Okul Öncesi Çocuk ve Matematik

Konusu 'Çocuk Bölümü' forumundadır ve OrKuN tarafından 24 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Çocuk ve Matematik
  Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik Kavramlarının Gelişmesi

  Çocukların matematikle tanışmaları doğumla başlar. Nesne devamlılığının ve neden sonuç ilişkilerinin kurulması basit matematik kavramlarının temelinin oluşturduğu düşünülmektedir. Yaşın ilerlemesiyle bu kavramlarında gelişimleri ilerler. Okul öncesi çocukları problem çözme sonuç çıkarma bağlantılar kurma ve matematik dilini kullanmayı içeren matematiksel düşünceyi geliştirebilir, şekil sayı, işlemler, ölçüm ve mekânda konum becerilerini temel düzeyde kazanabilir. Okul öncesi dönemde çocuklar için uygum matematik etkinlikleri ve oyunları planlarken çocukların matematiksel beceri seviyelerinin belirlenmesi bireysel farklılıklara dikkat edilmesi uygum materyal seçimi ve aile katılımlına özen gösterilmesi gerekmektedir.
  Özellikle bebeklikten itibaren sağlanan zengin uyarıcılar beyin gelişimini desteklemekte bu sayede beceri gelişimi için uyarıcı sağlanmayan bebek ve çocuklara oranla daha erken olmaktadır.

  MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN GELİŞİMİ

  Matematiksel kavramaların temeli bebeklikte atılmaktadır. Bebeklerin keşfetme ve yeni denemeler yapma isteği iki yaşından sonra yeni durumlarla başa çıkma sorunlara uygun çözüm yolu bulma olarak devam etmektedir. Bebeklikte nesne devamlılığının kazanılması kavram gelişimi ve neden sonuç ilişkilerinin temel olarak başladığını göstermektedir

  • Yaklaşık bir yaş civarında azlık çokluk ayırımı yapılabilir.
  • Bir iki yaş civarında eşleştirme davranışı görülmektedir.
  • Üç dört yaşta geometrik şekillerin eşleştirilmesi,
  • İki üç yaşta büyük küçük
  • üç yaşa doğru uzun kısa gibi kavramları öğrenip ayırt etmeketedir.
  • guruplama becerisi bir bir buçuk yaşta görülmeye başlanır.
  • iki yaş civarında sayısal teimleri sıklıkla kullanır ancak bu terimleri gerçek anlamında kullanmaz piagete göresayılar gercek anlamında somut işlemler döneminde kullanılmaya başlanır.
  • dört beş yaş civarında biredn ona karda ezbere sayabilir.
  • beş altı yaşalarda birden yirmiye kadar anlamını bilerek sayarlar, bir grup nesneyi büyüklüğüne göre sıralayabilir, yarım ve bütünü gösterir, en az en çok bir kaço bir çoğu hepsi hiçbiri gibi niceliklerle ilgili terimlerinin amlamını bilir(METİN 1992)

  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİNE AİT HEDEFLER

  Hedef: Gözlem yapabilme
  • Hedef:Verilen nesneleri durum olay sayı yada sözcükleri hatırlayabilme
  • Hedef;Verilen nesne durumo olay yada varlıları çeşitli özelliklere eşleştirme,gruplayabilme, sırlayabilme
  • Hedef: Verilen nesneleri sayabilme
  • Hedef:Tek basamaklı sayılarla basit toplama ve çıkarma işlemleri yapabilme
  Hedef: Günlük yaşamda belli başlı sembolleri tanyabilme
  • Hedef: Mekanda konum kavramaları ile ilgili verilen yönergeleri uyguluyabilme
  • Hedef;Zamanla ilgili bazı kavramlar ile ilgili belirli etkinlikler arası ilişki kurabilme
  • Hedef; Belli durumla ilgili neden sonuc ilişkisi kurma
  • Hedef:Verilen problem durumunu çözme

  OKUL ÖNCESİ MATEMATİK BECERİLERİ

  A)MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE

  Okul öncesi matematiğinde mantıksal ve matematiksel düşüncenin düşüncebin desteklenmesi programın en önmeli parcasını oluşturmaktadır.bu kapsamda evde ve okulda cocuğun matematik dilini kullnması teşvik edilmelidir.
  • Matematik köşesi hazırlanabilir(saat,terazi,tartı,termometre,çeşitl i yapbozlar, ölçüm aletleri,oyuncak paralar,abaküs,resimler magazinler,fotoğraf albümleri bu köşeye konabilir.)
  • Fen ve doğa etkinliklerinde bir doğa gezisi sonrasında çocuktan topladığı bitkileri taşları böcekleri yaprakları ve canlı cansız bütün nesneleri karşılaştırması yada sınıflaması istenebilir.
  • Sanat etkinliği olarak kesme yapıştırma yaparken öğretmen çocuklaradn kağıt boyutlarını karşılaştırmalarını daha sonrad büyükten küçüğe doğru sıralamalarını yada boyama çalışmalarında kalemlerini renklerine göre sınıflamalarını isteyebilir
  • Anadil etkinliklerinde ise çocuk hikayede kuşların bulutların üstünde balıkların denizin altında yüzdüğünü anlatırken öğretmen üzerinde ve altında kavramları ile ilgili sorular sorarak çocukların uzaysal algı ile ilgili bilgilerini pekiştirmede yardımcı olabilir

