Milliyetçilik İlkesi Hakkında Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 28 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Milliyetçilik İlkesi Hakkında Bilgi
  Bu ilkenin kökeni Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde ortaya çıkan batılılaşma hareketlerine dayanır. Bu hareketlere tepki olarak beliren Milliyetçilik düşüncesinin aydın kesimdeki savunucuları arasında Mustafa Kemal'de vardı. Özellikle, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi yazarların düşüncelerini benimseyen Atatürk'ün, tarihsel gerçeklerden kaynaklanan şu sözleri o dönemi yansıtır. "Özellikle bizim ulusumuz, ulusal anlayışa sırt çevirmenin çok acı cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli topluluklar, hep ulusal ilkelere sarılarak, ulusçu ilkenin gücüne dayanarak kendilerini kurtardılar.

  Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi ulusal kişilik ve benlik duygusunun ifadesidir. Bir ulusun diğer uluslara bakarak, doğal ve kazanılmış özel karakterlere sahip olması, diğer uluslardan farklı bir varlık meydana getirmesi, genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması anlayışına milliyetçilik ilkesi denir.

  "Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür" derken de ön plana çıkarılan Ulus kavramıdır. Bu kavram her koşulda vurgulanmış, tüm eylemlerde ulus dayanak alınarak, sonuç-başarı ulusa mal edilmiş, odak noktası olarak "Ulus" kavramı benimsenmiştir.

  Atatürk'ün Milliyetçiliği aynı zamanda geniş bir hoşgörüye de sahiptir.

  Atatürk'e göre millet; geçmişte beraber yaşamış, gelecekte de beraber yaşama düşüncesi taşıyan aynı vatana, dile, kültüre ve duyguya sahip olan insanların oluşturdukları topluluktur.turkeyarena.net Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin esasında, “kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleri” vardır. Atatürk'e göre kendini Türk olarak gören herkes Türk'tür. Yine Anayasa'da da “Türkiye devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür ifadesi vardır.

  Atatürk Milliyetçiliğinin Başlıca Nitelikleri
  1.Akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, yüceltici, insani ve barışçıdır.
  2.Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul eder.
  3.Ayırıcı değil, birleştiricidir. inanç özgürlüğüne saygılıdır.
  4.Türk milletinin manevi değerlerine (dil, tarih, kültür) sahip çıkmayı öngörür.
  5.Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmayı ve varlığını yükseltmeyi amaçlar.

  Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1-Milli bir Türk devletinin kurulması
  2.TBMMnin açılması
  3.İzmirde Milli İktisat Kongresinin toplanması
  4.Kapitülasyonların kaldırılması
  5.Kabotaj Kanununun çıkarılması
  6.Türk Tarih Kurumunun kurulması
  7.Türk Dil Kurumunun kurulması
  8.Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
  9.Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe okutulması
  10.Yabancı işletmelerin satın alınması
  11.Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması
  12.Reji idaresinin (tütün tekeli) yabancılardan satın alınması
  13.Yerli tüccarın yabancı tüccarlara karşı korunması için gümrük vergilerinin yükseltilmesi

  Milliyetçiliğin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1. Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır.
  2. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır.
  3.Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından korumuş, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
   


Sayfayı Paylaş