Mimar Sinan'ın Yaptığı Camiler Ve Özellikleri

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 9 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  [​IMG]

  Mimar Sinan veya Koca Mi'mar Sinan Ağa (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan), (d. 29 Mayıs 1489, Ağırnas - ö. 17 Temmuz 1588, İstanbul)


  Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Mimar Sinan, dünyanın en büyük yapı sanatçılarından birisidir. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir.

  Mimar Sinan 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir.

  Mimar Sinan'ın Yaptığı Camilerin Özellikleri

  Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklid etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiştir. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu hesap dikkati çeker.

  Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

  Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.

  Yaptırdığı en önemli camiler şunlardır:

  Selimiye Camii –Edirne: Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii, gerek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli baş yapıtlarından biridir.

  İstanbul Süleymaniye Camii: Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

  İstanbul Şehzadebaşı Camii: İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Saruhan valisi iken 1543′de 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmıştır. 18,42 metrelik kubbesi 4 büyük yarım kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu 12 sütunda 16 kubbelidir. İkişer şerefeli çift minaresi vardır. İmaret ve medrese, tabhane, türbeler cami bahçesinde ve arka sokaktadır.

  Haseki Camii: Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı:Mihrimah Sultan Camii İstanbul’un Edirnekapı semtinde surların hemen yanında bulunan cami Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yılları yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe, hamamları vardır. 37 m yükseklikteki kubbe üçer kemere yaslanır, yanlarda ikişer sütun, sağ ve solda 3 kubbe ve mahfelleri bulunur. Mihrap ve minber taş işçiliğiyle yapılmıştır.
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 17 Ekim 2016

 2. Seçkin Well-Known Member

  Mimar Sinanın Yaptığı Tüm Camilerin Listesi

  1- İstanbul Süleymâniye Câmii,
  2- İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  3- Haseki Camii,
  4- Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  5- Mihrimah Sultan Câmii - Üsküdar’da, iskelede
  6- Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
  7- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  8- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
  9- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  10- Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  11- Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
  12- Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  13- Kara Camii - Sofya
  14- Kazasker İvaz Efendi Camii
  15- Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
  16- Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  17- Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  18- Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
  19- Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
  20- Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
  21- Drağman Yunus Camii
  22- Gazi Ahmet Paşa Camii
  23- Hadım İbrahim Paşa Camii
  24- Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  25- Molla Çelebi Camii
  26- Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
  27- Piyale Paşa Camii
  28- Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  29- Selimiye Camii - Edirne
  30- Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  31- Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  32- İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
  33- Şah Sultan Camii - Eyüp
  34- Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  35- Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
  36- Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
  37- Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
  38- Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
  39- Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
  40- Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
  41- Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
  42- İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
  43- Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  44- Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  45- Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
  46- Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  47- Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
  48- Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  49- Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
  50- Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  51- Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  52- Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
  53- Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  54- Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
  55- Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  56- Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
  57- Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
  58- Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
  59- Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
  60- Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
  61- Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
  62- Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
  63- Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
  64- Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
  65- Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
  66- Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
  67- Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
  68- Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
  69- Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
  70- Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
  71- Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  72- Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
  73- Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
  74- Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
  75- Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  76- Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
  77- Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
  78- Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  79- Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
  80- Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
  81- Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  82- Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
  83- Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
  84- Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
  85- Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
  86- Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
  87- Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
  88- Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
  89- Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
  90- Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
  91- Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
  92- Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).
   

Sayfayı Paylaş