Mustafa Reşid Paşa Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 19 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Koca Mustafa Reşid Paşa veya Mustafa Reşid Paşa (13 Mart 1800 - 7 Ocak 1858), Osmanlı sadrazamı, devlet adamı, diplomat. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'ın mimarı ve devrin en önemli devlet adamlarından biridir. Sultan Abdülmecit döneminde 6 kez olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay sadrazamlık yapmıştır. Ayrıca 4 kez hariciye nazırlığı, Edirne valiliği, birden fazla kez Paris ve Londra elçiliği görevinde bulunmuştur.

  Ünlü türk devlet adamı. 1800'de İstanbul'da doğdu. Babasından ders alarak medreseye başladı. Enistesi Seyid Ali Paşa'nın yanında büyüdü ve mühürdar olarak Mora seferine çıktı. 1828-1829 yıllarındaki OSmanlı-Rus savaşında katiplik yaptı. Savaşlar sırasında yazdığı telhisleriyle Sultan II. Mahmud'un ilgisini çekmiş bunun üzerine Amedi odası halifeliğine tayin edilmişdi. Edirne Barışında katip olarak görev aldı.

  1834'de ortaelçi olarak Paris'e gönderildi. Cezayiri Garp eyaletinin Osmanlılara geri verilmesi ile görevlendirilen Mustafa Reşit Paşa Cezayir sorununu çözemedi. 1835'de İStanbul'a döndü ve aynı ay içerisinde Paris'e Büyükelçi olarak gönderildi. Fransızca öğrendi.

  Londra'da İngilizlerle iyi ilişkiler kurarak hariciye nazırlığına atandı. İngilizlerle bir ticaret antlaşması imzalayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'nin açık pazarı olmasını sağladı (16 Ağustos 1838).

  Islahat Hareketleri için girişimlerde bulunarak bu konuda II. Mahmud'u ikna etti. Rüşvet ve angaryanın yasak edildiği bir teklifte bulundu. Bunun üzerine Londra Büyükelçiliğine tayin edildi. Bu sırada II. Mahmud ölmüş, yerine I. Abdülmecid geçmişti. İmparatorluğun buhranlı bir dönem geçirmesi Mustafa Reşid Paşa'nın Padişahı ıslahat hareketlerinin gereklşiliği konusunda ikna etmesine neden oldu. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu ilan edildi.

  Bu sıralarda 15 Temmuz 1840'da Londra Antlaşması'nın imzalanmasıyla Mısır meselesi Osmanlıların lehine döndü. Ertesi gün Paris büyükelçiliğine atandı. 28 Eylül 1846'da Sadrazam oldu. Bu sırada Yunanistan ile sorunlar çözümlendi. Esir ticaretini yasakladı. 28 Şubat 1856'da Islahat Fermanı'nın aksak olan yönlerini eleştirdiği bir lahiya yayınladı.

  Altıncı kez sadrazam oldu (22 Ekim 1857) ve bir yıl sonra öldü. 7 Ocak 1858 tarihinde 57 yaşındayken İstanbul'da öldü.
   


Sayfayı Paylaş