Miraç Kandili İçin Okunacak Dualar

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve EmRe tarafından 27 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Miraç Gecesi için Okuyabileceğimiz Özel Dualar

  Bu gece, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamina gelen bu mubarek Miraç Gecesinde yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve ALLAH Teâlâ’nın biz kullarına olan ikram ve izzetinin bol olacağına inanarak, bu şuur ve idrak içerisinde Miraç Gecesi ve gündüzünü ihya etmeliyiz.

  • Salat ü selam okumak. Peygamber Efendimiz (asm)'a hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selam okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resulellah" demeliyiz.

  • Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Miraç gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Miraç Kandili, ilahi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, O'nun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gece, kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, dinimiz hakkında sağlıklı ve doğru bilgimizin artması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanıdır. Tevbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir, tevbe ruhu arındırmanın en güzel yollarından biridir.

  • Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır. Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namaza niyet: "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

  Namazdan sonra: 4 Fâtiha-i şerîfe, 100 defa: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 İstiğfâr-ı şerîf, 100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.

  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

  • Kur'an-ı Kerim okumalı, dinlenilmeli ve ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'ın, ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin, meşayıhımızın, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın ve hocalarımızın… Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Bir düşünelim! Bu akşam biz ölmüş olsaydık, kabirde olmuş olsaydık. Bize akrabalarımız, yakınlarımız, dostlarımız tarafından ne yapılmasını beklerdik. Biz de aynısını yapalım ki bize de arkamızdan gelenler yapsınlar!…

  • Bütün Müslümanların mağfiret-i ilahiyyeye, maddi ve manevi bütün hayırlara, bereketlere nail olmaları, yeryüzünden zulüm ve küfrün kalkıp İslam'ın hakim olması için de içtenlikle bol bol dua etmeliyiz: "Ya Rabbi! Kulluk borcu olarak ve sırf ilahi rızanı kazanmak niyeti ile bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Cümlemizi rahmetine gark eyle. Afv ü mağfiretine nail eyle. Cemalinle ve Firdevs Cennetinle müşerref eyle. Cehennemden uzak eyle. Dünya ve Ahiretimizi mamur eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin! Ya Rabbe'l-alemin ve ya erhame'r-rahimin."

  • Miraç gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ'dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Bir düşünelim! Biz ölmüş olsaydık, kabirde olmuş olsaydık. Bize akrabalarımız, yakınlarımız, dostlarımız tarafından ne yapılmasını beklerdik. Biz de aynısını yapalım ki bize de arkamızdan gelenler yapsınlar!…

  • Diğer kutlu zamanlar gibi Miraç Gecesi de, geçici hevesler ve sonu gelmez emeller peşinde bir koşuşturma içerisinde geçen hayatımızda bize bir soluklanma, durup düşünme, iç dünyamıza dönüp geçmişimizin bir muhasebesini yapma fırsatı sunar.

  Şimdi bize düşen, bu gecede nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapmaktır. Hayatımızın hesabını yaparak kârımızın ve zararımızın bilançosunu çıkarmaktır. Hangimizin elinde bir sene daha yaşayacağımıza dair bir garanti vardır. Ölümü akıllarından bile geçirmeyen milyonlarca kişi, bu geçen bir sene içinde dünya denilen yerden ahirete intikal etti. Bizler de biliyoruz ki, ömür sermayemiz her geçen gün bitmekte, buna karşılık birçoklarımızın günahları artmaktadır.

  İşte her gün artan günah yükünden kurtulmak için ALLAH'ın bizlere bahşettiği Miraç Gecesi lütfundan istifade edelim. Böyle gün ve geceleri ganimet bilelim. ALLAH'ın açık olan tevbe kapısına iltica edelim. Geliniz hep beraber, şu mübarek gecede nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapalım. Bir yıllık kâr ve zararımızın bilançosunu çıkaralım.

  Son günlerinde bulunduğumuz Receb ayının kıymetini bilelim. Receb ALLAH Teâlâ'nın ayıdır. Günahları bağışlar. Enes b. Malik (ra) den rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm), Receb ayına girdiği zaman:

  اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

  "ALLAHümme bârik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. = Ey ALLAH'ım! Receb ve Şaban ayını bize mubarek kıl. Ve bizi Ramazana ulaştır." diye dua ederlerdi. [Taberani, el-Mucemu'l-Evsat, No:3951, 4/558; Beyhaki, Şuabu'l-Îman, Sıyam:23, No:3815; 3/375]
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Kulun Rabbi İle Konuşması: Dua

  Miraç’la gelen üçüncü hediyemiz Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. Bu ayetler iman esaslarını ve ilâhi duaları içermektedir. “Âmenerrasulü” ile başlayan bu iki ayet, Yüce Rabbimiz’in bu ümmete özel ikramıdır. Bu ümmete gücünün üstünde yük yüklenmemiş ve ibadet emredilmemiştir. Ayrıca bu ümmetin unutarak veya yanılarak yaptığı kusurları affedilmiştir.

