Osmanlı Devletinde Şer'i ve Örfi Vergiler

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Osmanlı Devletinde Şer'i ve Örfi Vergiler
  osmanlıda şeri ve örfi hukuk, osmanlıda şeri ve örfi vergiler

  a. Şer'i vergiler: Dini kaynaklı vergilerdir.

  1. Öşür: Müslüman üreticilerden. 1/10 oranında alınan arazi ve ürün vergisidir.

  2. Haraç: Gayr-i müslimlerden alınan arazi ve ürün vergisidir.

  3. Cizye: Baş vergisi de denilen bu vergi sadece askerlik yapa­cak durumda olan Gayr-i müslim erkeklerden alınan sosyal gü­venlik ve himaye vergisidir. Kadın, çocuk, ihtiyar ve düşkünler­den alınmazdı.

  b. Örfi vergiler:
  Padişahın iradesiyle toplanan vergilerdir. Ra-iyyet Rüsumu da denilen bu vergiler üreticinin konumuna göre toplanırdı.

  1. Resm-i Çift: Çiftçinin elinde bulunan toprakların karşılığında alınan bir vergidir. Vergi miktarı arazinin büyüklüğü ve çiftçinin evli - bekâr oluşuna göre belirlenirdi.

  2. Çift Bozan: Toprağını mazeretsiz olarak terkeden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergidir.

  3. Adet-i Ağnam: Hayvan vergisidir. Sipahiler tarafından topla­nan bu verginin miktarı, hayvan sayısı ile orantılı olarak belirle­nirdi.

  4. Bâc-i Bâzari: Pazar yerlerinden alınan bir vergidir.
  5. Resm-i Mücerret: Bekârlardan alınan vergidir.
  6. Resm-i Bennak: Evlilerden alınan bir vergidir.
  7. Resm-i Ispençe: Gayr-ı müslim halkın erişkin erkeklerinden alınan bir vergidir. Müslümanlardan alınan Resm-i çift karşılığı­dır.
  8. Resm-i Arus: Sipahiler tarafından, tımar arazilerinde yaşa­yan kadınların evlenmeleri esnasında kocalarından alınan ver­gilerdir.
  9. Niyabet Rüsumu: Yöneticilerin halktan aldığı bir vergi çeşi­didir. Suçlulardan alınan Cerimeler de bu vergiye dahil edilen vergidir. Bu vergilere Bâd-ı Hava vergileri de denilmiştir. Bu ve benzeri vergilerin dışında bir de olağanüstü durumlarda toplanan Avarız vergisi vardır.
   


Sayfayı Paylaş