Milli Mücadele, Cemiyetler, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Milli Kongreler Test Soruları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 21 Nisan 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Milli Mücadele, Cemiyetler, Atatürk'ün Samsun’a Çıkışı, Milli Kongreler Test Soruları ve Cevapları
  1. Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

  A) Millî cemiyetler C) Kongreler E) Genelgeler

  B) Kuvva-i Milliye D) Düzenli ordu


  2.
  I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

  II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  III.Kilikyalılar Cemiyeti

  IV. Redd-i İlhak Cemiyeti

  V. Wilson Prensipleri Cemiyeti

  Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?

  A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V


  3.
  I. Etnik-i Eterya

  II. Taşnaksityun

  III. Mavri Mira

  IV. Pontus

  V. Hınçak

  Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

  A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V


  4.
  I. Azınlık örgütleri

  II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  III. İstanbul Hükûmeti

  İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

  A) I B) II C) I-III D) II-III E) I-II-III


  5.
  I. TBMM Hükûmeti

  II. İtilâf devletleri

  III. Azınlık örgütleri

  Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III


  6.
  I. Taşnaksityun II. Pontus

  III. Alyans IV. Mavri Mira

  V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak

  Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

  A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI E) IV-V-VI


  7.
  I. Alyans

  II. Pontus

  III. Hınçak

  IV. Taşnak

  V. Mavri Mira

  Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?

  A) I-III B) III-V C) I D) II E) III


  8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.

  Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İzmir’in Yunanlılara ait olması

  B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

  C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması

  D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması

  E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi


  9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

  A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti

  B) Kilikyalılar Cemiyeti E) Wilson Prensipleri Cemiyeti

  C) Taşnaksityun Cemiyeti


  10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

  I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

  II. Halka hukuk dışı davranmaları

  III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

  Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

  A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III


  11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

  A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

  B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

  C) Erzurum kongresi


  12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?(turkeyarena.com)

  A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

  B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

  C) Erzurum Kongresi


  13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?

  A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi E) Alaşehir Kongresi

  B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi


  14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

  Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir?

  A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi

  B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü

  C) Erzurum Kongresi


  15.
  I. Havza Genelgesi

  II. Amasya Genelgesi

  III. Sivas Kongresi

  IV. Amasya Protokolü

  V. Erzurum Kongresi

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV

  B) II-I-V-III-IV E) V-II-I-IV-III

  C) I-II-V-III-IV


  16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

  A) Amasya Genelgesi D) Havza Genelgesi

  B) Sivas Kongresi E) Balıkesir Kongresi

  C) Amasya Protokolü


  17.
  I. İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

  II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması

  III. Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III


  18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

  A) İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

  B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

  C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması

  D) Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

  E) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması


  19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

  A) Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması

  B) Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi

  C) Amasya Protokolü’nün imzalanması

  D) İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması

  E) İstanbul Hükûmeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması


  Cevap Anahtarı:
  1-A 6-C 11-B 16-B

  2-D 7-C 12-B 17-C

  3-E 8-B 13-A 18-E

  4-E 9-B 14-C 19-A

  5-A 10-E 15-C
   


Sayfayı Paylaş