Muhammed Bin Eslem Tusi Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 17 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Muhammed Bin Eslem Tûsi Kim? Kısaca Hayatı

  Evliyânın büyüklerinden. Tefsîr, hadîs ve kelâm âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Eslem bin Sâlim bin Yezîd Tûsî olup, künyesi Ebü’l-Hasen’dir. Salâhda (doğrulukda) meşhûr idi. 242 (m. 856) senesi Muharrem ayında vefât etti. Cenâze namazında binlerce insan bulundu. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir zât olup, hâfız (yüzbinden fazla hadîs-i şerîfi, râvilerinin hâl tercemeleri ile birlikte ezbere bilen) idi. Ya’lâ bin Ubeyd ve kardeşinden, Ca’fer bin Avn, Yezîd bin Hârûn, Ubeydullah bin Mûsâ, el-Mukrî ve başkalarından rivâyetlerde bulundu. Kendisinden de, İbrâhim bin Ebî Tâlib.

  Hüseyn bin Muhammed el-Kubânî, İbn-i Huzeyme, İbn-i Ebî Dâvûd, Muhammed bin Veki’ et-Tûsî ve başka zâtlar rivâyette bulundular.

  Muhammed bin Eslem’in (r.a.), hadîs ilmine dâir el-Müsned ve el-Erbeûn isimli eserleri ve Tefsîr-ül-Kur’ân, el-Îmân vel-A’mâl (sapık fırkalardan Kerrâmiyye ve Cühemiyye’ye reddiye) isimli eserleri vardır.
   


Sayfayı Paylaş