mRNA Özellikleri, mRNA Görevleri, Mesajcı RNA Nedir

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Mesajcı RNA Özellikleri

  Mesajcı RNA (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

  - DNA üzerinde sentezlenir. Sentezine kalıp ödevi sadece tek zincir yapar diğeri tamamlayıcıdır.
  - Tek zincirdir. Düz zincir halindedir.
  - Anlamlı üçlü nucleotid dizisine kodon denir.
  Yapısındaki kodon sayısı en az sentezlenecek proteindeki aminoasit sayısı kadardır.

  Not: Alyuvarlarda DNA olmadığından yönetici molekül rolünü sentezlenmiş RNA’ lar yürütür. Ayrıca bazı yönetici molekül ve kalıtsal bilgileri taşıyıcı molekül RNA’ dır.

  Not: m-RNA’ nın okunması evrenseldir. Hayvansal protein sentezinde görev alan bir m-RNA bitki hücresine konursa yine hayvansal protein sentezler.

  - m-RNA belirli bir protein sentezi için özelleşmiştir.
  - m-RNA aynı tip proteinin sentezinde defalarca kullanılır. İhtiyaç bitince nucleotidlerde yıkılır.
  - RNA çeşitleri içinde oran olarak en az olanıdır. %5
  - Yapı özellikleri evrenseldir. Okunması da evrenseldir. (Transkripsiyon ve Translasyon)
  - Nucleotid dizilimi genin tersi tamamlayıcı dizinin aynısıdır. (Timin yerine Urasil bulunur.)
  - Sentezlenen m-RNA da gen bölgesinin ½ kadar nucleotit bulunur.
  - Okunması AUG veya GUG ile başlar UAA, UAG, UGA kodon ları ile sonlanır.
  - Bazı virüslerde kalıtsal bilginin saklanması ve yeni nesillere taşınmasını sağlar.

  Hücrelerde o an için var olan m-RNA çeşit sayısı

  Hücre Karakteri
  Aktif Gen Sayısı
  Sentezlenecek Protein Çeşit Sayısı na bağlıdır.

  - Bir türün farklı hücrelerinde var olan m-RNA çeşit sayısı farklıdır.
  - Kalıtsal bilgi (Sentezlenecek proteindeki a. a. sayısı, çeşidi, yeri, sıralanışı) m-RNA’ da ki nucleotit dizilişine göre belirlenir.
  - Kalıtsal bilginin hücrede kullanılması m-RNA aracılığıyla gerçekleşir. DNA ‘nın anlamlı nucleotit dizisi (Gen) den aldığı şifreye uygun olarak protein sentezine kalıplık eder.
  - Yapısında zayıf H bağları bulunmaz.
   


Sayfayı Paylaş