Okul - Yönetmelikler ve Kanunlar

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve Sınıf Evrakları tarafından 5 Eylül 2015 başlatılmıştır.


 1. YÖNETMELİKLER VE KANUNLAR
  Lise ve dengi okullar denetim, teftiş rehberi
  Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 genelgesi
  Yıllık Planlarla İlgili 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi
  Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
  M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin olduğu 2623 Sayılı Tebliğler Dergisi
  Ermeni, Süryani ve Rumlarla ilgili konuların olduğu 2538 Sayılı Tebliğler Dergisi
  Atatürkçülük konuları ile ilgili 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi
  Ortaöğretim Yıllık ödevlerle ilgili 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi
  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
  Müdür yardımcılığı sınavına hazırlık ders notları
  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
  MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri yönetmeliği
  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği(Son Değişikliklerle)
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
  İsteğe ve özüre bağlı il içi Yerdeğiştirme Kılavuzu
  Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
  türk bayrağı tüzüğü
  Türk Bayrağı Kanunu
  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
  Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
  asli devlet mumurlarının yemin merasimi yönetmeliği
  DERS KİTAPLARI YÖNETMELİĞİ
  devlet memurlarını şikayet ve müracaat
  Elektronik İmza Kanunu
  ilköğretim yönetmeliği
  kılık kıyafet yönetmeliği
  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  Protokol Ve Görgü Kuralları Yöneticinin Bilmesi Ve Uyması Gereken
  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
  meb disiplin amirleri yönetmeliği
  norm kadro yönetmeliği
  Sicil Yönetmeliği
  Çiraklik Ve Meslek Eğitimi Kanunu
  Milli Eğitim Temel Kanunu
  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
  İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
  rehberlik hizmetleri yönetmeliği
   


Sayfayı Paylaş