Muhammed Fethi Ali Efendi Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 17 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Muhammed Fethi Ali Efendi Kim? Kısaca Hayatı

  İstanbul’da yetişen âlimlerden. Evliyâdan, Kuşadalı İbrâhim Halveti’nin talebesidir. Aslen Ruscukludur. İsmi, Muhammed Fethi Ali bin Osman bin Muslihuddîn Ruscukî’dir. Osman Beyzâde nâmıyla anılır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1274 (m. 1857) senesinde İstanbul’da vefât etti. Mezârı Eyyûb Sultan’dadır.

  Fethi Ali Efendi, tahsilini İstanbul’da yaptı. Zamanın âlimlerinden okudu. Evliyâdan Kuşadalı İbrâhim Halveti’nin sohbetine kavuştu. Kendisinden Halvetî yolunun edebini öğrendi. İlim ve ahlâkta kemâle gelip icâzet aldı.

  Zâhirî ilimlerden maksat, i’tikâdı, Ehl-i sünnet ve cemâat âlimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek, güzel ahlâkla ahlâklanıp, kötü ahlâktan uzak olmak ve sâlih ameller işlemektir.

  Fethi Ali Efendi’nin yazmış olduğu eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1- El-Hayr-ül-hasene fî Şerh-il-müşteşâr, 2-Terceme-i Kelâm-i erba’în-i hazret-i Ali, 3- Hilye-i Sultanî. 4- Sermâye-i necât, 5- İlm-i tabakât-ül-arz, 6-Terceme-i Nesâih-i Eflâtun, 7- El-Âsâr-ül-aliyye fî hazâin-il-kütüb: Bu eserde İstanbul kütüphânelerinde bulunan kitapların isimlerini yazmıştır. Birinci cildi yazılabilen eser, Bâyezîd Umûmî kütüphânesindedir. 8- Şiirleri de vardır.
   


Sayfayı Paylaş