Milletvekili Seçilme Olma Şartları Nelerdir

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve ot-gu tarafından 16 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. ot-gu Genel Sorumlu


  Milletvekili olma şartları
  milletvekili olma şartları nelerdir, bağımsız milletvekili olma şartları

  Genel Seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için anayasamız tarafından belirlenen şartlar vardır. Bu şartlar anayasamızda 76. mad. belirtilmiştir.

  Milletvekili olma şartları anayasada ilgili maddede şu şekilde belirtilmiştir.

  - Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
  - En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma,teröreylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
  - Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarınınmemurstatüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

  Yukarda belirtilen şartları maddeler halinde sıralarsak

  1. 25 yaşını doldurmuş olmak
  2. En az ilkokul mezunu olmak,
  3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
  4. Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak,
  5. Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazlahapis yatmamış olmak,
  6. Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
  7. Devlet sırrını açığa vurmamış olmak,
  8. İdeolojik ve anarjik suçlara katılmamak,
  9. Kısıtlı olmamak

  Kaynak:haberkritik

  milletvekili olma şartları 2016
   


Sayfayı Paylaş