Misali Baba (Gül Baba) Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 9 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Misali Baba (Gül Baba) Kim? Kısaca Hayatı

  Anadolu’da yetişen meşhûr velilerden. Misali Baba ve Gül Baba lakaplarıyla tanınmıştır. On yedinci asırda yaşamıştır. Osmanlı Sultanlarından Dördüncü Murad Hanla görüşmüştür. Bağdat seferi sırasında ziyaretine gelen Sultana kış mevsiminde koynundan, açılmış taze bir gül çıkarıp vermesi sebebiyle, Gül Baba lakabı ile anılmıştır. Kabri, Niğde’nin dokuz kilometre kuzeyinde bulunan Güllüce köyündedir. Bu köy, ismini onun isminden almıştır.

  Misali Baba’nın vefatından sonra da çok kerameti görülmüştür. Kabrini ziyaret edip onu vesile ederek dua edenler bereketlerine kavuşmuştur. Yakınındaki veli kabirlerinden birinin yanında bulunan bir taş çevredeki köyden bir kimse tarafından alınıp götürülmüştü. Sabahleyin taşın tekrar yerinde olduğu görülmüştür. Birkaç defa götürülmüş ve aynı taş tekrar yerine dönmüştür.

  Misali Baba’nın kabri üzerinde türbe yoktur. Kabrinin çevresinde dergahının kalıntıları ve biri kubbeli biri de düz damla örtülü iki türbe vardır. Talebelerine veya yakınlarına aid olan bu türbelerden başka yine kabri çevresinde başka veli kabirleri de vardır.

  Yakınındaki kubbeli türbede talebeleri olduğu rivayet edilen ve çok kerametleri görülen iki veli kabri bulunur. Aynı türbenin çilehane bölümünde bir kabir daha bulunmaktadır. Bu türbenin kapısının önünde birinin isminin Şeyh Ahmed olduğu rivayet edilen iki evliyanın kabri vardır. Bu kubbeli türbeyi Niğde’nin Adırmusun köyünden Halil Ağa adında bir kimsenin yaptırdığı nakledilir. Rivayete göre Halil Ağa, rüyasında bir zat görür. Bu zat; “Güllüce köyünde bir kulübe içinde kabri olan velilerin üzerine türbe yaptır.” der. Bunun üzerine bu türbeyi yaptırır. Deli olan kimselerin bu türbede birkaç gece yatırılıp şifaya kavuştuğu çok görülmüştür. Bu sebeple halk arasında; “Uyuz olan ılıcaya, deli olan Güllüce’ye.” sözü meşhurdur.

  Üzeri düz damla örtülü türbede başka kabirler vardır. Bu kabirlerden biri beşik şeklindedir.

  Misali Baba’nın kabri üzerine defalarca türbe yapılmak istenmiş, ancak yapılan kısımların her sabah yıkıldığı görülmüştür. Bu zâtın, üzerine türbe istemediği kanaatına varılarak bundan vazgeçilmiştir.

  Yakınındaki kubbeli türbede misâfirlerin aydınlanması için konulan gaz lambaları ve gaz yağı bir gece biri tarafından çalınmak istenmiştir. Bunları türbeden alıp gitmek isteyen kimse, türbenin kapısının âniden kapandığını görmüş, ne kadar açmak istediyse açamamıştır. Aldığı şeyleri yerine koyunca kapı açılmış, tekrar alıp çıkmak istediğinde, kapı yine kapanmıştır. Bir türlü açılmadığını görünce, yaptığına pişman olup aldığı şeyleri yerine koyarak tövbe etmiş. Sonunda kapı açılmış ve çıkıp gitmiştir.

  Misali Baba’nın ve çevresindeki velilerin geceleri beyaz elbiselerle kabristanda dolaştıkları ve namaz kıldıkları çok görülmüştür. Kabri başında devamlı ziyaretçi görülür. Bu ziyaretçiler zaman zaman Misali Baba’nın tekkesi civarında Allahü teala için adak kesip, sevâbını Misali Baba ile orada yatan evliyânın, mevtânın rûhlarına hediye etmek için fakirlere dağıtırlar.
   


Sayfayı Paylaş