Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 13 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

  1. Başvuru formu ve pasaport bilgi formu (Bu formlara ulaşmak için tıklayın.)
  2. Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi
  3. Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi ile yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirlikleri'nden , yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden alınacak lise denklik belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.)
  4. Ön lisans veya lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
  5. Ön lisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
  6. mezun olunan yüksek öğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yüksek öğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  8. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin açıkça görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya büyükelçiliklerce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin açıkça görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği
  9. KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC muharecetten ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler
  10. ÖSS kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar, KKTC 'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar ve 1999 yılından itibaren yurtdışında yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan,öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ), Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) ve Uluslararası Bakalorya (IB) belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı
  11. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi
  12. 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf
  Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
  • Elden: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi BİLKENT/ANKARA
  • Posta Yoluyla: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 06539 BİLKENT/ANKARA
  • Bilgi İçin: Tel: 0.312.2987142 - www.yok.gov.tr

  Not:
  1. Belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.
  2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazi gönderilerek tamamlanması için süre verilir. YÖK bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.
   


Sayfayı Paylaş