Nasrettin Hoca'nın Türbesi

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 11 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Nasreddin Hoca'nın mezar taşı ve türbesi
  Nasrettin Hocanın Türbesi, Nasrettin Hoca'nın Türbesi, Nasrettin Hoca'nın Türbesi nerede, Nasrettin Hoca'nın Türbesi nerde, Nasrettin Hoca'nın Türbesi hangi ilimizde, Nasreddin Hoca'nın Vefatı ve Türbesi,

  [​IMG]

  1284 yılında Akşehir'de ölen Nasrettin Hoca'nın türbesi de Akşehir'dedir.

  Akşehir’in doğusunda yer alan bir mezarlığa defnedilen Nasreddin Hoca için çok sonraları bir türbe yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca harap bir halde kalan bu türbe Akşehir ileri gelenlerince onarılmıştır.

  Nükte ve fıkraları yüzyıllardır anlatıla gelen Nasreddin Hoca eski yazma letaif mecmualarına göre, Selçuklular devrinde yaşamıştır. Rivayetlere nazaran 1208-1209 yıllarında Sivrihisar’ın Hortu Köyü’nde doğmuştur. Babası, bugün “Nasreddin Hoca” adını alan bu köyün imamı Abdullah Efendi, annesi Sıdıka Hanım’dır. İlk tahsilini burada yapmış ve Sivrihisar Medresesi’nde eğitim görmüştür.

  [​IMG]

  Babasının vefatı üzerine imamlık kendisine geçmiş, fakat daha sonra vazifesini bırakıp Seyyid Mahmud-ı Hayrani’ye talebe olmak üzere Akşehir’e göç etmiştir. Müderrislik ve kadılık yaptığı da rivayet edilen hoca, 1284 yılında burada ölmüştür.

  [​IMG]

  Akşehir’in doğusunda yer alan bir mezarlığa defnedilen Nasreddin Hoca için çok sonraları bir türbe yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca harap bir halde kalan bu türbe Akşehir ileri gelenlerince onarılmıştır. 1906’da Konya Valisi Faik Bey tarafından bugünkü haline getirilen yapı üzerine dört satırlık birde kitabe konmuştur. Bu kitabede:

  [​IMG]

  “Revnâk-efzây-ı makâm-ı mu’allâ-yı hilâfet-i mukaddesiyye-i İslâmiyye ve şeref-bahşâ-yı erike-i saltanat-ı mu’azzama-i O’smânîyye
  Es-Sultân ibnü's-Sultân es-Sultân-ı Gâzi Abdülhamid Hân-ı sânî efendimiz hazretlerinin
  âsâr-ı müteberrike-i la-tuhsa-yı şâhânelerine ilâveten Hoca Nasreddin merhumun işbu türbeleri dahî Konya Vâlisi
  Atufetlü Fâik Beyefendi hazretlerinin zâman-ı me’murîyetinde bi’t-teberrük tecdîd-i inşâ olunmuştur 12 Recep Sene 1324”

  [​IMG]

  Yazılıdır. Türbe içerisinde de mermer bir sanduka bulunmaktadır. Bu sandukanın baş tarafında yer alan mezar şâhidesinde ise içinde yazım ve ifade olarak yanlışlar bulunan:
  “Hâzihi türbetü’l merhumü’l
  mağfur ilâ abdihi’l(doğru yazım rabbihi’l)
  gâfur Nasreddin
  Efendi rûhuna
  Fâtihâ Sene 386”
  Cümlesi kazınmıştır. Nasreddin Hoca’nın nüktedan şahsiyeti mezar taşında da kendisini göstermiş ve 386 tarihi tersten okunduğunda 683 yılının miladi ölüm tarihi olan 1284 senesini gösterdiği anlaşılmıştır.​

  Kaynak: Emre Gül, Tarih Dosyası, Dünya Bülteni
   


Sayfayı Paylaş