Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler Test Soruları ve Cevapları
  1. I.Dünya Savaşı sırasında birçok gizli Antlaşma yapılmış, bazılarında değişiklikler meydana gelmişti. Yapılan tüm gizli Antlaşmalara ve paylaşım tasarılarına aşağıdaki hangi gelişme ile son şekli verilmiştir?

  A)Sykes-Picot
  B)Paris Barış Konferansı
  C)Sevr Antlaşması
  D)Mondros Ateşkes Antlaşması
  E)Wilson İlkeleri

  2.
  I. VI. Mehmet Vahdettin
  II. Refet Bele
  III. V.Mehmet Reşat
  IV. Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
  V. Damat Ferit Hükümeti
  VI. Rauf Orbay

  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasında etkili olan kişiler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A)I-V-II
  B)III-IV-VI
  C)I-IV-VI
  D)III-V-II
  E)I-IV-II

  3.
  I. Bristol raporu
  II. Rusya’nın savaştan çekilişi
  III. Yunanistan’ın Antlaşma devletleri (İtilaf) arasında yer alması
  Yukarıdakilerden hangileri I.Dünya savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına sebep olan gelişmelerdendir?

  A)Yalnız II
  B)Yalnız III
  C)I-II
  D)II-III
  E)I-II-III

  4.
  I. Bağdat
  II. Konya, Antalya
  III. Antep, Urfa, Maraş
  IV. Bitlis, Diyarbakır, Harput
  V. Musul

  Yukarıdakilerden hangileri Mondros’un 7. maddesine dayanılarak işgal edilen yerlerden biri değildir?

  A)Yalnız I
  B)II-III- V
  C)Yalnız IV
  D)IV-V
  E)I-IV

  5.
  I. Şam
  II. Bağdat
  III. Kudüs
  IV. Musul, Kerkük
  V. Kars, Ardahan, Batum

  Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada yukarıdakilerden hangileri daha önce elimizden çıkmış olan topraklardır?

  A)I-II-III
  B)IV-V
  C)III-IV-V
  D)I-III-V
  E)II-V

  6.
  I. Bulgaristan’ın Selanik Ateşkesi ile savaştan çekilmesi
  II. Wilson ilkelerinin yayımlanması
  III. Almanya’nın savaştan çekilmesi
  IV. V.Mehmet Reşat’ın ölümü

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlının Mondros Ateşkesini imzalamasında etkili olmuştur?

  A)III-IV
  B)I-III
  C)II-IV
  D)II-III
  E)I-II


  7.
  I. Milletler Cemiyeti
  II. B.M.
  III. Varşova Paktı

  Yukarıdakilerden hangileri I.Dünya Savaşı sonucu kurulan teşkilatlardan biri değildir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) I-II
  E) II-III

  8.
  I. Milli Cemiyetler
  II. Kuvay-ı Milliye
  III. İstanbul’un işgal edilmesi
  IV. Vilayet-i Sitte kavramının ortaya çıkması
  V. M.Kemal’in Anadolu’ya geçmesi
  VI. Anafartalar ve Conkbayırı muharebeleri

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Mondros Ateşkesinden sonra ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

  A)III-V
  B)Yalnız VI
  C)Yalnız IV
  D)I-II
  E)IV-V-VI

  9.
  I. İlk kurulan yararlı cemiyet Milli Kongredir.
  II. Mondros’tan sonra kuruldular.
  III. Birçok kongrenin toplanmasında etkili oldular.
  IV. Bölgesel amaçlıdırlar.turkeyarena.com
  V. Rum ve Ermenilerin saldırıları kuruluşlarını hızlandırmıştır.
  VI. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri ile tek çatı altında birleştirildiler.

  Yukarıdakilerden hangileri Milli Cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

  A)IV-VI
  B)II-V
  C)I-VI
  D)III-IV
  E)I-III

  10.
  I. Trakya Paşaeli
  II. İzmir Reddi-i İlhak
  III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk
  IV. Kilikyalılar
  V. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

  Yukarıdakilerden hangileri Rumlara karşı kurulan Milli Cemiyetlerdendir?

  A)I-II-III
  B)I-III-V
  C)II-III-IV
  D)III-IV-V
  E)I-II-V

  11.
  I. Ege Bölgesi
  II. Akdeniz Bölgesi
  III. İç Anadolu Bölgesi
  IV. Doğu Anadolu Bölgesi

  İşgal tehlikesi karşısında kurulan Cemiyetler daha çok hangi bölgede yoğunluk kazanmışlardır?

  A)II-IV
  B)III-IV
  C)I-II-IV
  D)II-IV-III
  E)II-III


  12.
  I. Wilson İlkeleri
  II. Bristol Raporu
  III. Harbourd Raporu

  Yukarıdakilerden hangileri Azınlıkların toprak taleplerinde bulunmalarında ve çeşitli örgütler kurmalarında etkili olmuştur?