  B)ŞEKİL (GEOMETRİ)

  Bebekler doğduktan itibaren çeşitli şekillerle karşı karşıyadırlar.İşlem öncesi dönemin sonunda çocuklara temel geometrik şekillerin isimlerini öğrenirler.Bu dönemde çocuklar önce daire kare ve üçgeni daha sonrada dikdörtgen ve elipsi öğrenirler.ancak bazı şekilleri birbirine karıştırabilirler.
  Şekil kavramlarıyla ilgili oyunlar;

  ŞEKİLLERİNE GÖRE KESELİM

  Öğretmen çocuklara daha önce fen dersinde hazırlanan keki masanın üzerine koyar ve kek dilimlerini farklı şekillerde keser ve her şekil dilimi için masya bir tabak koyar. Sonra üçgen şekilde kestiği dilimi alır ve çocuklara bu kekin şeklini sorar daha sonra aynı işlemi diğer şekiller içinde tekrarlar. Böylece her şekli cocuğa göstererek ismin ve hangi tabağa konmasını sorarak çocuktan kek dilimlerini şekillerine göre gruplamasını ister

  GEOMETRİK ŞEKİLLER OLUŞTURALIM

  Öğretmen çocukları bir kac gruba ayırır.müziği durduğunde söylediği geometrik şekli oluşturmalrını isterçocuklar ele ele tuştur ve müzik başaltılırçocuklar müzik eşliğinde dans etmeye başlarlar.öğretmen müziğiğ kapatır ve kare der çocuklar kare şeklini oluştururlar.ve oyun böylece devam eder.

  SENCE NEDİR

  Öğretmen içinde çeşitli geometrik şekiller bulunan bir blok sepeti hazırlar sırası ile çocukların gözlerini eşarp ile bağlar ve sepetten bir blok almasın ve dokunarak bu bloğun şeklini bulamasını ister oyun bu şekilde dewam eder

  YER KAPMACA

  Çocuklar çember şeklinde yere oturular bir çocuk ebe seçilir ve geri kalan çocuklar sırası ile üçgen daire kare dikdörtgen diye isimlendirilir ve çocukların önlerine bu şeikllerin olduğu birer karton tuturulur.öğretmen kare dediğnde tüm kareler yer değiştirir. Bu sırad ebe olan cocuk yer değiştiren cocuklardan birini yerini kapamay çalışır.eğer kapasa ayakta kalan çocuk ebe olur.oyun bu şekilde dewam eder.

  ŞEKİLLERDE BULUŞALIM

  Öğretmen basabilecekleri büyüklükte kartondan geometrik şekiller hazırlar ve yere karışık şekilde yerleştirerek yürüyüş yolu hazırlar. Yolun sonunuda içinde geometrik şekillerin olduğu bir torba konur. Öğretmen yolun basındaki çocuğa çeşitli yönergeler verir(kareye bas üçgene bas) çocuk yolun sonuna geldiğinde toarbadan bir şekıl çeker ve adını söyler.

  BİLMECE

  Evin çatısıyım,çadırın kapısıyım,denizdeki yelkenim,bilin bakalım ben kimim,üç kenarım var benim üç tane sivri köşem haydi haydi çocuklar bilin bakalım ben kimim

  TEKERLEME
  • KARE
  • Ben kareyim kare, dört köşeye sahibim, aynıdır her bir kenarım,yemek masasının üstüne çok benzerim
  • DİKDÖTGEN
  • Benim adım dikdörtgen,kareye hiç benzemem,iki kısa iki uzun kenarım var kapınızın aynısıyım

  C) SAYILAR

  Çocuklarda sayı gelişimi sayısal farklılıklara dikkat etme çok ve azı ayırt etme yetişkini taklit ederek sayma ezbere sayma eşleme şeklinde sayma ve son olarak nesneyi sayarak kaç tane olduğunu söyleme şeklinde gelişim göstermektedir. Piagete göre çocuklar somut işlemler dönemine varıncaya sayıları anlmalı kullanmazlarYani korunum kavramı gelişmeden sayı kavramı tam olarak gelişmiş olmaz Ayrıca varlıkları birebir eşleştirme yeteneğinin kazanılmasıda sayı kavramını gelişiminde önemlidir.
   


Sayfayı Paylaş