Nasıl Noter Olunur

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 24 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Noter Olmak İçin Neler Gerekli
  Nasıl Noter Olunur, Noter Nasıl Olunur, Noter Olabilme Koşulları, Nasıl Noter Katibi Olunur

  "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar"

  Noter olmak için öncelikle Hukuk Fakültesi mezunu olmak gereklidir.

  Aşağıdaki belgeler hazırlanarak ilgili yerlere verilmelidir.

  1512 sayılı Noterlik Kanununun "Ayrık haller" başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen ;

  Serbest, Kamu ve kuruluşlarında çalışan avukatlar ve hakim adayları için noterlik stajından bağışıklı olarak noterlik belgesi almak isteyenlerin verecekleri belgeler

  1) Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

  2) Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

  3) Hukuk Fakültesi diploma veya çıkış belgesi. (İlgili fakülte veya Noterden onaylı)

  4) Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra Ad, Soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre alınmış sabıka kaydının da eklenmesi. )

  5) Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabib, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

  6) İkamet adresi ve telefon numarası (Beyan şeklinde)

  7) Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

  8) Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (Noterden onaylı)

  9) 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

  10) 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

  11) Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

  Dilekçe ve eklerinin doğrudan "Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA" adresine gönderilmesi gerekmektedir.
   


Sayfayı Paylaş