Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senedi Örneği

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 23 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Nama Ve Hamiline Yazılı Hisse Senedi Örneği
  Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senedi

  [​IMG]


  A.Ş.lerde Hamiline Yazılı Senetlerin Devir Kayıtları
  Bastırılıp ortaklara dağıtılan hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olsun devirlerinde yönetim kurulunun izni aranmaz. Hisse senedinin, fiilen yeni alıcıya intikali ile devir işlemi tamamlanır. Bu durumdaki şirketler genel kurula katılacak ortaklardan, toplantı öncesi hisse senedi alındı makbuzu düzenleyerek, toplantıya katılmalarını sağlarlar.


  ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ OLMANIN GENEL ANLAMI


  PAY DEVİR SENEDİ
  (Tamamı ödenmiş hisseler ile ilgili)​


  Sahibi bulunduğum .................. Anonim Şirketi'ne ait ...... adet pay karşılığı toplam ........................ TL' nominal değerdeki tamamı ödenmiş hamiline/nama yazılı hisselerin beher adedini ............... TL karşılığında ............. adet pay karşılığı olmak üzere toplam ................... TL bedel karşılığında .................... ye sattım.

  Bedelini tamamen aldım.

  SATAN
  Adı soyadı
  Adres - Tarih
  İmza


  ...............................'nın sahibi bulunduğu ...................... A.Ş' ne ait ......... adet pay karşılığı toplam .......................... TL nominal değerdeki tamamı ödenmiş, hamiline/nama yazılı hisselerin beher adedini ...............TL karşılığında ............. adet pay karşılığı olmak üzere toplam ................... TL bedel karşılığında satın aldım.

  SATIN ALAN

  Adı soyadı
  Adres - Tarih
  İmza


  YÖNETİM KURULU ONAY NOTU

  Yukarıda sözü edilen pay devirleri yönetim kurulumuzun ..../..../..... tarih ve ........ sayılı kararı ile onaylanmış olup, pay defterine işlenmiştir. ..../..../....

  YÖNETİM KURULU
   


Sayfayı Paylaş