Nüfus Artış Hızı Üzerinde Yapılan Araştırmaların Sorunların Çözümüne Katkıları Nelerdir

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Ekim 2016 başlatılmıştır.

  1. RüzGaR Super Moderator


    Nüfus Artış Hızı Üzerinde Yapılan Araştırmaların Sorunların Çözümüne Katkıları Nelerdir

    Bir ülkenin nüfusu ile ekonomik gelişimi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki belirli kanallar doğrultusunda ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı etkilemektedir. Sermaye birikimi, doğal kaynak, beslenme ve barınma etkisi, milli gelir, kamu harcamaları vb. birçok kanaldan ekonomik gelişimi pozitif/negatif yönde etkilediği görülmektedir. Öngörülemeyen hızlı nüfus artışı ekonomi üzerinde olumsuz tesirlerde bulunmakta ve kronik sorunlar gündeme gelmektedir. Nüfus arttıkça bir ülke insanlarının milli gelirden aldıkları pay azalacaktır. Nüfus artış hızı büyüdükçe kaynakların daha büyük bir kısmı tüketime gitmektedir. Bu da yatırımlara giderecek kaynakların azalmasına, dolayısıyla gelişme hızının düşmesine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da kişi başına düşen gelir azalacaktır.(Yumuşak ve Kar,2000,78)Artan nüfus tarım kesiminde azalan verimler yasası gereği kente göçü zorunlu hale getirecektir. İş imkânı ve yaşam standartlarını yüksek olduğu kentler cazibe merkezi olarak görülüp göç üzerinde itici unsur olacaktır. Hızlı ve çarpık kentleşme beraberinde bir dizi sorunu da getirmektedir. Gerek konut gerek altyapı yetersizliği, çarpık kentleşmeyi hızlandıracaktı. Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı ve göçlere nazaran yatırımların yetersiz kalması bu sorunu kalıtsal hale getirecektir. Özel sermayenin yetersizliği durumunda çözüm kamudan beklenecek ve kamunun yükü ve harcamaları bu doğrultuda artacaktır. Hızlı nüfus artışı ve kamuda beklenen zorunlu hizmetlerden olan sağlık, eğitim vb. hizmetlerin yükümlüğünü ve kalitesinin düşmesine neden olacaktı. Sanayileşme sürecinde altyapı harcamalarının toplam kamu harcamalarındaki payı artar.turkeyarena Fazla nüfus, fazla altyapı harcaması gerektirir. Nüfus artışı ile gelişen kentleşme, sanayileşme, çevre kirlenmesi sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun, çevre kirlenmesine yol açmayan sınai üretim faaliyetlerinin yapılmasını ya da üretim faaliyetlerinin çevre kirlenmesi üzerindeki etkisini gerektirmiştir. Bu ise üretim yatırım maliyetlerini ve harcamalarını yükseltmiştir.(Yanardağ ve Özgen,2003)Dünya sınırlı kaynaklara sahiptir. Nüfusun ve insan gereksinmelerinin hızla artıyor olması, günün birinde bu kaynakların tükeneceği konusunu da beraberinde getirmektedir. Bu korkuların dile getirildiği üç rapor ve bir konferans vardır. Bunlar: Ekonomik Büyümenin Sınırları, Dönüm Noktasındaki İnsanlık, Ortak Geleceğimiz ve Rio Konferansı’dır(Ceylan,1995,213)
     


Sayfayı Paylaş