Muhammed Haşim-İ Keşmi Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 18 Ekim 2016 başlatılmıştır.

  1. Seçkin Well-Known Member


    Muhammed Haşim-i Keşmi Kim? Kısaca Hayatı

    Muhammed Haşim’in yüksek babası Hace Kasım, o bölgenin büyüklerinden ve meşhur alimlerinden olup, Bedehşan padişahı Mirza Şahruh’un hocalarındandır.

    İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendi hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerinden, İran’da Bedâhşân’ın Keşm kasabasındandır. Önce Seyyid Mîr Muhammed Nu’mân hazretlerinin huzûrunda tövbe edip, ona talebe oldu. Sohbetinde yetişip, Seyyid Mîr Muhammed’in işâreti ile, 1031 (m. 1621) senesinde İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetiyle şereflendi, İmâm-ı Rabbânî iki sene askerde kaldığı zaman, hep hizmetinde bulunup, teveccüh ve ihsânlarına kavuştu. Hâşim-i Keşmî diyor ki: “Seyyidim Muhammed Nu’mân buyurdu ki: “Burhânpûr’da bir câmide, Resûlullahı ( aleyhisselâm ) dört halîfesi ile rü’yâda gördüm. Beni görünce hazret-i Sıddîk-ı Ekber’e karşı buyurdu ki: “Şeyh Ahmed’in kabûl ettiği kimseyi biz de, Allahü teâlâ da kabûl eder. Şeyh Ahmed’in red ettiği kimseyi, biz de, Allahü teâlâ da red eder.” Bu sözü işitince, İmâm-ı Rabbânî’nin makbûllerinden olduğum için, cenâb-ı Hakka şükür eyledim.” Hâşim-i Keşmî hazerde ve seferde, İmâm-ı Rabbânî”nin meclis-i şerîflerinde bulunmakla şereflendi. 1033 (m. 1623) senesinde Mektûbât’ın üçüncü cildini toplamağa başladı. 1040 (m. 1630)’da tamam oldu. 1037 (m. 1627) yılında “Berekât” veya “Zübdet-ül-makâmât” isimlerini verdiği kitabı yazarak, bu saadet güneşinin üstâdlarından ve talebelerinden meşhûr olanların kerâmetlerini, hâl tercümelerini insanlığa duyurdu. 1054 (m. 1645) senesinde Burhânpûr şehrinde vefât etti.
     


Sayfayı Paylaş