  Rasulullah (s.a.s) Efendimiz bu ayetlerin, kendisine Arş’ın altındaki bir hazineden verildiğini, onların daha önceki hiçbir peygambere verilmediğini belirtmiştir. (Ahmed, Hakim, Beyhakî, vd.) Bu ayetleri gece okumak tavsiye edilmiştir. Bu ayette yapılan duaların Allah tarafından kabul edildiği müjdelenmiştir. Onların okunduğu evde şeytanın duramayacağı belirtilmiştir. Rasulullah (s.a.s) Efendimiz bu ayetlerin hem Kur’an, hem dua, hem salât /rahmet olduğunu bildirmiştir. Onları okuyanı cennete götüreceğini ve Yüce Rahman’ı razı edeceğini müjdelemiştir. Bu iki ayetin öğrenilmesi, hanım ve çocuklara öğretilmesi tavsiye edilmiştir. (Bkz: Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensûr; İbnu Kesir, Tefsir) Kulun samimi olarak yaptığı dua ile Rabbi arasında hiçbir perde yoktur. Gönülden gelen niyazlar hemen ilâhi huzura ulaşır; Yüce Mevlâ, kulu için en hayırlı olacak şekilde dualarına karşılık verir. Yeter ki kul, isterken gafil olmasın, istemekten usanmasın.
   
 3. EmRe Well-Known Member

  Miraç Kandili için Dua

  Yüce Allahım, Kainatin sahibi ve tek hakimi. Kalpleri dilediği yöne çeviren. Ezeli ve ebedi olan. Nice azizleri rezil, nice rezilleri aziz eyleyen. Kendisinden başka tapılmaya lâyık eşi ve benzeri olmayan Mevlâm...

  Bu mübarek Miraç Kandilinde Sana geldik. El açıp tevbe etmeye, Sen'den afv ve mağfiret dilemeye geldik. Sana inandık, Sana güvendik, Sana dayandık. Senden başka sığınacağımız yok Ya Rabbim...

  Sen vermesen biz açız. Sen vermesen biz sususuz. Sen vermesen biz çıplağız. Sen lütfetmesen bir nefes bile alamayız. Bizden hiçbir şeyi esirgemeyen Yüce Allahım, rahmet ve merhametini bizden esirgemeyeceğin ümidi ile Sana yalvarıp bizleri bağışlamanı istiyor, diliyoruz.

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; mahzun iken lütfunla sevindirip huzuruna aldığın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine, İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; Mescid-i Aksâ'da namaz kılan bütün Peygamber (a.s)'lerin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in gök katlarında karşılaştığı bütün Peygamber (a.s)'lerin ve gök katlarında sana ibadet eden bütün melaikelerin Sana duymuş oldukları saygı, itaat ve muhabbet ile ibadetlerinin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; zaman ve mekandan münezzeh olarak huzuruna aldığında Sen'i gören gözlerin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; hiçbir beşere görmek nasip olmadığı halde, Sevgili Peygamberimiz'e nasip ettiğin Cennet-i Âlâ'nın ve dört büyük meleğin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; bizlere de miraç olarak lütfettiğin, farz kıldığın mübarek beş vakit namazın yüzü suyu hürmetine;

  Ümmet-i Muhammed-i ve bütün mü'minleri; Affeyle, bağışla. Miraç kandilimizi mübarek ve hayırlara vesile eyle. Ölmüşlerimize rahmet, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Her türlü kötülerden ve kötülüklerden muhafaza eyle. Hidayete erdir, bizleri doğru yola ilet. Bizlerden hayırlı ve salih nesiller gelmesini nasip eyle. Rahmetinin içine koy, bereketlerini üzerimize indir. Bizleri sevdiğin kullar arasına al. Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Sevdiklerini ve dostlarını, bizlere bu dünyada ve ahirette dost, arkadaş ve komşu eyle. Huzur-u İlâhi'ne bizleri kara yüzle çıkarıp rezil rüsvay eyleme. Bizleri yarattıklarının ve mahlukatın, nefis ve şehvetimizin kötülüklerinden koru.

  Rabbim! bizler senin Cennet-i Âlâ'na talibiz. Ümmet-i Muhammed'i ve bu sitedeki kardeşlerimi Cennet'inde buluştur. Cehennem'inden azat eyle, bağışla. Son nefesimizde kelime-i şehadet ve iman ile çene kapamayı nasip eyle. Hayatın ve ölümün kötülüklerinden ve fitnesinden, kabir azabından, kıyamet ve mahşer günlerinin dehşet ve sıkıntılarından bizleri koru. Tevbelerimizi, nasuh tevbesi olarak kabul eyleyip bizleri afv ve mağfiret eyle. Bizleri vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı ve hayırlı insanlar eyle. Başımıza; kalbi, Senin aşkınla çarpan imanlı ve vicdanlı yöneticiler, idareciler, hakimler nasip eyle.

  Zulüm altında inleyen müslüman din kardeşlerimize yardım ve inayet eyle. Zalimlere hidayet ve müslüman olmayı nasip eyle. Hidayeti kabul etmemekte direnenleri Kahhar İsm-i Şerif'in ile kahr-ul perişan eyle..

  Sevgili Peygamberimiz'in Sen'den istemiş olduğu her türlü iyi şeyleri biz de istiyoruz Rabbim. Lütfeyle.

  Sana sığınmış olduklarından, biz de Sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle.

  Amin. Elhamdu lillahi Rabb'il alemin. Vessalatu vesselamu alel murselin. Velhamdu lillahi Rabb'il alemin El Fatiha...
   

Sayfayı Paylaş