Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca Özeti, Kısa Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 8 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca
  Mondros Mütarekesi; 30 Ekim 1918’de Osmanlı adına bahriye nazırı Rauf Orbay ile; İtilaf devletleri adına İngiliz amirali Caltrop arasında Limni Adasının Mondros Limanında Agamemnon Zırhlısında imzalanmıştır.

  Nedenleri:

  - Wilson İlkeleri'ne güvenilmesi.
  - Bulgaristan'ın I.Dünya Savaşı'ndan çekilmesi.
  - Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri'nden ateşkes yapılmasını istemiştir.
  - Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması
  - Güney cephelerinin çökmesi
  - Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk etmesi sonucunda başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.

  a) Osmanlı Devleti'nin Egemenliğini Kısıtlayan Hükümler:
  - Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  - İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
  - Vilâyât-ı Sitte'de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
  - Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri'nin kontrolüne verilecek.

  b) Askeri Hükümler:
  - Güvenliği sağlayacak askerden fazlası terhis edilecek.
  - İtilaf Devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakılacak.
  - Türk askerleri İtilaf Devletleri'nin kontrolünde kalacak.
  - Hicaz, Yemen, Suriye, Irak ve Trablusgarp'taki Türk subay ve askerler en yakın İtilaf devletine teslim edilecek.

  c) Ekonomik Hükümler:
  - Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  - Tüm demiryolları ve donanma gücü İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak, gemiler limanlarda tutuklu kalacak.
  - Silah, cephane ve orduya ait tüm mallar İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak.
  - Yer altı ve yerüstü zenginlik kaynakları İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak.
  - Ülkenin ihtiyaç fazlası kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarıya satılmayacak.

  Mondros Antlaşması'nın Sonuçları:
  - Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  - İttihat ve Terakki Partisi, adını Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir.
  - Ermeniler korumaya alınmış ve doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır (24.madde).
  - Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmıştır.
  - İlk olarak İngilizler Musul'u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş'a girmişlerdir.
  - İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir.turkeyarena.net (13 kasım 1918).
  - İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
  - Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.
  - M.Kemal Suriye-Filistin Cephesi'nde iken, yabancı işgaline açık bırakan maddelere tepki göstermiştir.
  - İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu'nu ve VII.Ordu Karargâhı'nı kaldırmış, M.Kemal'i Harbiye Nezareti'ne almıştır.

  Not: İngiltere, Mondros'tan sonra işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş'ı Paris Barış Konferansı'nda, Fransa'ya bırakmıştır.

  Mondros Mütarekesinin Önemi:
  1-Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine teslim olmuştur.
  2-Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  3-Gizli antlaşmaların uygulama safhası başlamıştır.
  4-Milli cemiyetler kurulmuştur.
  5-Mütarekeyi imzalayan Rauf Orbay gözden düşmüştür.
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 26 Ekim 2016

 2. Nisamsın Guest

  Mondros mütarekesi 30 Ekim 1918 de imzalanmış bir antlaşmadır.
   
  Moderatör tarafından son düzenleme: 26 Ekim 2016
 3. misafir Guest

  Şaka yapıyorsun biz bilmiyoz sanki
   
  Moderatör tarafından son düzenleme: 19 Ekim 2017

Sayfayı Paylaş