Miraç Gecesinde Yapılacak Dua

Konusu 'Dini Günler' forumundadır ve EmRe tarafından 26 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Miraç gecesinden namazdan sonra yapılacak dualar ve miraç gecesi duası

  Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır. Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namaza niyet: "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

  Namazdan sonra: 4 Fâtiha-i şerîfe, 100 defa: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 İstiğfâr-ı şerîf, 100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.

  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

  Miraç gecesi duası


  Yüce Allahım, Kâinatin sahibi ve tek hakimi. Kalpleri dilediği yöne çeviren. Ezeli ve ebedî olan. Nice azizleri rezil, nice rezilleri aziz eyleyen. Kendisinden başka tapılmaya lâyık eşi ve benzeri olmayan Mevlâm...

  Bu mübarek Miraç Kandilinde Sana geldik. El açıp tevbe etmeye, Sen'den afv ve mağfiret dilemeye geldik. Sana inandık, Sana güvendik, Sana dayandık. Senden başka sığınacağımız yok Ya Rabbim...

  Sen vermesen biz açız. Sen vermesen biz sususuz. Sen vermesen biz çıplağız. Sen lütfetmesen bir nefes bile alamayız. Bizden hiçbir şeyi esirgemeyen Yüce Allahım, rahmet ve merhametini bizden esirgemeyeceğin ümidi ile Sana yalvarıp bizleri bağışlamanı istiyor, diliyoruz.

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; mahzun iken lütfunla sevindirip huzuruna aldığın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine, İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; Mescid-i Aksâ'da namaz kılan bütün Peygamber (A.S.)'lerin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; Sevgili Peygamberimiz (S.A.V)'in gök katlarında karşılaştığı bütün Peygamber (A.S.)'lerin ve gök katlarında sana ibadet eden bütün melâikelerin Sana duymuş oldukları saygı, itaat ve muhabbet ile ibadetlerinin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; zaman ve mekândan münezzeh olarak huzuruna aldığında Sen'i gören gözlerin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; hiçbir beşere görmek nasip olmadığı halde, Sevgili Peygamberimiz'e nasip ettiğin Cennet-i Âlâ'nın ve dört büyük meleğin yüzü suyu hürmetine,

  İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede; bizlere de miraç olarak lütfettiğin, farz kıldığın mübarek beş vakit namazın yüzü suyu hürmetine;

  Ümmet-i Muhammed-i ve bütün mü'minleri;

  Affeyle, bağışla. Miraç kandilimizi mübarek ve hayırlara vesile eyle. Ölmüşlerimize rahmet, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Her türlü kötülerden ve kötülüklerden muhafaza eyle. Hidayete erdir, bizleri doğru yola ilet. Bizlerden hayırlı ve salih nesiller gelmesini nasip eyle. Rahmetinin içine koy, bereketlerini üzerimize indir. Bizleri sevdiğin kullar arasına al. Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Sevdiklerini ve dostlarını, bizlere bu dünyada ve ahirette dost, arkadaş ve komşu eyle. Huzur-u İlâhi'ne bizleri kara yüzle çıkarıp rezil rüsvay eyleme. Bizleri yarattıklarının ve mahlukatın, nefis ve şehvetimizin kötülüklerinden koru.

  Rabbim! bizler senin Cennet-i Âlâ'na talibiz. Ümmet-i Muhammed'i ve bu sitedeki kardeşlerimi Cennet'inde buluştur. Cehennem'inden azat eyle, bağışla. Son nefesimizde kelime-i şehadet ve iman ile çene kapamayı nasip eyle. Hayatın ve ölümün kötülüklerinden ve fitnesinden, kabir azabından, kıyamet ve mahşer günlerinin dehşet ve sıkıntılarından bizleri koru. Tevbelerimizi, nasuh tevbesi olarak kabul eyleyip bizleri afv ve mağfiret eyle. Bizleri vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı ve hayırlı insanlar eyle. Başımıza; kalbi, Senin aşkınla çarpan imanlı ve vicdanlı yöneticiler, idareciler, hakimler nasip eyle.

  Zulüm altında inleyen müslüman din kardeşlerimize yardım ve inayet eyle. Zalimlere hidayet ve müslüman olmayı nasip eyle. Hidayeti kabul etmemekte direnenleri Kahhar İsm-i Şerif'in ile kahr-ul perişan eyle..

  Sevgili Peygamberimiz'in Sen'den istemiş olduğu her türlü iyi şeyleri biz de istiyoruz Rabbim. Lütfeyle.

  Sana sığınmış olduklarından, biz de Sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle.

  Amin. Elhamdu lillâhi Rabb'il alemin. Vessalatu vesselamu alel murselin. Velhamdu lillâhi Rabb'il alemin El Fatiha...
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Miraç Kandili duası

  Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

  Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

  Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

  1- Ya İlahel Alemin!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  2- Ey Çaresizler Çaresi!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

  3- Ya RAB!

  Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

  4- Ey Günahları Bağışlayan!

  Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

  5- Ey Kendisine Yükselen Elleri Boş Çevirmeyen!

  Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep 'Gelin, gelin' diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur 'Biz de geldik' diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!

  Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.. Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!

  Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

  6- Ey talihsizlerin sığınağı, Ey acizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi ve Ey yolda kalmışların yol göstereni!

  Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık, havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış...

  Hacet Namazı Nedir? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

  İşte böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.

  7- Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı!

  Şu mübarek gecede binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki!

  Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.

  8- Ey yüceler yücesi!

  Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.

  9- Ey RAB!

  Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın ismi var sadece; adalet "sayyâd-ı bîinsaf"ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç dane gibi bir şey; vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.

  Bütün bunlara rağmen ya Rab! Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs'atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

  Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.

  10- Ey RAB!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.

  11- Ey affı tecziyesinin önünde ahmet tahtının Sultanı!

  Bu mukaddes miraç gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

  Ey Yüceler Yücesi!

  Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Muallâ aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..

  Amin amin amin

  Velhamdü lillahi Rabbil aleminel-fatiha
   

Sayfayı Paylaş