Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hakkında Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hakkında Bilgi
  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  Mavri Mira
  1-Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu
  2-Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlıyordu. (megale idea)
  3-Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı

  Pontus Rum Cemiyeti
  1-1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde kuruldu
  2-Batum’dan Sinop’a kadar uzanan ve merkezi Samsun veya Trabzon olabilecek bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.

  Açıklama: MÖ281’de kurulan Pontus Devleti’ni MS 63’de Romalılar yıktı. 1204’de tekrar kurulan Pontus Devleti’ni 1461’de Fatih yıktı.

  Kardos Cemiyeti
  1-Bu cemiyet Rum göçmenlerine yardımcı olmak görüntüsü altında Pontus Cemiyetine yardımcı oluyordu.

  Etnik-i Eterya Cemiyeti
  1-Bu cemiyet bağımsız Yunanistan’ı oluşturmak için 1814 yılında Filiki Eterya adıyla kurulmuştur.
  2-I. Dünya Savaşından sonra ise Yunanistan’ı büyütmek ve Bizans Devletini kurmak için çalıştı

  Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri
  1-Doğu Anadolu toprakları, Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için çalıştılar.

  Makabi-Alyans İsrailit Cemiyetleri
  1-Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır.
  2-Ekonomik çıkarlarının korunması ön planda olmuştur.

  Rum-Ermeni Birlik Komitesi
  1-Rum ve Ermeni cemiyetleri arasındaki koordinasyonu sağladı.

  Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  Kürt Teali Cemiyeti

  - İngilizlerin yardımıyla Seyit Abdülkadir tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Cemiyet, İngilizlerden destek ve yardım alıyordu.
  - Wilson İlkeleri’nden yararlanarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Kürt Devleti kurmak amaçlanmıştır.
  - Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddetmiştir.

  İslam Teali Cemiyeti
  - Merkezleri İstanbul’dur. Konya ve çevresinde de yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır.
  - Ülkenin kurtuluşunu hilafet ve saltanatta görmüşlerdir.
  - Ümmetçilik düşüncesini savunmuşlardır.
  - Anadolu’daki Milli Mücadele’yi engellemek için İstanbul’daki bazı müderrisler tarafından kurulmuştur.

  Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  - Merkezleri İstanbul’dur.
  - İttihat ve Terakki karşıtlarından oluşmuştur.
  - Padişaha bağlılığı savunmuşlardır.Vatanın kurtuluşunun, padişahın ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan bir cemiyettir.
  - Meşrutiyet ve demokrasi ilkelerine bağlı siyaset takip etmişlerdir.
  - Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile işbirliği yapmıştır.turkeyarena.net
  - İngilizlerden maddi destek görmüştür.

  Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  - Merkezi İstanbul’dur.
  - 1911’de İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı olanlar tarafından kurulmuştur.
  - Anadolu’daki Kurtuluş Hareketini İttihatçılar ile işbirliği yapan maceracı bir hareket olarak değerlendirmişlerdir.
  - Mondros’tan sonra Milli Mücadele’ye karşı iç ayaklanmalarda öncü olmuşlardır.
  - İngilizlerle beraber hareket etmiştir.

  İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti
  - İngilizler tarafından Sait Molla isminde birine İstanbul’da kurdurulmuştur.
  - İngiliz mandasını savunmuşlardır.
  - Osmanlı Devleti (Vahdettin, Damat Ferit ve İçişleri Bakanı Ali Kemal üyeleri) tarafından desteklenmiştir
  - Derneğin başkanı Fru (Frew) idi.
  - Cemiyetin gizli amacı memleket içinde örgüt kurarak isyan ve ihtilaf çıkarmak, ulusal bilinci yok etmek ve yabancı müdahalesini kolaylaştırmaktır.
  - İngiliz gizli servisince yönlendirilen dernek, İngiltere’nin doğu siyasetini destekler.
  - İngiltere ile Osmanlı saltanatı arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Çalışmaları Hürriyet ve İtilaf fırkasınca desteklendi. Asıl amacı, ulusal direniş girişimlerini yok etmektir.

  Wilson Prensipleri Cemiyeti
  - Merkezi İstanbul’dur.
  - Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ancak İngilizlerin yardımı yerine ABD’nin mandası ile mümkün olabileceği savunulmuştur. Amerika'nın mandasına girerek kurtulmayı ve hızla uygarlaşmayı hedeflemekte idiler.
  - Halide Edip (Adıvar), Ahmet Emin (Yalman) ve Refik Halid gibi şahsiyetler bu cemiyetin önemli isimleri arasındaydı.
  - Sivas Kongresi'nde etkili olmuş, fakat susturulmuşlardır.
  - Cemiyetin kurucularından bir kısmı Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadelecilere katılmıştır.

  Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
  - Saltanat ve Hilafetçi bir düşünceye sahip olmaları.
  - Milliyetçiliğe karşı ümmetçi bir anlayışta olmaları.
  - Ülkemizde çıkarları olan büyük devletler tarafından kurulmuş veya yönlendirilmiş olmaları
  - Manda ve himayeye taraftar olmaları.
  - Milli birlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik olmaları.
  - Osmanlı Hanedanını yaşatma ve devam ettirme gayretinde olmaları.
   


Sayfayı Paylaş