Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
  Mondros Mütarekesi; 30 Ekim 1918’de Osmanlı adına bahriye nazırı Rauf Orbay ile; İtilaf devletleri adına İngiliz amirali Caltrop arasında Limni Adasının Mondros Limanında Agamemnon Zırhlısında imzalanmıştır.


  Nedenleri:
  • Wilson İlkeleri'ne güvenilmesi.
  • Bulgaristan'ın I.Dünya Savaşı'ndan çekilmesi.
  • Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri'nden ateşkes yapılmasını istemiştir.
  • Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması
  • Güney cephelerinin çökmesi
  • Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk etmesi sonucunda başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.
  a) Osmanlı Devleti'nin Egemenliğini Kısıtlayan Hükümler:
  • Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  • İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
  • Vilâyât-ı Sitte'de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
  • Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri'nin kontrolüne verilecek.
  b) Askeri Hükümler:
  • Güvenliği sağlayacak askerden fazlası terhis edilecek.
  • İtilaf Devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakılacak.
  • Türk askerleri İtilaf Devletleri'nin kontrolünde kalacak.
  • Hicaz, Yemen, Suriye, Irak ve Trablusgarp'taki Türk subay ve askerler en yakın İtilaf devletine teslim edilecek.
  c) Ekonomik Hükümler:
  • Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  • Tüm demiryolları ve donanma gücü İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak, gemiler limanlarda tutuklu kalacak.
  • Silah, cephane ve orduya ait tüm mallar İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak.
  • Yer altı ve yerüstü zenginlik kaynakları İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak.
  • Ülkenin ihtiyaç fazlası kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarıya satılmayacak.
  Mondros Antlaşması'nın Sonuçları:
  • Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  • İttihat ve Terakki Partisi, adını Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir.
  • Ermeniler korumaya alınmış ve doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır (24.madde).
  • Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmıştır.
  • İlk olarak İngilizler Musul'u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş'a girmişlerdir.
  • İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir (13 kasım 1918).
  • İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
  • Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.
  • M.Kemal Suriye-Filistin Cephesi'nde iken, yabancı işgaline açık bırakan maddelere tepki göstermiştir.
  • İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu'nu ve VII.Ordu Karargâhı'nı kaldırmış, M.Kemal'i Harbiye Nezareti'ne almıştır.
  Not: İngiltere, Mondros'tan sonra işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş'ı Paris Barış Konferansı'nda, Fransa'ya bırakmıştır.

  Mondros Mütarekesinin Önemi:
  1-Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine teslim olmuştur.
  2-Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  3-Gizli antlaşmaların uygulama safhası başlamıştır.
  4-Milli cemiyetler kurulmuştur.turkeyarena.com
  5-Mütarekeyi imzalayan Rauf Orbay gözden düşmüştür.
   


Sayfayı Paylaş