Osmanlı Devletinde Islahatlar Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Osmanlı Devletinde Islahatlar Test Soruları ve Cevapları
  1.
  I. Fazıl Ahmet Paşa
  II. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
  III. Mustafa Reşit Paşa
  IV. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  V. Humbaracı Ahmet Paşa
  Yukarıda bazı ıslahatçı devlet adamları verilmiştir. Bunlardan hangileri 17. yy. ıslahatçılarından değildir?

  A) Yalnız II
  B) II-III
  C) I-II-IV
  D) II-III-V
  E) I-IV


  2.
  I. Celali İsyanları
  II. Eyalet İsyanları
  III. Milliyetçi İsyanlar
  IV. Yeniçeri İsyanları
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı’nın 17. yy.da karşılaştığı sorunlardan değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız II
  C) II-III
  D) I-II-IV
  E) I-II-III


  3.
  I. Kuvvet ve şiddete başvurma
  II. Orduyu disiplin altına alma
  III. Yönetimde yeniliklere gitme
  IV. Denge politikasına yönelme
  V. Avrupalılaşma
  Yukarıdakilerden hangileri 17. yy.da yapılan ıslahatların özelliklerinden değildir?

  A) Yalnız V
  B) I-II-III
  C) II-IV-V
  D) IV-V
  E) III-IV-V


  4. 17. yy. ıslahatlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avrupalılaşma
  B) Dağılmayı engelleme
  C) Milliyetçilik etkisinin zararlarını engelleme
  D) Yükselme dönemini tekrar yaşatma
  E) Maliyeyi düzeltme


  5.
  I. Maliye
  II. İlmiye
  III. Kalemiye
  IV. Ordu
  V. Donanma
  VI. Toprak yönetimi


  17. yy.da yukarıdaki alanlardan hangilerinde bir bozulma yaşanmamıştır?

  A) Yalnız II
  B) II-III
  C) I-IV-V
  D) II-IV-V
  E) Yalnız V


  6.
  I. Maliye
  II. Ordu
  III. İlmiye
  Tımar sisteminin 17. yy.da bozulması yukarıdaki alanlardan hangilerini etkilemiştir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  7. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi uygulamasına son veren padişah kimdir?

  A) Fatih
  B) III. Murat
  C) I. Ahmet
  D) II. Osman
  E) IV. Murat


  8.
  I. Uzun süren ve gelir getirmeyen savaşlar
  II. Tımarlı Sipahi sayısının azalması
  III. Kapıkulu askeri sayısının artması
  IV. Sancak usulüne son verilmesi
  V. Ticaret yollarının yön değiştirmesi

  17. yy.da görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri hem maliyenin bozulduğunu hem de ordu sisteminin bozulduğunu gösterir?

  A) I-II-III
  B) I-III-IV
  C) II-IV-V
  D) I-II
  E) I-II-IV-V


  9.
  I. Kısa süreli çözümler aranmıştır.
  II. Yüzeysel ıslahatlardır.
  III. Islahatlar halka mal edilmeye çalışılmıştır.
  IV. Baskı ve şiddet yoluyla uygulanmaya çalışılmıştır.

  Yukarıdakilerden hangileri 17. yy. ıslahatlarının ortak özelliklerinden değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I-II
  D) I-IV
  E) II-III


  10.
  I. Kadınların yönetimde etkili olması
  II. Şehzadelerin sancaklara çıkmaması
  III. Divan teşkilatına padişahın başkanlık yapmaması
  IV. Rüşvet ve iltimasın artması
  V. Şehzadelerin sancaklarda isyan etmeleri

  Yukarıdakilerden hangileri 17. yy.da görülen gelişmelerden biri değildir?

  A) I-III
  B) II-IV
  C) Yalnız V
  D) III-V
  E) II-IV-V


  11. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağının bozulmasının sebeplerinden biri değildir?