  A)I
  B)II
  C)II
  D)II-III
  E)I-II-III


  13.
  I. Boğazlar
  II. Silahlar
  III. Esirler
  IV. Orduların terhisi
  V. Ulaşım ve haberleşme
  VI. Stratejik yerler
  VII. Savaş tazminatı
  VIII. Osmanlı borçları

  Mondros Ateşkes Antlaşmasında yukarıdakilerden hangileri yer almamıştır?

  A)I-II-IV
  B)VII-VIII
  C)III-VI
  D)IV-V-VI
  E)VI-VII-VIII


  14.İtilaf Devletlerinin Mondros’un 24. maddesi ile ulaşmak istedikleri amaçlar arasında;

  I. Bölgede bir Ermeni Devleti kurmak
  II. Rusya’nın Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e inmesini engellemek
  III. Wilson İlkelerini uygulamaya koymak

  Hangileri yoktur?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)Yalnız III
  D)II-III
  E)I-III

  15.Osmanlının ve Türkiye’nin izlediği Denge Politikaları aşağıda verilmiştir.

  I. 1798–1878 Rus tehlikesine karşı İngiltere’ye dayanma
  II.1888–1918 Rus-İngiliz tehlikesine karşı Almanya’ya dayanma,
  III.1920–1936 Atatürk döneminde A.B.D.’ye dayanma
  IV.1936–1945 Faşist İtalya tehlikesine karşı İngiltere’ye dayanma
  V. 1945 ve sonrası dönemde Sovyet tehlikesine karşı A.B.D.’ye dayanma

  Yukarıdakilerden hangileri yanlış verilmiştir?

  A)I
  B)II
  C)III
  D)IV
  E)V


  16.
  I. İzmir Müdafaa-i Hukuk
  II. Hınçak,Taşnak
  III. Sulh ve Selamet-i Osmaniye
  IV. Şark vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
  V. Trakya Paşaeli
  VI. Makabi, Alyans, İsrailit
  VII. Pontus Rum
  Yukarıdakilerden hangileri ayrılıkçı-zararlı cemiyetler arasında yer alır?

  A)II-III-V
  B)II-III-VII
  C)IV-V-VII
  D)I-III-VI
  E)II-VII


  17.Milli Cemiyetlerin genel özellikleri arasında;

  I. Padişaha saygılı olmaları
  II. Kendiliğinden ortaya çıkmaları
  III. Erzurum Kongresinde birleştirilmeleri
  Özelliklerinden hangileri yoktur?

  A)I
  B)II
  C)III
  D)I-II
  E)II-III


  18. Mondros Ateşkesi ile ilgili olarak;

  I. Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
  II. Ülkenin işgaline zemin hazırladı.
  III. Devleti savunma gücünden yoksun bıraktı.
  IV. Doğu Anadolu’da Bir Ermeni Devleti kurulması amacına yöneliktir
  V. İstanbul’u ve Boğazları işgale açmıştır

  Yukarıdaki özelliklerden hangilerine ulaşılamaz?

  A)I
  B)II
  C)III
  D)IV
  E)V


  19. 3 Kasım 1918’den itibaren Osmanlı ülkesi hangi siyasal belgeye dayanılarak işgal edilmiştir?

  A)Sevr Antlaşması
  B)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C)Mondros Ateşkes Antlaşması
  D)Wilson İlkeleri
  E)Bristol Raporu

  20.
  I. Mondros ateşkesi
  II. Sevr Antlaşması
  III. Lozan Antlaşması
  IV. Mudanya ateşkesi
  V. Montrö Sözleşmesi

  Yukarıdakilerden hangileri ile Boğazların yönetimi Uluslar arası bir komisyona bırakılacaktı?

  A)I-II
  B)II-III
  C)III-V
  D)I-II-III
  E)I-III-IV

  21.
  I.İlk olarak Güney Cephesinde ortaya çıktı.
  II. Bölgesel, silahlı, dağınık ve gönüllü birliklerdir.
  III. Sivas Kongresi ile Batı Cephesinde düzenli bir hat halinde görevlendirildiler.
  IV. Saltanata karşı değildirler.
  V. Ayvalık, Soma, Bergama, Salihli, Nazilli, Aydın önemli cepheleridir.
  VI. Gediz Taarruzunda başarısız olmaları üzerine lağvedildiler

  Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Milliye ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A)I-III
  B)I-IV
  C)II-IV
  D)IV-VI
  E)III-V


  CEVAPLAR
  1 B 16 E
  2 C 17 C
  3 D 18 A
  4 E 19 C
  5 A 20 B
  6 E 21 A
  7 E
  8 B
  9 C
  10 A
  11 C
  12 A
  13 B
  14 C
  15 C
   


Sayfayı Paylaş