapardı.
  31 Ekim 1919 günü müslüman hanımların başörtüsüne Ermeni ve Fransız
  askerleri saldırınca; “Müslüman kadının başörtüsüne uzanan eller kırılmalı
  dedi ve silahını ateşledi”. Bu şahıs kim?
  Cevap : Sütçü İmam
  Soru 82: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi ne zaman
  kaldırılmıştır?
  Cevap : 1924 tarihinde
  Soru 83: “İmtisali (Cahidu Fillah) oluptur niyetim. Dini İslam’ın Mücerret gayretidir
  gayretim.” Bu beyitler hangi Osmanlı padişahına aittir?
  Cevap : Fatih Sultan Mehmet
  Soru 84: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 174 yerde teşkilatlanarak İslami
  esaslara göre yönetilen İmparatorluğu ve Hilafet makamını yıkan,
  Jön Türkler diye bilinen parti hangisidir?
  Cevap : İttihat ve Terakki partisidir.
  Soru 85: Fatih Sultan Mehmet’in elinin kesilmesi kararını veren kadının ismi nedir?
  Cevap : Sarı Hızır Efendi
  Soru 86: Tekkeler İslam kültürü tarihinde tasavvuf düşüncesinin, anlayışının ve
  terbiyesinin işlendiği ve yaşandığı yerlerdir. Türbeler İslam büyüklerinin
  kabirlerinin üzerine yapılan binalardır. Osmanlı tarihi boyunca buralar
  hürmeten ziyaret edilmiş, korunmuş ve sahiplenilmiştir. Halkın kederleri
  buralarda dindirilmiş, sıkıntıları giderilmiştir. Bu yerler Cumhuriyet tarihinde
  30.11.1925 tarihinde çıkartılan bir kanunla kapatıldı. Bundan Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.)’in ashabından İstanbul’da medfun olan ensardan Eyyup
  Sultan Hazretlerinin türbesi de nasibini almış ve müslümanların ziyaretine
  kapatılmıştır. Eyyup Sultan Hazretlerinin türbesi hangi tarihte tekrar ziyarete
  açılmıştır?
  Cevap : 1 Ekim 1950
  Soru 87: 1362 yılında kurulmuş, 465 sene devam etmiştir. Bazı tarihçilerin kanaatına
  göre tarih boyunca zannedildiği gibi başarılı olmuş bir teşkilat değildir.
  Padişahın etrafında bir muhafız ve ihtiyat kuvveti olmaktan başka işe
  yaramamış, buna mukabil devletin başına her devirde dert açmıştır.
  Bu kuruluşun erkan ve ulema meclisinde karar alıp, o gün neşredilen ferman
  Sultan Ahmet meydanında halka okunmuş ve böylece 1826 yılında tarihe
  karışmıştır. Bu teşkilata Osmanlılar ne ad veriyorlardı?
  Cevap : Yeniçeri ocağı
  Soru 88: Hilafet makamını Osmanlılara getiren II. Beyazıt’ın oğlu kimdir?
  Cevap : Yavuz Sultan Selim
  Soru 89: Turancılık (ırkçılık) hülyası uğruna Osmanlıyı I. Dünya savaşına sokup,
  İslam aleminin dağılıp sömürgeler haline gelmesine sebep olan Akif’in deyimiyle
  3 beyinsiz vardı. Bunlardan birincisi Enver Paşa, ikincisi Talat Paşadır.
  Üçüncüsü kimdir?
  Cevap : Cemal Paşa
  Soru 90: 1492 yılı Amerika kıtaları için iki yönden önemlidir. Birincisi, emperyalist
  batı ülkeleri bu kıtayı işgal ederek oraya yerleşmişler ve zenginliklerini Avrupa’ya
  taşımışlardır. İkincisi ise, yerli halkın sömürülmesinin yanında katliamlara uğramış
  ve köleleştirilmişlerdir. Bugün bu kıtada yerliler ancak kamplarda yaşamaktadırlar.
  1492 yılı Yahudiler ve Müslümanlar için de önemlidir. Aynı yıl Yahudiler Osmanlının
  korumasına girerek İspanya’nın zulmünden kurtulmuşlardır. Ancak İspanya
  müslümanları imdat istemelerine rağmen Osmanlıdan bir yardım görememiş ve küfrün
  keskin kılıçlarına teslim olmuşlardır. Bu tarihte Osmanlıyı yöneten padişah kimdir?
  Cevap : II. Beyazıt
  Soru 91: Anadolu Selçuklularının en büyük hükümdarlarındandır. Gıyaseddin
  Keyhüsrev’in oğludur. Babasının hükümdarlığı döneminde Danişment ve
  Tokat’a melik tayin edilmiştir. Abisi İzzettin Keykavus’un ölümü ile Selçuklu
  tahtına oturmuştur. Konya, Sivas ve Kayseri’nin etrafını Moğol eşkıyalarına
  karşılık surlarla çevirmiştir. Bizansın Alaiye kalesini ele geçirip, tersane kurup
  gemiler yaparak Karadeniz’i aşıp Kırım’da mücadeleler verdi. 1226 da
  Malatya’yı fethetti. 1230 da Celalettin Harzemşah’a karşı bir zafer elde etti.
  Kendisine döneminde “Sultanül Azam” (büyük sultan) denilmiştir.
   

Sayfayı Paylaş