  A) Devşirme sisteminin bozulması
  B) Türk kökenlilerin de ocağa alınması
  C) Ulufelerin ayarı düşük akçe ile verilmesi
  D) Dirliklerin haksız dağıtılması
  E) Yeniçerilerin askerlik dışındaki işlerle ilgilenmeleri


  12.
  I. Denge politikaları
  II. Batılılaşma
  III. Kaybettiği toprakları geri alma
  Osmanlı’nın 18. yy. dış politikası için yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  13.
  I. Askeriye
  II. İlmiye
  III. Yönetim

  18. yy.da en çok yukarıdaki alanlardan hangisi doğrultusunda ıslahatlar yapılmıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  14.
  I. Yeniçeri Ocağının ilk defa kaldırılmak istenmesi
  II. İlk matbaanın kurulması
  III. İlk nüfus sayımı
  IV. İlk modern askeri okulun açılması

  Yukarıdakilerden hangileri 18. yy.da yapılan ıslahatlar içerisinde gösterilemez?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I-III
  D) II-IV
  E) II-III


  15.
  I. Kavalalı İsyanı
  II. Patrona Halil İsyanı
  III. Kabakçı Mustafa İsyanı
  IV. Milliyetçi isyanlar
  V. 31 Mart İsyanı

  Yukarıdakilerden hangileri 18. yy. isyanlarından değildir?

  A) Yalnız I
  B) I-V
  C) II-III
  D) I-IV-V
  E) II-III-IV


  16.
  I. I. Mahmut
  II. III. Selim
  III. II. Mahmut
  IV. IV. Murat
  V. II. Osman

  Yukarıdakilerden hangileri Batı tarzı yenilikler yapmamıştır?

  A) I-V
  B) II-IV
  C) IV-V
  D) II-III
  E) I-III-V


  17.
  I. Ulema
  II. Asker sınıfı
  III. Esnaf
  IV. Avrupalı devletler
  V. Azınlıklar

  Yukarıdakilerden hangileri 18. yy. ıslahatlarına karşı çıkan gruplar arasında sayılamaz?

  A) Yalnız IV
  B) II-III
  C) I-IV-V
  D) IV-V
  E) I-II-III


  18.
  I. Baron Dö Tott
  II. Humbaracı Ahmet Paşa
  III. Koçi Bey
  IV. Tarhuncu Ahmet Paşa
  V. Alemdar Mustafa Paşa

  Yukarıdakilerden hangileri 18. yy. ıslahatçılarındandır?

  A) I-II-III
  B) II-III
  C) IV-V
  D) I-II
  E) I-II-IV-V


  19.
  I. İlk devlet matbaasının kurulması
  II. İlk sürekli elçiliklerin açılması
  III. İlk ıslahat programının hazırlanması
  IV. İlk modern Avrupa tarzı okulların açılması

  Yukarıdakilerden hangileri III. Selim dönemine ait gelişmelerdendir?

  A) I-II
  B) I-III
  C) II-IV
  D) III-IV-V
  E) I-II-III


  20.
  I. Mimaride Avrupalılaşma
  II. Askeri alanda Avrupa tarzı ıslahatların başlaması
  III. Avrupa’ya ilk geçici elçiliklerin açılması (turkeyarena.com)
  Yukarıdakilerden hangileri Lale Devri yenilikleri arasında yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-III
  E) II-III


  21. I. Mahmut’un yaptığı ıslahatlarda en büyük yardımcısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Baron Dö Tott
  B) Kont Dö Bonnival (Humbaracı Ahmet Paşa)
  C) Tarhuncu Ahmet Paşa
  D) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
  E) Alemdar Mustafa Paşa


  22. Yabancı mallar hangi yüzyıldan itibaren Osmanlı ticaretini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır?
  A) 16. YY.
  B) 17. YY.
  C) 18. YY.
  D) 19. YY.
  E) 20. YY.


  CEVAPLAR
  1 D 13 A
  2 B 14 C
  3 D 15 D
  4 D 16 C
  5 E 17 D
  6 D 18 D
  7 C 19 E
  8 A 20 D
  9 B 21 B
  10 C 22 C
  11 D
  12 A
   


 2. aslı0607 Well-Known Member

  sitenize üye olmakla çok doğru tercih yapmışım çok saolun harika bir site
   

Sayfayı Paylaş