Ölüm Sonrası Miras İçin Yapılması Gerekenler Neler

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 1 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Ölüm Sonrası Miras İçin Yapılması Gerekenler Neler
  Adım Adım Kendisine Miras Kalan Vatandaşın Yapması Gerekenler, Vefat Sonrası Veraset İlamının (Mirascılık Belgesi) Yapılması

  Miras ivazsız (karşılıksız-bedelsiz) bir işlem olduğundan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca vergiye tabi tutulmuştur. Bu itibarla mirasçıların, mirasbırakanın ölüm tarihinden itibaren dört ay içerisinde mirasbırakanın ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine beyanname vermesi gerekir.

  Mirasın tapuya tescili yani taşınmaz malın tapuda mirasçılar adına intikali için öncelikle mirasçılardan birisinin sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi (veraset senedi) çıkarması gerekir. Bunun için ölüm kaydının nüfus siciline işlenmiş olması gerekmektedir. Nüfustan alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ve iki şahit ile sulh hukuk mahkemesine dava dilekçesi ile başvurulmalıdır. Mirasçılardan sadece birisinin başvurması yeterlidir. Türkiye’nin her yerindeki sulh hukuk mahkemelerine başvurarak mirasçılık belgesi çıkarılabilir.

  Mirasçılık belgesi ile tapu sicil müdürlüğüne başvurulur. Müdürlüğe hitaben dilekçe yazmaya gerek yoktur. Mirasçılık belgesinin kesinleşmesine gerek yoktur. Mirasçılardan sadece birisi başvurup, intikal işlemini yaptırabilir. Ancak bu halde mirasçıların pay oranları tapuda gösterilmez. Tapuda pay oranlarının da gösterilmesi isteniyorsa mirasçılık belgesinde adları yazılı olan tüm mirasçıların tapu dairesine gelmeleri veya vekaletname göndermeleri gerekir. Genel nitelikteki vekaletname ile işlem yapılmaz. Gönderilecek vekaletnamede mutlaka yapılacak işin tam olarak tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılmış olması aranır. Tapuda pay oranlarının gösterilmesi isteniyorsa; “Müşterek mülkiyet olarak, paylı mülkiyet olarak tescil ettirmeye, iştirak halindeki mülkiyeti ya da elbirliği mülkiyetini feshetmeye müşterek mülkiyete geçmeye, iştiraki bozmaya...gibi” ibarelerin vekaletnamede yazılı olması gerekir.

  Mirasın tapuya tescilinden sonra bu taşınmazın bir başkasına devrinde bir sakınca yoktur. Ancak bir başkasına devir veya üzerinde ayni bir hak tesis edilmek isteniyorsa, vergi dairesinden veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir bir ilişik kesme belgesini alınarak tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

  Ayrıca emlak vergisi beyannamesi verilmesi de lazımdır.
   


Sayfayı Paylaş