Öğrenme Kuramları

Konusu 'Kpss Eğitim Bilimleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 23 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Öğrenme Kuramları
  Öğrenmeyi açıklayan kuramlar şu başlıklarda toplanabilir.
  • Bağlaşımcı kuram
  • Geştalt kuram (bilişsel alan)
  • Güdüleme, kişilik, toplumsal ağırlıklı kuramı
  • Bilgi işlem kuramı.

  1. Bağlaşıma kuram: Temsilcileri Pavlov, Torndike, Skinner'dir. Bu kurama göre öğrenme uyarım + davranım arasında bağ kurmadır.

  a. Yaparak yaşayarak öğrenme
  b. Tekrar
  c. Pekiştirme
  ç. Güdüleme
  d. Kazanılan davranımlar farklı durumlar-
  da kullanılmalıdır.

  Thorndike'nin öğrenme ilkeleri şunlardır:

  Etki ilkesi: Öğrenmede ödül cezadan daha etkilidir.

  Alıştırma ilkesi: Ezber yerine tekrar yapmalıdır.

  Anlama ilkesi: Öğrenme için hazırlıklı olmak etkilidir.

  2. Gestaltçı kuram: Temsilcileri W. Köhler ve Kaffka Ausubel'dir.

  öğrenme: zekâ + güdüleme + transfer

  İlkeleri şunlardır:
  a. İçeriğin tutarlı olması
  b. Konunun basitten karmaşığa doğru sıralanması
  c. Anlayarak - kavrayarak öğrenme
  ç. Öğrenilen bilgileri uygulama
  d. Öğrenciye eksik ve hatalarını bildirme
  e. Öğrenciyi hedeften haberdar etme

  3. Güdüleme kişilik, toplumsal, psikolojik ağırlıklı kuram: Temsilcileri Piaget, M. Müller'dir.

  öğrenme: yetenek + biyolojik kültür + gelişim + toplum kültürü + güdülenme + ilgi + öğrenme ortamı'dır.

  İlkeleri şunlardır:
  a. Açıklama
  b. Güdüleme
  c. Uygulama
  ç. Değerlendirme

  4. Bilgi işlem süreci kuramı: Öncüleri Allen Nevel, A. Simon'dur.

  İşlem süreci: girdiler + işlemler + çıktılar
  + dönüt'ten oluşur.
  Bu görüşe göre öğretilen her davranış insan zihninde sekiz aşamadan geçerek oluşur. Bunlar; güdüleme, farkına varma, kazanma, kollama, hatırlama, genelleme, davranma ve pekiştirmedir.turkeyarena.net

  Öğretme ortamında şu sıra izlenmelidir:
  a. Dikkat çekme
  b. Öğrenciyi hedeften haberdar etme
  c. Ön öğrenmenin hatırlatılması
  ç. Araç - gerecin sağlanması
  d. Rehberlik
  e. Davranışın gözlenmesi
  f. Dönüt verme (hataları, eksikleri bildirme)
  g. Değerlendirme
  h. Tekrar ve uygulama
   


Sayfayı Paylaş