Milletvekilinin Görevleri Nelerdir Kısaca

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 28 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Kısaca milletvekillerinin görevleri maddeler halinde özet

  Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir.

  Milletvekillerinin asıl görevi, Meclise devam etmek ve toplumun sosyal, ekonomik, mıılî ve diğer her türlü sorunlarının ve bunlarla ilgili yasaların görüşülüp karara bağlanmasına katılmak ve genellikle milletvekilliği görevine diğer meşguliyetlerine göre öncelik tanımaktır.

  Milletvekillerinin asıl görevi yukarıdaki (1). fıkrada belirtilen yasama faaliyetleri olduğundan bu görevlerini aksatacak veya milletvekilliği onur veya göreviyle bağdaşmayan nitelikte, ödenekli veya ödeneksiz görev almaları veya iş yapmaları bu Yasa kurallarına aykırıdır.

  Daha geniş anlamda görevlerini sıralayacak olursak;

  Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek.Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermektir, Para basılmasına karar vermek, Savaş ilan etmeye karar vermektir. Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek, Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

  Ayrıca Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermektir. Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermektir. Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
   


Sayfayı Paylaş