Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileridir

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileridir
  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  Mavri Mira
  1-Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu
  2-Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlıyordu. (megale idea)
  3-Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı

  Pontus Rum Cemiyeti
  1-1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde kuruldu
  2-Batum’dan Sinop’a kadar uzanan ve merkezi Samsun veya Trabzon olabilecek bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.

  Açıklama: MÖ281’de kurulan Pontus Devleti’ni MS 63’de Romalılar yıktı. 1204’de tekrar kurulan Pontus Devleti’ni 1461’de Fatih yıktı.

  Kardos Cemiyeti
  1-Bu cemiyet Rum göçmenlerine yardımcı olmak görüntüsü altında Pontus Cemiyetine yardımcı oluyordu.

  Etnik-i Eterya Cemiyeti
  1-Bu cemiyet bağımsız Yunanistan’ı oluşturmak için 1814 yılında Filiki Eterya adıyla kurulmuştur.
  2-I. Dünya Savaşından sonra ise Yunanistan’ı büyütmek ve Bizans Devletini kurmak için çalıştı

  Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri
  1-Doğu Anadolu toprakları, Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için çalıştılar.

  Makabi-Alyans İsrailit Cemiyetleri
  1-Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır.
  2-Ekonomik çıkarlarının korunması ön planda olmuştur.

  Rum-Ermeni Birlik Komitesi
  1-Rum ve Ermeni cemiyetleri arasındaki koordinasyonu sağladı.

  Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  Kürt Teali Cemiyeti

  - İngilizlerin yardımıyla Seyit Abdülkadir tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Cemiyet, İngilizlerden destek ve yardım alıyordu.
  - Wilson İlkeleri’nden yararlanarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Kürt Devleti kurmak amaçlanmıştır.
  - Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddetmiştir.

  İslam Teali Cemiyeti
  - Merkezleri İstanbul’dur. Konya ve çevresinde de yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır.
  - Ülkenin kurtuluşunu hilafet ve saltanatta görmüşlerdir.
  - Ümmetçilik düşüncesini savunmuşlardır.
  - Anadolu’daki Milli Mücadele’yi engellemek için İstanbul’daki bazı müderrisler tarafından kurulmuştur.

  Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  - Merkezleri İstanbul’dur.
  - İttihat ve Terakki karşıtlarından oluşmuştur.
  - Padişaha bağlılığı savunmuşlardır.Vatanın kurtuluşunun, padişahın ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan bir cemiyettir.
  - Meşrutiyet ve demokrasi ilkelerine bağlı siyaset takip etmişlerdir.
  - Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile işbirliği yapmıştır.turkeyarena.net
  - İngilizlerden maddi destek görmüştür.

  Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  - Merkezi İstanbul’dur.
  - 1911’de İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı olanlar tarafından kurulmuştur.
  - Anadolu’daki Kurtuluş Hareketini İttihatçılar ile işbirliği yapan maceracı bir hareket olarak değerlendirmişlerdir.
  - Mondros’tan sonra Milli Mücadele’ye karşı iç ayaklanmalarda öncü olmuşlardır.
  - İngilizlerle beraber hareket etmiştir.

  İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti
  - İngilizler tarafından Sait Molla isminde birine İstanbul’da kurdurulmuştur.
  - İngiliz mandasını savunmuşlardır.
  - Osmanlı Devleti (Vahdettin, Damat Ferit ve İçişleri Bakanı Ali Kemal üyeleri) tarafından desteklenmiştir
  - Derneğin başkanı Fru (Frew) idi.
  - Cemiyetin gizli amacı memleket içinde örgüt kurarak isyan ve ihtilaf çıkarmak, ulusal bilinci yok etmek ve yabancı müdahalesini kolaylaştırmaktır.
  - İngiliz gizli servisince yönlendirilen dernek, İngiltere’nin doğu siyasetini destekler.
  - İngiltere ile Osmanlı saltanatı arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Çalışmaları Hürriyet ve İtilaf fırkasınca desteklendi. Asıl amacı, ulusal direniş girişimlerini yok etmektir.

  Wilson Prensipleri Cemiyeti
  - Merkezi İstanbul’dur.
  - Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ancak İngilizlerin yardımı yerine ABD’nin mandası ile mümkün olabileceği savunulmuştur. Amerika'nın mandasına girerek kurtulmayı ve hızla uygarlaşmayı hedeflemekte idiler.
  - Halide Edip (Adıvar), Ahmet Emin (Yalman) ve Refik Halid gibi şahsiyetler bu cemiyetin önemli isimleri arasındaydı.
  - Sivas Kongresi'nde etkili olmuş, fakat susturulmuşlardır.
  - Cemiyetin kurucularından bir kısmı Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadelecilere katılmıştır.
   


Sayfayı Paylaş