Mimar Sinan'ın Yaptığı En Güzel İşler

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 30 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  [​IMG]

  Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.

  Mimar Sinanın yaptığı Camiler


  1- İstanbul Süleymâniye Câmii,
  2- İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  3- Haseki Camii,
  4- Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  5- Mihrimah Sultan Câmii - Üsküdar’da, iskelede
  6- Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
  7- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  8- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
  9- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  10- Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  11- Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
  12- Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  13- Kara Camii - Sofya
  14- Kazasker İvaz Efendi Camii
  15- Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
  16- Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  17- Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  18- Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
  19- Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
  20- Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
  21- Drağman Yunus Camii
  22- Gazi Ahmet Paşa Camii
  23- Hadım İbrahim Paşa Camii
  24- Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  25- Molla Çelebi Camii
  26- Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
  27- Piyale Paşa Camii
  28- Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  29- Selimiye Camii - Edirne
  30- Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  31- Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  32- İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
  33- Şah Sultan Camii - Eyüp
  34- Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  35- Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
  36- Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
  37- Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
  38- Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
  39- Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
  40- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
  41- Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
  42- İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
  43- Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  44- Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  45- Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
  46- Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  47- Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
  48- Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  49- Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
  50- Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  51- Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  52- Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
  53- Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  54- Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
  55- Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  56- Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
  57- Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
  58- Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
  59- Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
  60- Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
  61- Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
  62- Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
  63- Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
  64- Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
  65- Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
  66- Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
  67- Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
  68- Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
  69- Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
  70- Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
  71- Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  72- Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
  73- Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
  74- Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
  75- Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  76- Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
  77- Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
  78- Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  79- Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
  80- Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
  81- Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  82- Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
  83- Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
  84- Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
  85- Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
  86- Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
  87- Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
  88- Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
  89- Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
  90- Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
  91- Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
  92- Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

  Mimar Sinanın yaptığı Medreseler


  1- Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
  2- Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
  3- Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
  4- Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
  5- Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
  6- Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
  7- Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
  8- Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  9- Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
  10- Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  11- Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
  12- MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
  13- MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
  14- Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
  15- Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  16- Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
  17- Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
  18- İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  19- Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
  20- İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
  21- Kasım Paşa Medresesi,
  22- Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
  23- Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
  24- Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
  25- İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
  26- Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
  27- Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
  28- Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
  29- Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
  30- Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
  31- Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
  32- Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
  33- Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
  34- Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
  35- Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
  36- Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
  37- Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
  38- Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
  39- Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
  40- Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  41- Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
  42- Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
  43- Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
  44- Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
  45- Karcı Süleyman Bey Medresesi,
  46- Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
  47- Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
  48- Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  49- Kirmasti Medresesi,
  50- Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
  51- Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
  52- Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
  53- Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
  54- Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
  55- Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

  Mimar Sinanın yaptığı Külliyeler


  1- Haseki Külliyesi
  2- Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

  Mimar Sinanın yaptığı Dârülkurrâlar


  1- Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da),
  2- Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
  3- Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
  4- Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
  5- Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
  6- Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
  7- Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

  Mimar Sinanın yaptığı Türbeler


  1- Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
  2- Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
  3- Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
  4- Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
  5- Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
  6- SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
  7- Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
  8- ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
  9- Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
  10- Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  11- MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
  12- Çocukları için inşâ ettiği türbe,
  13- Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  14- Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
  15- Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  16- Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
  17- Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
  18- Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  19- Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
  20- Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

  Mimar Sinanın yaptığı İmâretler


  1- Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
  2- Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
  3- Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
  4- Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
  5- SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
  6- SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
  7- Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
  8- SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
  9- Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
  10- Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
  11- Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
  12- Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
  13- Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
  14- MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
  15- MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
  16- Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de),
  17- MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

  Mimar Sinanın yaptığı Dârüşşifâlar

  1- Sultan Süleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
  2- Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
  3- Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

  Mimar Sinanın yaptığı Su Yolları Kemerleri


  1- Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
  2- Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
  3- Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),
  4- Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
  5- Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
  6- Kırık Kemer

  Mimar Sinanın yaptığı Köprüler


  1- Büyük çekmece Köprüsü,
  2- Silivri Köprüsü,
  3- Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
  4- Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
  5- Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
  6- Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
  7- MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
  8- Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).
  9- Drina Köprüsü
  10- Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

  Mimar Sinanın yaptığı Kervansaraylar


  1- Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
  2- Kervansaray (Büyükçekmece’de),
  3- RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
  4- KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
  5- Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
  6- Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
  7- Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
  8- Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
  9- Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
  10- Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
  11- Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
  12- Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
  13- RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
  14- Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
  15- Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
  16- MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
  17- Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
  18- RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
  19- Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
  20- İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

  Mimar Sinanın yaptığı Saraylar


  1- Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
  2- Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
  3- Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
  4- Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
  5- Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
  6- İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  7- Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
  8- Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
  9- Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
  10- İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
  11- Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
  12- Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
  13- MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
  14- Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
  15- MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
  16- Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
  17- Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
  18- Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
  19- Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
  20- Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
  21- AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  22- Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
  23- Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
  24- SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  25- Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
  26- Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
  27- MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
  28- Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
  29- Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
  30- AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
  31- AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
  32- AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
  33- Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
  34- MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
  35- Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
  36- Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

  Mimar Sinanın yaptığı Mahzenler

  1- Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
  2- Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
  3- Anbar (sarayda),
  4- Anbar (Has Bahçe Yalısında),
  5- Mutbak ve kiler (sarayda),
  6- Mahzen (Unkapanı’nda),
  7- İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
  8- Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

  Mimar Sinanın yaptığı Hamamlar


  1- Sultan Süleymân Hamamı (İstanbul’da),
  2- Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de),
  3- Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
  4- Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
  5- Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
  6- Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
  7- Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
  8- Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
  9- Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
  10- Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
  11- Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
  12- Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
  13- MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
  14- MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de),
  15- Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
  16- İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
  17- Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
  18- Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
  19- Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
  20- Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
  21- Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
  22- Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
  23- Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
  24- Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
  25- Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
  26- Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
  27- Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
  28- Hamam (Çatalca’da),
  29- RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
  30- Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
  31- Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
  32- Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
  33- Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
  34- Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
  35- Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
  36- İskender Paşa Hamamı,
  37- Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
  38- Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
  39- Beykoz Hamamı,
  40- Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
  41- Hamam (Eyüp’te),
  42- Dere Hamamı (Eyüp’te),
  43- Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
  44- Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
  45- HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
  46- Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
  47- Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
  48- Vâlide Sultan Hamamı (Üsküdar’da)
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 17 Ekim 2016

Sayfayı Paylaş